Ambon in oude ansichten

Ambon in oude ansichten

Autor
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeinde
:  
Bundesland
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4356-1
Seiten
:   80
Preis
:   EUR 16.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Arbeitstage (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Ambon in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Deze twee beelden van Mars en Minerva aan de Arnsterdarnse poort te Batavia zagen de Arnbonnezen aan voor hun grote held kapitein Jonker (circa 1630-1689) en zijn vrouw. Zij werden bij de intocht der Japanners in 1942 vernield; Soekarno ruimde de poort op.

Bezoek van den Landvoogd &aD bet G!'&f van Bumphius,

10. De grate Duits-Nederlandse natuuronderzoeker George Everhard Rumphius (16261702) verb1eef sedert 1653 als compagniesdienaar in de Mo1ukken. Of schoon in 1671 blind geworden, zette hij zijn studies onverdroten voort. Hij ligt begraven op zijn woonerf aan de Olifantstraat, waar gouverneur-generaa1 Van der Capellen bij zijn bezoek aan Ambon een monument liet oprichten, naar het ontwerp van de kunstschilder Payen. In 1919 1egde de gouverneur-generaa1 graaf Van Limburg Stirum daar een krans neer.

11. Naar de grate natuurvorser heet het Rumphius-natuurmonument, een tachtig meter hoge heuvel, achter het residentspark te Batoe Gadjah, vanwaar men een prachtig uitzicht heeft over de baai.

INHr:tQ)[~l: fl ~fi)RSCH tt

VE:REENi6i G tot

NATUUR~[SCH ERMINB,

12. De Nederl:lndische Vereeniging tot Natuurbescherming koos de op Ambon zo bekende paradijsvogel (Paradisea apoda Linn.) tot onderwerp voor een propagandakaart, zoals deze door Max Fleischer getekend werd.

Ontvangst aan den nieQwen~pier vlln den Gouverneur-Generaal en deGraviu.

13. Aankomst van gouverneur-generaal graaf Van Limburg Stirum en zijn echtgenote aan de nieuwe pier te Ambon in 1919, plechtig begroet door de resident. Staat de schutterij met de muziek opgesteld?

14. De vuurtoren op de Tandjoeng Noesaniwe, aan de ingang van de Buitenbaai.

15. Verrukkelijk is de vaart door de Buitenbaai, door de fraaie combinatie en afwisseling van land en water.

Rede A nboina

=~

------

16. De Buitenbaai van Ambonia, met links een gouvernementsstomer (kapal poetik) en reehts een oorlogssehip met masten.

17. De torpedobootjager Van Galen in de baai van Ambon. Ouderen zullen zich herinneren, dat dit schip in de strijd om Rotterdam (mei 1940) te grande ging.

18. Na de vaart door de Buitenbaai bereikt men ten slotte de kotta Ambon, waarvan hier een overzicht wordt gegeven vanaf de Batoe Merah of Rode Berg. Rechts ziet men de spits der moskee, want sedert de dagen der compagnie wonen er moslims, van andere eilanden verbannen. Links de rivier van Batoe Merah, wat verder op de beboste wijk Mardika en eindelijk de stad met kasteel en pier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Lieferbedingungen | © 2009 - 2021 Europäische Bibliothek Verlag