Ambon in oude ansichten

Ambon in oude ansichten

Autor
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeinde
:  
Bundesland
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4356-1
Seiten
:   80
Preis
:   EUR 16.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Arbeitstage (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Ambon in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Panorama van de stad Ambon. Men ziet over de baai de bergen van Hitoe. Links een K.P.M.-er voor de "Djembatan Beton", reehts de Grote Kerk met zijn twee torens.

Olifantstraat

-:

W. Een verzamelkaart, met drie kiekjes van Ambon; het gezicht op de rede vanaf de Batoe Merah, de deftige Olifantstraat en de woning van de resident.

POORT VAl'. DE VESTING TE AMBOINA.

f-ON I N KLlJ KE PAKETVAART - MAATSCHAPPIJ (ROYAL- PACKET- NAVIGATION CY.)

21. Na de grate aardbeving van 1754 werd het kasteel in 1757 nagenoeg herbouwd en Nieuw-Victoria genoemd. De Waterpoort kreeg een versiering, ont1eend aan de titelpagina van de op last der compagnie in het Ma1eis vertaalde bijbel.

22. De onbeke nde bouwmeester van de Waterpoort der vesting Nieuw- Victoria ontleende de versieringen van zijn bolwerk aan het titelblad van het Nieuwe Testament, door dominee Leijdecker in het Maleis vertaald en gedrukt te Amsterdam in 1731.

/

23. De landpoort van het kasteel Nieuw-Victoria, even oud als de Waterpoort. Na de aardbeving van 1898 werd hij niet al te fraai herbouwd. Wegens de vervanging der wallen door prikkeldraad ligt de poort wel wat eenzaam. Boven de naam Nieuw-Victoria staat: " 1902-1906 Herbouwd Kampement".

24. Spietorentje van het kasteel Nieuw-Victoria, bij het hoornwerk "Petrus Albertus", de voornamen van de gouverneur-generaal Van der Parra (1761-1775), die het herste1de fort liet voltooien.

25. Strandgezicht te Ambon met de stad op de achtergrond.

~

. ,------

(inca". Gebroeders Que, .~lllbon

Kleine Gouvernements-pier (Ambon)

26. De "Djembatan Hoof(d)", de Kleine Gouvernementspier bij het kasteel.

~.

~:-:ga:-:g naar den sreiger K. P. M. en tolkantoor Ambon.

27. De ingang naar de steiger van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, in de volksmond Djembatan Beton geheten. Vroeger was dit de Waterbatterij, dus een militaire versterking. Nu bevindt er zich het tolkantoor.

I
"
~
-e
I "
.~
'.
)
"
"
. 28. De K.P.M.-steiger, van opzij gezien, met een aankomende boot van de "Paketvaart".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Lieferbedingungen | © 2009 - 2021 Europäische Bibliothek Verlag