Ambon in oude ansichten

Ambon in oude ansichten

Autor
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeinde
:  
Bundesland
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4356-1
Seiten
:   80
Preis
:   EUR 16.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Arbeitstage (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Ambon in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

l,;i Amb. Drukk ..

29. Een boot van de K.P.M. voor het los- en laadhoofd van deze maatschappij.

30. Aan de baai met de rede moet men de pasar zoeken, waarheen deze brede straat voert. Rechts wonen de Chinezen die met de pasar natuurJijk veel te maken hebben.

Chineesche lamp - }m on.

31. De eerste Chinese straat, die naar de pasar (link ) voert. Rechts ziet u de Chinese kamp.

Gltga v e Gebroe ers Que. Ambon

Op de markt van Ambon

32. De grate Ambonse pasar op de plek waar deze reeds in de zeventiende eeuw was doch nu gemoderni e rd met ijzeren afdaken, afvoergoten en lantarens. De verkoo pster:

Litten achter haar koopwaar. Er worden sagobroodjes en kip pen (in de manden) verkocht

33. Ambonse pasarvrouwen, die haar doelangs (houten borden) met vis op het hoofd dragen.

Op de markt van Ambon

34. Op de Ambonse markt ziet men, behalve de christen-vrouwen, slechts Moslim-rnannen uit de kampong Batoe Merah. Zij bieden mer sago te koop aan, verpakt in "toemangs" van sagobladeren.

Eerste Chlneesche Straat

35. De eerste Chinese straat in vol bedrijf. Meermalen is deze wijk afgebrand, zodat reeds in 1663, na een brand, aIleen de bouw van stenen huizen werden toegelaten.

36. Na de aardbeving van 1898 was de "kamp" een grote rui'ne. Van de 296 woningen en magazijnen van "Vreemde Oosterlingen" waren er 76 geheel ingestort en 59 totaa1 onbruikbaar geworden. Slechts 41 werden gespaard. Links een parmantige fotograaf met zijn apparaat (en zwarte doek),

Kerkstraa - flmbo'1

37. In de Kerkstraat bij de brug over de Wai Titar of het Modderspruitje, staat de Grote Kerk met zijn klokkestoel (links). Hier stond eens een kerk der Portugezen, daarna verschillende protestantse kerken. Dit gebouw werd na de aardbeving in 1754 onder gouverneur Van Pleuren in 1780-81 herbouwd. Rechts ziet u een oude olielantaarn.

38. De Maleise kerk zal eertijds aan de zeezijde hebben gelegen, doch op den duur hebben de handeldrijvende Chine zen daar de Ambonezen vervangen. Vand-ar, dat de kerk nu in de Chinese kamp ligt. Op de voorgrond [open enkele kerkgangers in stemmig zwart.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Lieferbedingungen | © 2009 - 2021 Europäische Bibliothek Verlag