Ambon in oude ansichten

Ambon in oude ansichten

Autor
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeinde
:  
Bundesland
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4356-1
Seiten
:   80
Preis
:   EUR 16.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Arbeitstage (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Ambon in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De Grote Kerk werd, nadat men haar van twee grote torens had voorzien, wel indrukwekkender, maar niet mooier. Het uurwerk in de rechtse toren was een geschenk van de gouverneur-generaa1 Van Limburg Stirum bij gelegenheid van zijn bezoek in 1919.

40. De Grote Kerk gaat uit. De kerkgangers dragen stemmig zwart en de pajongs wijzen op de regentijd. Men lette op het tweetalig verbod te toeteren of te bellen tijdens de dienst. Ret dak is van gegolfd plaatijzer.

41. Het oude avondmaalszilver der Grote Kerk, verdween tijdens de Japanse bezetting. De bekers dateren uit 1680, de schenkkan is van 1827 en de schalen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Daar achter een deel van de monument ale preekstoe l met rechts een compagniesbank.

42. Het interieur der Grote Kerk met zijn statige rijen banken. Is dit orgel nog het instrument, dat gouverneur-generaal Van der Capellen schonk bij zijn bezoek in 1824?

43. Kerkgangsters, op hun zondags met kerkboek. De linkse is een gewone vrouw (nona toeroen pasar), getooid met een sjerp. De andere twee zijn blijkens de tjanela's (van het Portugese chine la, pantoffel) van betere stand. Het zijn rneisies, die belijdenis gaan afleggen, in de daarvoor passende kledij, De middelste draagt reeds de lange kabaja, de rechtse een korte met afhangende zakdoek.

---.--

---

44. Ambons bruidspaar (orang kawin) met getuigen. De heren zijn deftig in het zwart op zijn Europees, de bruid is meer oosters uitgedost, onder andere met tjanela's en een bruidskroon. Daarachter de getuigen met deukhoed en paraplu.

45. De nieuwe katholieke kerk op Ambon, de eerste sedert 1605, wier bouw mogelijk werd door de bijdragen van 12.000 1uisteraars van de K.R.O. Ook dit gebouw ging in 1944 te gronde.

Ch)n j f IT /1

tHO

·it~" e J;.. t) t~lJe. Arllt-oO.

Ambo

:

46. De Esplanade het plein voor het fort, omzoomd door woningen voor officieren en andere gebouwen. Op de achtergrond staat de societeit,

Societelt "De Eendracht", 1'Imbon

rili;. Awbocscht l):o;"ker: ..

47. Societeit "De Eendracht", te Ambon, gelegen aan de Esplanade. Voor de ingang twee krosi gojang of schommelstoelen, die destijds vaker in gebruik waren dan later. Op de voorgrond een platje, om's avonds "klimaat te schieten".

Ambon

Politiekantoor en Landraads-Gebouw

48. Politiebureau en landraadsgebouw aan de Esplanade. Eertijds stond hier het stadhuis en daarvoor lag het Groene Zoodje, waar de executies plaats vonden, De compagnie speelde er niet mee!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Lieferbedingungen | © 2009 - 2021 Europäische Bibliothek Verlag