Ambon in oude ansichten

Ambon in oude ansichten

Autor
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeinde
:  
Bundesland
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4356-1
Seiten
:   80
Preis
:   EUR 16.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Arbeitstage (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Ambon in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Het rnilitair hospitaal, op de plaats van het oude cornpagnies "Siekenhuis". De brug ligt over de Wai Torno. Misschien dateert deze oude kaart van voor de verwoesting door de aardbeving van 1898.

~ilitair-

r /

5 O. Ret militair hospitaal, herbouwd na de verwoesting door de aardbeving van 1898.

51. Van de gevangenis bleef, blijkens een foto in "Ambon voor en na de ramp" (p. 45) niet vee! over en er zullen wel veel slachtoffers zijn gevallen.

Ambon

Nieuwe Gevang nis

52. De nieuwe gevangenis, herbouwd na de aardbeving van 1898, bij Batoe Medja.

KWEEK5CHO vccs I;IILA DSCHE ONOERWIJZE?S

53. Tegenover het hospitaal lag de kweekschool voor inlandsche onderwijzers, een voor Ambon zeer belangrijke instelling. Na de lagere school kon men er in vier jaar een onderwijsakte behalen.

· .~

}3aloegadjalaan

]mbon.

54. Ruimer gebouwd dan de straten bij de Grote Kerk met hun huizen op een aaneengesloten rij, is de fraaie Batoe Gadjah-laan of Grote Olifantstraat, die reeds drie eeuwen geleden door zijn breedte opviel. Zes tot acht personen konden er naast elkaar lopeno De straatverlichting is nag met ouderwetse petroleumlampen.

Groote Olifant traat, Ambon

55. De Batoe Gadjah-laan of Grote Olifantstraat, de deftigste buurt der stad met herenhuizen en kantoren, leidde naar het buitenverblijf van de gouverneur (na 1867: resident) van Ambon. Zij had de rol van de even voorname Heerenstraat overgenomen.

- . .. -'.

c1r'messingstraat - )4.m on:

56. De Oerimesingstraat, waar nu nag nakomelingen van Javaanse ballingen wonen, In het huisje staat brandspuit no. 1.

57. De residentswoning, gezien vanaf de Goenoeng Batoe Gadjah, die 112 meter hoog is. Er voor ligt een fraai park. Links Ieidt de Oerimessingweg naar de kotta. Op de achtergrond de baai en Hitoe.

i(esidenlie-woning, fimbon.

8389 U;tg. Arnbcnsehe Dr-ckkerij.

58. Sedert het begin der achttiende eeuw resideerde de gouverneur van Ambon niet meer in het kastee1, doch in een buitenhuis te Batoe Gadjah. Dit residentiehuis dateert echter pas van na de aardbeving van 1837. Op de achtergrond het Bere-Bere-gebergte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Lieferbedingungen | © 2009 - 2021 Europäische Bibliothek Verlag