Varik en Heesselt in oude ansichten deel 2

Varik en Heesselt in oude ansichten deel 2

Autor
:   Wim Akkermans
Gemeinde
:   Neerijnen
Bundesland
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6438-2
Seiten
:   80
Preis
:   EUR 16.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Wochen (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Varik en Heesselt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31 Openbare lagere school

We zien hier in de Kerkstraat de openbare lagere school, die gebouwd is in 1885. De grand voor de bouw van de nieuwe school werd door de gemeente gekocht van de Nederlandse Hervormde Gemeente. Het kerkbestuur had van de dorpspolder van Opijnen een perceel grand in de Kerkstraat gekocht graot 0.86.10 ha., waarvoor men f 4000 betaalde. Op een gedeelte van dit perceel werd een nieuwe kerk gebouwd, waarvan de oplevering plaatsvond in januari 1880.

De gemeente betaalde voor de grand die nodig was voor de bouw van de school een gulden per vierkante

meter. Daar men ongeveer de helft van het perceel overnam (dus ongeveer 4000 m-), had de Hervormde Gemeente het aankoop bedrag weer terug en de resterende grand voor niets.

De goedkeuring voor de bouw van de school werd verleend op 11 december 1884 door de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Heemskerk.

Deze school bleef in gebruik tot 1966. De heer

H.G. van Daalen was de laatste hoofdonderwijzer op deze school, alsmede de eerste hoofdonderwijzer van de nieuwe BurgemeesterWesterbeek van Eertenschool aan de Walgtsestraat.

32 Boerderij

Tegenover de openbare lag ere school in de Kerkstraat stond deze prachtige oude boerderij, die werd bewoond door de familie Van Waarden. De boerderij bestond uit een driebeukig bedrijfsgedeelte en was gebouwd in 1646.

Rond 1700 werd de woonvleugel uitgebreid met een pronkkamer, weer wat later werd er een houten bedsteewand in getimmerd. Omstreeks 1900 is de spoelkeuken (links op de foto) nog wat verder uitgebreid. Deze boerderij is in november 1963 gekocht door het Openluchtmuseum te Arnhem. Men wilde deze

boerderij graag hebben om zijn bijzondere L-vorm, een type dat niet veel meer voorkomt. Belangrijk was ook dat de buitenzijde ongeschonden was gelaten. Het woonhuis was van binnen wel in een wat modern ere stijl gebracht, maar werd weer in de oude toestand hersteld.

Op 1 mei 1964 is men beg onnen met het afbreken van het pand. Alles werd zeer zorgvuldig genummerd en in Arnhem weer opgebouwd, waar men het tot in lengte van dagen kan bewonderen.

33 Schoolfoto

Deze schoolfoto van de openbare lag ere school aan de Kerkstraat te Varik werd genomen op 12 juni 1924. Achterste rij, van links naar rechts: Cornelia Gijsen, Ditje van Meegdenburg en Koba Vermeulen.

Tweede rij: juffrouw [o van Waarden, Lina van Londen, Art Peterse, Broer van Londen, Gerrit van Meegdenburg, het meisje met de geruite jurk is Dina van Meegdenburg, dan Geurt Verhagen, Henk Vermeulen, Boukje van Londen en meester Kroon.

Derde rij: jongetje Hent van Bekkum, zijn broer Hannes van Bekkum, zusje Gijsje van Bekkum, Gerrit Bambacht, Lina de Jong, Barend Grootveld, Driekske Verhoeks, Klazien Vermeulen, Marijntje Noordam en Lina Werner.

Voorste rij: PietWeyers, Wim Vermeulen, Gijs van Deutekom, Adriaan Smallegange en Jan de Jong.

34 Kerkstraat

Een fraai beeld van de Kerkstraat rand 1920. Zo te zien is het herfst, want de onverharde wegen zijn modderig en de bomen bijna hal.

In het witte huisje woonde toenA. van den Oever. In 1925 werd het huisje gekocht doorWillem van de Water, die het afbrak en ter plaatse een nieuw huis bouwde, waar hij in 1926 na zijn huwelijk ging wonen.

Willem van de Water was postbode, een beraep dat

hij 41 jaar lang zou uitoefenen (van 1917 tot 1958). Wat verder in de straat zien we de hervormde pastorie, die gebouwd is in 1880. Deze pastorie werd in 1967 afgebraken; de laatste bewoner was dominee D.]. Hulstijn.

Op dezelfde plaats werd een nieuwe pastorie gebouwd, waar tot voor kort dominee Van der Dussen met zijn familie woonde.

3S Waalbandijk

We zijn de stoep van de Kerkstraat opgegaan en aangekomen op de Waalbandijk. Op deze foto, genomen rond 1 906, zien we een fraai beeld van het sam enkomen van de rivier en een oud stukje Varik.

De "Dikke Toren", die in vroegere dagen voor menig schipper als baken diende, dateert van omstreeks 1300.

Het eerste huisje werd bewoond door de familie Van de Water. Het deed tevens dienst als winkeltje, waar men klompen en kruidenierswaren verkocht. Rond de jaren dertig is het geheel herbouwd en omhoog getrokken.

Daarop voIgt het oude schoolhuis, met school,

gebouwd in 1841 ter vervanging van een ter plaatse staande oude school en onderwijzerswoning. De laatste hoofdonderwijzer die er woonde was H.G. van Daalen.

De woning is in 1926 voorzien van elektriciteit, tegelijk met de openbare school in de Kerkstraat. Begin jaren zeventig heeft de gemeente het pand verkocht, nadien is het nogmaals van eigenaar veranderd en tot voor kort is het nog in gebruik geweest als kantoor van Dredging International voor de uitvoering van de dijkverzwaring, die na twee jaar hoog water via een noodwet moest worden uitgevoerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Lieferbedingungen | © 2009 - 2021 Europäische Bibliothek Verlag