Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2

Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2

Autor
:   A.J. Barth en A. Katsman
Gemeinde
:   Goes
Bundesland
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5753-7
Seiten
:   80
Preis
:   EUR 16.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Wochen (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Wolphaartsdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

28. Het bejaardentehuis "Nieuw-Zorgvliet", dat in de periode 1960/61 gebouwd werd en plaats bood aan twintig bejaarden. In 1968/69 onderging het een uitbreiding met een vleugel richting Molendijk. Er kwamen 24 kamers bij. Het oude tehuis werd toen gesloten. Maar het kan verkeren. Thans, in 1993, hangt het zwaard van Damocles boven het tehuis, dat als gevolg van bezuinigingswoede van de provincie Zeeland gesloten dreigt te worden.

29. De Villa Novastraat, genoemd naar het door burgemeester C.P. Lenshoek in 1866 gebouwde buitenverblijf, dat in 1910 aJ onder de slopershamer kwam. be familie Lenshoek woonde toen in Kloetinge en had geen binding meer met Wolphaartsdijk. Rondom het buitenverblijf strekten zich een tuin en boomgaarden uit. Slechts het koetshuis bleef staan. Thans bevindt zich daarin de brandweergarage. Na 1910 raakte het villaterrein zachtjes aan bebouwd, te beginnen met het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, dat in 1912 in gebruik werd genomen. Op de foto is links de voorgevel van de kerk te zien, Naderhand volgden er woningen, zodat ten slotte sprake was van een straat, die ter herinnering aan het buitenverblijf de naam Villa Novastraat kreeg.

30. Villa Nova in 1910, kort voor de sloop. In 1866 begon men met de bouw van dit buiten, bestemd voor C. P. Lenshoek, de toenmalige burgemeestervan Wolphaartsdijk. Villa Nova moet inhaar glorietijd een waar lustoord zijn geweest, zowel binnen als buiten. Erwaren prachtige perken aangelegd en een boomgaard die zich uitstrekte tot aan de Noorddijk-Keidijk. De huidige brandweerkazerne en het verenigingsgebouw van de Gereformecrde Gemeente vormden het koetshuis. Boven woonde de koetsier, de heer Polderman. Het buiten is geen lang leven beschoren geweest. Burgemeester Lenshoek overleed op 54-jarige leeftijd. Zijn echtgenote voelde zich in Wolphaartsdijk na het overlijden van haar man niet meer thuis. De kinderen van het echtpaar voelden er niets voor om in Wolphaartsdijk te gaan wonen en zo viel in 1910 het besluit het buiten te slopen. Met uitzondering van het koetshuis vie! alles onder de slopershamer. Bij de sloop kocht de Gereformeerde Kerk karren vol kozijnen om die te gebruiken bij de bouw van de nieuwe pastorie in de Dorpsstraat.

31. De pastorie van de gereformeerde kerk in 1910 in aanbouw. Het gebouw moest worden aangepast aan de hoogte van de kozijnen. De kamers waren 3,30 meter hoog! Tussen 1910 en 1963 werd de pastorie aan de Dorpsstraat door zeven predikanten bewoond. De eerste was dominee Aaldersen de laatste dominee Mintjes. Van 1965 tot 1985 verhuurde de Gereformeerde Kerk het pand. Eerst aan de familie Koster, die het tot pension bestemde. Daarna aan mevrouw Mertens, die het de passende naam "Pension Villa Nova" gaf. In 1987 werd het gebouw, dat inmiddels leegstond, gesloopt.

32. Het interieur van de gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat in 1910. Op de preekstoel staat dominee G.J. Aalders, van 1908 tot 1910 predikant in Wolphaartsdijk. Boven de preekstoel een gedenkplaat ter nagedachtenis aan Wijnand Gardenier, de eerste predikant van de Gereformeerde Kerk van Wolphaartsdijk, en zijn vrouw Barendina Visser. Gardenier was predikant te Wolphaartsdijk van 1842 tot 1853. In dat laatste jaar vertrok hij naar Noord-Amerika. De gedenkplaat is in 1909 door een in Amerika wonende zoon van dominee Gardenier aan de kerk geschonken. Dominee Aalders liet zich bijlichten door fraaie petroleumlampen.

33. Nogmaals het interieur van de gereformeerde kerk met het in 1910 door de firma A.S.J. Dekker te Goes geplaatste orgel. Dat washet eerste orgel. Voor die tijd zong de gemeente zonder begeleiding van een instrument. De voorzanger leidde de gemeentezang. In 1965 is het orgel vervangen door een nieuw instrument. Het was een van de laatste geschenken van het Nationaal Rampenfonds. Bij de ramp van 1953 had het kerkgebouw met interieur schade opgelopen. Van het in 1910 gebouwde orgel is Com. Remijnse (overleden in 1985) altijd de organist geweest; aanvankelijk aileen, later in samenwerking met een tweede organist, Adr. Katsman.

34. Rond 1925 gaan de gereformeerde jeugdverenigingen van Wolphaartsdijk met de predikant op de foto. Deze is genomen in het gereformeerde kerkgebouw aan de Hoofdstraat. Achter en naast de tafel, van links naar rechts: Neeltje Bliek, Maatje Luikenaar, Tannetje Nagelkerke, dominee A.P. Lanting, Huib Luikenaar, Jaap Verhage, Bram Boone en Jaap Kloosterman. Op de tweede rij: Sien Nagelkerke, Betje Reinhoudt, Mientje de Jonge, Ina van Wijk, Adriana Verschuure, Tine Kloosterman, Fokke Lanting, Andries Reinhoudt, Joost Kloet en Leen Sandee. Op de derde rij: Pietje Schipper, Nel van Wijck, Janna Valkier, Dina de Jager, Maatje Schipper, Famke Steegstra, Maatje Bliek en Leen Valkier. Op de vierde rij: Piet van Hekke, Piet Leinse, Jan den Herder, Marie Verhage, Marien Kloet, Keetje van Strien, Jan Verhage, Marie Remeinse, Ko Kloosterman en Henk van der Linde.

35. De Havenstraat biedt in 1930 nog een landeJijke aanblik. Op de achtergrond links enkele huisjes van de Villa Novastraat. In het verlengde van de Havenstraat Jigt de Oude Kade. Beide namen hebben te maken met de vroegere veerverbinding naar's Heer Arendskerke. Wolphaartsdijk was immers tot 1809 een eiland geweest. Door de inpoldering van de Wilhelminapolder in dat jaar is het sindsdien eiland-af. De naam Havenstraat is inmiddels gewijzigd in Frederiksstraat.

36. De hoek van de Havenstraat in de richting van de Oude Kade. Op de voorgrond de woning met schuur cit 1884 van de familie Van Noort. Jan van Noort, links op de foto, is koeienwachter. Meer naar achter, de woning met houten schuur van Iman Flipse. Later is Huib Goetheer daarvan de eigenaar. Op de plaats van de schuur is thans de groentehal van Frans Tramper. N og verder, tussen de bomen zichtbaar, twee woningen die in de loop der jaren zijn gesloopt.

37. Nogmaals de hoek HavenstraatlOude Kade, nu wat meer naar de Oude Kade toe. Links een van de twee woningen waarvan bij de vorige foto al sprake was. De doorrit was daar zeer sma. Deze foto links is gemaakt in 1909 ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana. Op de reehter foto is al een huis gesloopt, waardoor de boeht ruimer werd. Van het andere huis is nog net een stukje te zien. Dat pand is rond 1960 onder de slopershamer gekomen. De poort op de reehter foto is gemaakt bij het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948. Onder de poort poseren enkele buurtbewoners, onder wie de familie Saaman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Lieferbedingungen | © 2009 - 2021 Europäische Bibliothek Verlag