Enschede in oude ansichten deel 1

Enschede in oude ansichten deel 1

Autor
:   D. Taat
Gemeinde
:   Enschede
Bundesland
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2126-2
Seiten
:   160
Preis
:   EUR 19.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Arbeitstage (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Enschede in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Kreemeijers J annoken, een bijziend vrouwtje dat bij de Kneedweg woonde, was niet geheel onbemiddeld, getuige de zwarte "tooslagdoek" met balletjes. Wie haar bijnaam niet kende, sprak van .Jiet vrouwtje met de parapluie", Die gebruikte ze om de weg voor haar te verkennen en om zich de kwajongens van 't lijf te houden.

... "

ENSCHEDE.

Vi'ra aan de Gronausche weg.

54

Waar nu het gazon de ingang van het Ned. Herv. Rusthuis siert, stond eens het woonhuis van de heer Ben ter Kuile.

E.·SCAEDE.

Gronou cbe weg.

In de nabijheid van de "Merelhof" en de "Duivenslag" van de Oliemolen, kon een "Ravenhorst" niet ontbreken. "Meester E." (Engelbert ter Kuile), telg uit een geslacht van fabrikanten, historicus van naam en kantonrechter, liet een weg aanleggen die hij naar zijn dochter noemde: de Marthalaan (links). Het rechter wegdeel op de foto, waar zich de derde wissel in de tramlijn naar Dolphia bevond, is thans gevoegd bij de parken van het "Textiel-Museum".

55

G ronausche We~. E'-::-<'HEDE.

56

"Het Wooldrik" - tijdelijk kleuterschool - is nu afgebroken, doch de heuvel is nog het centrum van het park met kinderboerderij. Hierlangs vervolgde de tram haar weg naar "Het Vat" (het Lindenhof), waar de derde wissel voor het passeren was. Deinend zong men vrolijk het liedje met refrein: "De jongens van de T.E.T., I Die smeren de tram met vet. I Ze rijden in een kwartier I Van Glanerbrug naar hier. I 0, de nieuwe tram is klaar (2 x) I Een dubbeltje een ritje maar (3 x)".

De grens van Enschede liep door de Oostveenweg. Eens veroorzaakte een ladder die geplaatst was tegen een huis in de gemeente Enschede, doch omviel en terecht kwam op grondgebied van de gemeente Lonneker, grote ambtelijke moeilijkheden. Het werd een argument voor de annexatie. De Gronause Weg volgend, komen we langs de huizen van Joh. Oosterveld ('t laatste van de 6) bijgenaamd ,,'t Kulke", Bruinenberg, de petroleumboer, en de kolenhandel Van Ter Hofte. Hier mondde het Gronause Voetpad uit op de grote straat (nu Velveflat).

57

58

De villa "de Velve" in het Zwarte Bos beyond zieh ongeveer op de plaats waar nu de flat staat. De naam is afkomstig van Velwe, Veluwe, waarschijnlijk omdat vele ervan in dit deel van de Esmarke onderhorig waren aan kasteel Middaehten. Hendrik Nilant, sehoolmeester in de Esmarque, verwierf ook deze naam door zijn huwelijk met de weduwe van zijn voorganger. In 1750 werd hij benoemd door het markebestuur, op voorwaarde dat hij zieh ook ontfermde over het hele gezin. Zijn eigen kinderen heten later ook Velve. Uit dit markesehooltje groeide de Wooldrikshoeksehool. Het door de familie Theodorus Roessingh bewoonde buitengoed brandde in 1923 geheel af, werd weer opgebouwd en bewoond tot de flat gebouwd werd (ong. 1950).

De Wooldrikshoekschool (school B in de gemeente Lonneker), in 1900, werd naar het schoolhoofd ook wel "Grotersschool" genoemd (de onderwijzeres is mej. Groters, gehuwd met de heer C. F. M. Glas). In de Esmarke was het de Schouwinkschool van meester Nijland (Velwe). Op de foto staan o.m. Mina Meenks, 2 x Thijsen, Jans ter A vest, Sien J asink, Siena van Ulzen, zus Leida, Arend Meenks, Hanna Geerdink, Mina Lambooi, Mina Harmsen, Naatje Weisink,Bertha ter Mors, Jan Thijsen, Dien ten Cate, Hanna Schouwink, Grada Goolkate, 3 x jongens Menger, Geesje van de Berg, Gerrit en Gerritje ter A vest.

59

~""""'~~y- ~~ ~ 7>-r ,>~- /'" ~~ ~.,.. . ..,. -~ -v.>~.-A-:>.~Pr<''''''-~ ~ ~ ~j'v., 1';01;.. "'.~ ~,.';t;"~~·· .t,~.~ - Cnscheae, 8ronausche we~., :.-::;1)_~.z .<:44; d-f' ~-/ .~

~ :s/;:;",,~cY~<.f.C:~ ~r ":.~~OC&---f 4£~?=0 ~r ie: ~,/c> - ·45 . ~~ CM-/ :;t:;7~ '.£_~,-p --"<<£-t"""<""'t ~ _..L-4f' L~.,.,. -?~ ~...., .. " 0<-~ta-k-4 ?-'z~ 7"11<-.

Huize "Slotzieht" werd aldus genoemd omdat men van hieruit in noordoostelijke riehting het grote kasteel (van de graven) van Bentheim kon zien. De uitgestrekte heidevelden der Esmarke, de Lonnekermarke en de Lossermarke beletten vroeger het zieht niet. Nu is vanuit de Daf-flat hetzelfde slot, over bomen en landerijen, ook te zien. We bevinden ons hier met de rug naar Glanerbrug, op het hoogste punt van de gemeente (54 m N.A.P.). Tot 1707 behoorde .Jiett Erffmarekenrichtersehap der groote Enseheider Eesmarque" toe aan "sijn Graef. genaeden Frideriek Mauritz, tot Bentheim en Teeckelenburgh". Slotzieht werd laatstelijk bewoond door de familie Ter Kuile, nu is het verbouwd tot garage, met showroom en woonhuis. Het was lange tijd de plaats

60 voor de Rijks-Tol (kaart van 1900).

Halverwege. Pleisterplaats voor "Heimkehrer". Thans Hotel Dolphia of kortweg: "bi 'n Dolf". Ook de Gronause "Klummen" (kermis), ter Haar sive Droste, de Gleis, Viefhuus en "Zeuten Bennad" waren geliefde oorden voor ontspanning; al was de terugtocht te voet wei eens wat moeilijk.

61

No. 2581 L. R. v.

Gronausche weg - Enschede.

62

De Gronause Weg, op een door inheemsen (nog) niet precies vastgestelde plaats, niet ver van het "pimpelhuisje" de "Schithak", bij de "Knibbelboer". Ook over de oude wegen kenden de "Tuodden" (handelaars), de "Kiepenkerls" (marskramers), de "Hennekemeiers" (seizoenarbeiders) degrensovergangen weI. Overgrootvader, die "aIles mitgemacht hat", maar in "ziepzig-ein und ziepzig" niet in de oorlog wilde, wandelde eenvoudig vanuit de "Priiiis" met zijn gezin naar Holland.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Lieferbedingungen | © 2009 - 2020 Europäische Bibliothek Verlag