Giessenburg in oude ansichten

Giessenburg in oude ansichten

Autor
:   J.W. Ooms
Gemeinde
:   Giessenlanden
Bundesland
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0974-1
Seiten
:   80
Preis
:   EUR 16.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Arbeitstage (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Giessenburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Dit is de brug die in het centrum van het dorp van Giessenburg gelegen is. De hofstede die men rechts ziet was bewoond door Sjors Slob. Deze boerderij heeft moeten plaatsmaken voor het bouwen van een gereformeerde kerk, die in 1913 is verrezen, doch die in 1970 werd gesloopt, waarna er een groter modern kerkgebouw voor in de plaats kwam. De man rechts met hoed op, met zijn arm rustend op de brugleuning is ds. De Jong, die hervormd predikant van Giessen-Nieuwkerk was. Derde van rechts is de thans nog in leven zijnde Aart van Houwelingen. Ook op deze brug was een tol.

6. Dit is de derde tol die Giessenburg vroeger rijk was: aan het begin van de Kerkweg van Giessen-Nieuwkerk. Deze foto van omstreeks 1900 toont de tolgaarder - met arm op de tolboom en pijp in de mond - M. van Dijl. De op één na achterste persoon van de groep die links staat, was A. Stuy, die verschillende functies bekleedde: koster van de hervormde kerk, barbier, grafdelver. Het huis links, dat thans een slagerswinkel is, herbergde vroeger de kuiperij van C. van Dijl. De man rechts leunt tegen het muurtje van de begraafplaats, die vroeger achter de kerk was.

7. Vroeger stonden de wilgen rij aan rij geschaard langs de oevers van de Giessen. Deze boerderij stond langs de Neerpolderse weg en de laatste bewoner was W. van Houwelingen. Het was een bijzonder fraai gebouwde hofstede, maar op de foto is het al een bouwval. Op deze plaats werd een bungalow gebouwd. De bovendorpel van de deur was prachtig bewerkt en dateerde uit de zestiende eeuw.

8. De westzijde van de eigenlijke dorpskern van Giessenburg, dat dus vroeger GiessenNieuwkerk heette, kende omstreeks 1925 reeds "de zeven huisjes", waarvan helemaal links een deel te zien is. Het waren arbeiderswoningen, gebouwd door de zuivelfabriek, die aan de Neerpolderse weg gevestigd is. Een bakker, Rietveld geheten, bracht per koetsje zijn baksel bij de klanten. In het huis met het zware geboomte ervoor woonde destijds H. van Houwelingen, die koster was van de gereformeerde kerk en een bodedienst op Gorinchem onderhield.

9. Giessenburg, vooral in vroeger jaren een sterk agrarisch dorp, had vooruitstrevende boeren. De gemeente behoorde tot de eerste in de Alblasserwaard waar melkcursussen gegeven werden. Hier een cursus achter de boerderij van P. Schakel Adrzn. te Giessen-Oudekerk. Er staat een jonge vrouw bij, die Grietje van den Dool heet. Verder staan er leden van bekende boerengeslachten op, zoals Pierhagen, Van Houwelingen, Van der Zouwen, De Bruin.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Lieferbedingungen | © 2009 - 2021 Europäische Bibliothek Verlag