Giessenburg in oude ansichten

Giessenburg in oude ansichten

Autor
:   J.W. Ooms
Gemeinde
:   Giessenlanden
Bundesland
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0974-1
Seiten
:   80
Preis
:   EUR 16.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Arbeitstage (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Giessenburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Hoe fraai met geboomte beplant de oevers van de Giessen vroeger waren, blijkt uit deze foto, die tevens een aardig beeld geeft van het "kleiner" vervoer van vroeger, de hondekar! Met drie trekdieren voor de kar kon het heel snel gaan. De man die zijn dochtertje op de kar getild heeft, was Piet Sterk, een bekende figuur uit vroeger jaren.

16. In de winter, als de Giessen dichtgevroren was en het ijs sterk genoeg, voelden velen voor een tochtje per arreslee of tikker. Ook ds. Delleman, die omstreeks 1927 predikant van de gereformeerde kerk van Giessenburg was, liet zich een tochtje graag welgevallen. Hij staat achter op de arreslee, met bolhoed op, en voor hem zit zijn vrouw, een dochter van wijlen de theoloog prof. dr. Honing. De slede wordt bestuurd door A. van Houweling, wiens zoon, die thans wethouder der gemeente Giessenburg is, met muts voorop zit.

17. In de winter arreslee-rijden op de Giessen, in de zomer hengelen in het spiegelend water. De drie loze vissertjes in het bootje bij het Pinkeveer waren drie onderwijzers, namelijk M. de Kuiper Azn, J. de Kuiper, zijn broer, en de toen te Hoog-Blokland het stiel van schoolmeester beoefenende Van Oosterom. De foto zal van omstreeks 1920 zijn.

18. De Giessen-Nieuwkerkers wisten vroeger ook van blazen. Wat de gemeente thans niet bezit, had men toen: een fanfarecorps dat er met allerlei feestelijkheden luchtig op los blies. Deze foto is van omstreeks 1900. Links vooraan de onderwijzer Van der Heiden, de man die het vaandel vasthoudt was bakker Frans Hamerpagt. Voorts komen er de twee gebroeders Van de Koppel op voor. Op de achtergrond de hervormde pastorie.

19. Eens is Giessen-Nieuwkerk over heel Nederland over de tong geweest. Dat was in 1923, toen de spoorwachter Jacob de Jong bij deze halte van de Nederlandse Spoorwegen werd vermoord. De halte was aan het einde van de Kerkweg, nabij het begin van de tegenwoordige Parallelweg. De rechtzaak heeft jaren lang veler gemoederen bezig gehouden; men heeft wel gesproken over een gerechtelijke dwaling. Het lichaam van de vermoorde man werd door de te Giessen-Nieuwkerk gewoond hebbende Kras gevonden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Lieferbedingungen | © 2009 - 2021 Europäische Bibliothek Verlag