Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge

Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge

Autor
:   G.J. Lepoeter
Gemeinde
:   Schouwen-Duiveland
Bundesland
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4392-9
Seiten
:   160
Preis
:   EUR 19.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Wochen (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Kent u ze nog... die van Kapelle en Biezelinge'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

31. Het fanfarekorps "Ons Genoegen", kortweg "de muziek", nam in het dorpsgebeuren lange tijd een centrale plaats in. Veel werd er op zaterdagavond gespeeld op de muziektent tegenover "De Zwaan" en ook de wandelingen door het dorp waren niet zeldzaam. Jaarlijks, op tweede pinksterdag, was er het regionale muziekconcours, waaraan "Ons Genoegen" natuurlijk altijd meedeed, vaak met veel succes. In 1932 was dit concours op Wemeldinge, waar deze foto werd gemaakt.

We zien op de bovenste rij, van links naar rechts: Jaap Lavooy, Domus Nijsse, Lou Lavooy, Jan van Liere, Jan Rernijnse en Piet de Puit, Op de tweede rij: met het vaandel Ale Reijerse, Marien Braam, Gommert Daane, Joz. Rernijnse, Adrie Blok, Jaap Bruil, Corn. Blok, Kees v.d. Linde, Theeuwis Gelok (met hoed), Ko van Liere, Adr. Domrnisse, Jan Tollenaar, Daan Burger en, met de grate trommel, Jan Walrave. Op de derde rij: de toegevoegd commissaris, Marien Glas, Hendr. Blok, dirigent A.W. van Dijke, Gerrit van Willegen en Joh, Schipper. Zittend in het gras: Bram Hoogesteger, Daan Sinke, Bram Hengsdijk, Huib Slabbekoorn en Piet Eversdijk.

32. De veilingvereniging "Kapelle-Biezelinge en Omgeving" heeft vooral in de jaren tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog een centrale plaats in het dorpsgebeuren ingenomen. Opgericht op 18 november 1916, heeft de veiling perioden met ups en downs gekend, doch uiteindelijk heeft de organisatie voor Kapelle en omgeving, waar zeer vee I kleine fruitteeltbedrijven waren gevestigd, haar nut dubbel en dwars bewezen.

We zien hier een foto, gemaakt in de oude dorpsherberg "De Zwaan" tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het twintigiarig bestaan van de veiling, eind 1936. Op de voorgrond het bestuur met in het midden als eregast de burgemeester. Van links naar rechts: directeur AJ. Gerritsen, W. Poleij (Yerseke), secretaris P.J.J. Dekker (Werneldinge), burgemeester W. Bierens, voorzitter J. van Wingen, A. van der Graaff, AJ. van Liere, W. Karelse (Schore), Joz. de Jager Azn. en boekhouder AD. Snoep. Op de tweede rij oprichters, oud-bestuursleden en commissarissen: AC. Remijnse (Goes), Q. van de Vrie, Hubr. Eversdijk, P. Sonke (Kruiningen), H.P. Ganseman, Jac. Glerum, J.e. Persant Snoep en architect e. van Maris (Goes). Op de bovenste rij de personeelsleden: AC. de Klerk, J.L. Eversdijk Pzn., Adr. Ganseman, L. Zuidweg, J. Mallekote, P. Oele, D. Schipper, M. Glas, J.A Mol, Jac. Eversdijk Hzn. en Jan Eversdijk Hzn.

33. Op 31 augustus 1920 vierde koningin Wilhelmina haar veertigste verjaardag en om de feestelijkheden de nodige luister bij te zetten, werden op verschillende plaatsen erebogen opgericht. Iedere buurtvereniging nam er minstens een voor haar rekening, zoals dat bij dergelijke gelegenheden altijd het geval was.

We zien links de erepoort van de buurtvereniging 't Groenewoud, ter hoogte van "Pomona" in de Biezelingsestraat, Ret boerinnetje geheel links is onbekend, verder van links naar reehts: Hendrik Mallekote met dochter Marietje, Adriaan Blok, Jo Groenleer-Gelok met Mientje Mallekote aan de, hand, Simon Vreeke, Stoffelien de Leeuw met twee kinderen, Engel Blok, Apolonia Blok-Kriger, Liene Vreeke, Rika Blok en Piet Mallekote.

Rechts de erepoort in de Maalstede. We zien hier links vooraan de kleine hoeve van P. Reijnierse, verderop de oude woning van Jan op 't Hof. Op de plaats van de schuur die we op deze foto zien, staan nu de huizen Maalstede 23, 25 en 27. Onder de erepoort poseren, van links naar rechts:

Jikke Klap, Kee van der Kuyl-Kosten, Mina Veerhoek-Toorenaar, Riete Klap, Kaatje Dommissede Loof, Antje Dommisse, Adriana op 't Hof Jacdr. met haar broertje Marcus in de kinderwagen, Adriana op 't Hof Jandr. en Ma Schipper-van Velzen.

34. Op 9 september 1936 vierde Nederland groat feest vanwege de verloving van prinses Juliana met prins Bernhard, die de vorige dag officieel bekend was gemaakt. We zien hier van de optocht die toen in Kapelle werd gehouden, de wagen van de buurtvereniging van de Ooststraat. De wagen heette "De trap des ouderdoms".

Op deze wagen, van beneden naar boven, de dames: Sanne Daane-Sinke, Lena Glas-Eversdijk, Pauw Bolle-Wagenaar, Maria Bom-Glas en, op de rug gezien, Maria Schrier-de Jager. De mannen, van beneden naar boven: Jan Eversdijk, Marien Glas, Sas Rernijnse en Marien Born; de bovenste figuur hebben we niet kunnen thuisbrengen.

35. Enkele willekeurige foto's,

Links boven de hervonnde meisjesvereniging, onder leiding van ds. Schmidt op reis In de omgeving van Arnhem in 1928. Van links naar rechts, staand: Aag de Klerk, Marie de Groene, Janna van Liere, Coba van Overloop, ds. J.D. Schmidt, Maatje de Groene, Kaatje de Klerk, Antje van Hoorn en Kaatje le Clercq. Op de tweede rij: Maatje van Overloop, Adriana Walrave, Tine v.d. Schraaf, Marina Quinten en Wanne Toolens, Op de derde rij: Kee Zegers, Mine Vermaire, Antje Dommisse, Sien Oele en Rina Korstanje. Onderaan: Marie Duivewaarde, Stien Glas, Geertje Glas en Maatje Kramer.

Rechts boven de ijscokar van Joz. Remijnse omstreeks 1931. De vaste standplaats was op het hoekje van de Biezelingsestraat, tegen de gevel van het "ermuus". De ijscornan met de pet op is Hendrik Burger, naast hem, met het glunderende gezicht, zijn broertje J oop. Op het zadel zit Anna v.d. Wane, de vrouw van Gijs v.d. Walle, die als huisknecht op "Jagtlust" woonde. Ten slotte Neeltje Ruissen, een van de dienstrneisjes van bakker Remiinse,

Links onder de erepoort van de buurtvereniging 't Groenewoud, ter gelegenheid van het burgemeestersfeest in 1919. Links, met de fiets, staat Klaas Duivewaarde. Voor de erepoort, van links naar rechts: Adr. Blok (Rilland), Rika Blok, rneester Schrier, Corn. v.d. Berge (Bruinisse), Bet Kriger, Apolonia Blok-Kriger en Janna de Mul. Rechts zien we olieman Maarten Poortvliet van Biezelinge met zijn karretje.

Rechts onder een groep spelers van de voetbalvereniging V.D.O. omstreeks 1933. Staand, van links naar rechts: scheidsrechter Boutens (Goes), Kees Zegers, Joh. van Wingen, Joh. van Stel, Jan op 't Hof, Daan Sinke, Jan Bruijnooge, Adriaan Abrahamse en Freek Kruisse. Zittend: Kees Burger, Adriaan van Boven, Piet Glas, Jaap de Jager, Henk Persant Snoep, Ko Kramer en Willem van Overloop.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Lieferbedingungen | © 2009 - 2022 Europäische Bibliothek Verlag