Rotterdam-Centrum / De Landstad in oude ansichten

Rotterdam-Centrum / De Landstad in oude ansichten

Autor
:   P. Ratsma
Gemeinde
:   Rotterdam
Bundesland
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2116-3
Seiten
:   144
Preis
:   EUR 19.95 inkl. MwSt. *

Lieferzeit: 2 - 3 Wochen (unverbindlich). Der gezeigte Umschlag kann abweichen.

   


Auszüge aus dem Buch 'Rotterdam-Centrum / De Landstad in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

33. Aan de oostzijde werd het Hofplein afgesloten door het spoorwegviaduct in de lijn Rotterdam-Dordrecht. Op de ansicht hierboven ligt het Hofplein links van dit viaduct. Op de achtergrond steekt het Hofpleinstation hoog boven de andere bebouwing uit. lets links ervan, midden op het plein, staat onder de bomen een aantal bloemenstalleties. Links onder zien we het eerste huis van de Galerij en de brug die toegang geeft tot de Oppert.

34. AI een paar keer is de verkeersproblematiek op het Hofplein ter sprake gekomen. Onderdeel van de uiteindelijk gekozen op1ossing was de verplaatsing van de Delftsepoort naar het noordelijk eind van de Delftsevaart, dat daartoe gedempt werd. De foto uit 1939 toont de poort in de steigers aan het begin van de afbraak. Tussen de schuttingen, die we v66r de poort zien, zijn de fundamenten al ge1egd voor de herbouw, die als gevolg van de oorlog nooit voltooid zou worden.

" " ,

R.otterdam. - J(ojp/em.

35. We verlaten het Hofplein door met de stemmig geklede mensen van de prentbriefkaart onder het viaduct door naar de Pompenburgsingel te lopeno We merken daarbij de Blauwemolen op, die dateert van 1772 en in 1880 van zijn wieken is ontdaan. Rechts ervan de meubelfabriek van Leyden & Van Beest, met een enorme stoel op het dak. Geheel rechts staat aan het begin van de Oppert een rijk van reclameteksten voorzien huis, met daarbij het brugwachtershuisje van de Oppertbrug.

36. De stadsvest ten oosten van de Rotte heette de Pompenburgsingel. Hieraan lag vroeger het bolwerk Pompenburg. Een sluisje scheidde het singelwater van dat van de Rotte. Over de sluis lag een hoge brug, die de verbinding vormde van de binnenstad (rechts) met het zogenaamde Couwenburgseiland, een driehoekig gebied, begrensd door de stadsvest, de Rotte en de Karnemelkshaven. Tussen de bomen langs de sluis merken we in de verte de kerk aan het Bosje op.

37. Na de demping van de singel en de Kamemelkshaven was Couwenburgseiland geen eiland meer. De straat werd nu ook Pompenburgsingel genoemd en de winkeliers daar, nu beter bereikbaar, moderniseerden hun zaken. Eveneens in moderne stijl werd er de bioscoop "Grand Theatre" gebouwd. Abraham Tuschinski stichtte in dit gebouw Rotterdams eerste avant-gardebioscoopje "Studio '32". Op drukke dagen strekte de markt van de Goudsesingel zich uit tot op de Pompenburgsingel.

38. Waar de Pompenburgsingel overgaat in de Goudsesingelligt het Bosje, een driehoekig pleintje. Vanaf het midden van de negentiende eeuw breidde de stedelijke bebouwing zich tot ver buiten de vroegere vesten uit. Voor de bewoners van de nieuwe buurten werden kerken gebouwd, vaak nog aan of vlakbij de singels. Aan het Bosje verrees zo een roomskatholieke kerk, waarbij tientallen jaren later een school in een wel sterk contrasterende stijl gebouwd werd. Deze school is van de hier afgebeelde gebouwen het enige dat nu nog aanwezig is.

39. De aan Antonius van Padua gewijde kerk werd gewoonlijk de Bosjeskerk genoemd. Hij was gebouwd naar ontwerp van E.J. Margry, lid van een architectenfamilie die tal van bouwwerken voor de katholieke gemeenschap ontworpen heeft. De neo-gotische Bosjeskerk is in 1863 gewijd. Met het rijk versierde hoofdaltaar op het twaalf treden hoge priesterkoor, de met houtsnijwerk versierde kansel en communiebanken en de beschilderde zuilen was het interieur karakteristiek voor het opb1oeiend katholicisme in het midden van de negentiende eeuw.

Ilet dempen der Goudsche Sinqel.

Rotterdam.

-

40. De Goudsevest, omstreeks 1500 aangelegd, werd vier eeuwen later in gedeelten gedempt. Voor het zover was, had hij de omwonenden heel wat narigheid bezorgd, Was het niet omdat zij aanstoot namen aan het feit dat opgeschoten knapen en mannen met of ook geheel zonder zwemcostuum de Singelgracht tot zwemplaats kozen (NRC van 21 [uli 1868), dan wel door de stank die het water verspreidde, doordat jeugdige stadgenoten faecalientonnetjes niet leeg stortten in de daartoe bestemde schuit, maar emaast, om een cent uit te sparen.

ROTTERDAM

Goudsche Singe)

41. Na de demping bood de Goudsesingel vanaf hetzelfde punt als op de vorige ansicht, namelijk bij de kruising met Jonker Fransstraat en Heerenstraat, een heel andere aanblik. Ben brede verkeersweg was ontstaan, zoals Rotterdam er nog geen had en waaraan ook nog niet zoveel behoefte bleek te bestaan. Voor passanten op dit toch wel drukke kruispunt zien we een.krante- en een meIkkiosk, een klok en twee ijskarren.

42. De ruimte die de Goudsesingel bood werd a1 meteen na de demping benut voor het houden van de weekmarkten. Het overzicht van de markt in 1939, weer vanaf hetze1fde kruispunt, toont de modernisering van het straatbee1d in bijna veertig jaar. Ook is het verkeer veel intensiever geworden. Aileen de bebouwing aan de linkerkant van de singel lijkt weinig veranderd. Daar staat, met het lage, ronde torentje, het hofje van Gerrit de Koker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Kolophon | Privacy | Haftungsausschluss | Lieferbedingungen | © 2009 - 2019 Europäische Bibliothek Verlag