Kent u ze nog... de Lekkerkerkers

Kent u ze nog... de Lekkerkerkers

Author
:   M. Hoogenboezem
Municipality
:   Nederlek
Province
:   Zuid-Holland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0502-6
Pages
:   160
Price
:   EUR 19.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Kent u ze nog... de Lekkerkerkers'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

46. Groot feest was het bij de herdenking van de onafhankelijkheid in 1913. De grote optocht trok erg veel belangstelling en dit alles werd voorafgegaan door het feestcomité, gezeten in een open landauer.

In de koets het bestuur: geheel links vooraan L. Verwaal, die een slijterij had aan de Achterstraat, op dezelfde plaats waar nu de firma Burger gevestigd is. Naast hem zit de toenmalige directeur van de waterleiding "Lek en Llssel", K. Broere. Tegenover hen zitten: met hoge hoed Jac. de Jong van de firma Luijten en met strooien hoed D. van der Graaf van de toenmalige touwbaan aan de Lange Achterweg. Op de achtergrond nog enkele belangstellende burgers, die we (nog) niet thuis konden brengen.

47. Het is niet mogelijk alle foto's die bij de onafhankelijkheidefeesten in 1913 zijn gemaakt af te drukken in dit boek. Eén hebben we er uitgezocht: de wagen van de bekende Lekkerkerkse wagenmaker Herbert van Peet, telg uit het bekende wagenmakersgeslacht uit Meerkerk. Op de wagen staat een fraaie arreslee, waarop de beide dochters van Van Peet staan, links W. van Peet en rechts N. van Peet. In het midden staat de dochter van kruidenier Arie den Oudsten van de Voorstraat, B. den Oudsten.

Op de achtergrond de boerderij van de familie Kersbergen, waarin de familie Broere boerde en waar thans het winkelcentrum is gevestigd.

48. IJsvermaak is een vorm van vrijtijdsbesteding die van alle eeuwen is. Begonnen op benen schaatsen, gemaakt van overblijfselen van dieren, tot aan de bekende oudhollandse ijzeren schaatsen met fikse krullen, werden de gladde ijzers ondergebonden als de vele sloten in ons polderland dicht gevroren waren. Zo'n moment, omstreeks 1910, werd vastgelegd tegenover de werf van Van Duijvendijk.

Links op de foto C. Boon, een dochter van Klaas Boon, de schrijver van het "Dagboek van een rustend landbouwer", dan E. Hoogenboezem en J.L. Hoogenboezem, respectievelijk een dochter en zoon van de Opperduitse smid en fietsenmaker Gerrit Hoogenboezem, tussen hen in de jeugdige J. Kaptein en op de achtergrond links juffrouw J. van Duijvendijk en rechts haar zuster M. van Duijvendijk. Zowel de fotograaf als de gezusters waren kinderen van werfeigenaar Teunis van Duijvendijk.

49. De strenge winter van 1929, toen "de Lek zat". Een tafereel dat nu nimmer meer zal voorkomen, omdat economische motieven het noodzakelijk maken dat de Lek te allen tijde wordt open gehouden voor het vrachtverkeer. In 1929 beschikte men wel over flinke ijsbrekers, maar de winter was toen zo lang en streng dat er geen houden aan was. De Lek dicht en ... Lekkerkerk schaatsen en vrolijk zijn op die grote ijsbaan voor het dorp. Draaimolenbaas Janus Neven zette zijn draaiorgel op en een heel gezellig, prominent gezelschap Lekkerkerkers ging op de kiek.

Van links naar rechts: gemeentebode Joh. den Boer met op de achtergrond zijn zoon Jan, Bart Mudde, D. Mudde, C. Borsje, Jac. Sturm, N. de Bruin, C. Stoppelenburg, PI. Sturm, H. Ligthart Schenk, de eigenaar van het draaiorgel Janus Neven, J. Broere Czn., dierenarts D.A. Oskam en "ome" RoeI Broere van de voormalige Lange Achterweg.

50. Zo rond 1930 schaarden de Lekkerkerkse P.T.T.-bestellers en het administratieve personeel zich voor de lens van de fotograaf bij het prieel aan de zuidkant van het postkantoor aan de Schoolweg voor bijgaand plaatje.

Van links naar rechts: P: van der Wouden, J. de Jager, J. de Vries, L. Hoogenboezem, Joh. Feijnenbuik en W. Eerland.

Op de voorgrond zitten, van links naar rechts: Magda Neef, directeur Abresch en Gonda den Boon.

Dat was in de tijd dat er nog dagelijks, behalve zondag, tweemaal een postbestelling werd rondgebracht. Al een hele vooruitgang, gelet op hetgeen wij lazen in de "Schoonhovensche Courant" van 29 november 1897, waarin vermeld staat dat de brievenbestellers te Lekkerkerk om de veertien dagen een vrije zondag krijgen! Toen bestelde men namelijk zeven dagen per week.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2020 Publisher European library,