Kent u ze nog... de Lekkerkerkers

Kent u ze nog... de Lekkerkerkers

Author
:   M. Hoogenboezem
Municipality
:   Nederlek
Province
:   Zuid-Holland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0502-6
Pages
:   160
Price
:   EUR 19.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Kent u ze nog... de Lekkerkerkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Na de periode dat de huisdokter zijn patiënten per koets bezocht, kwam natuurlijk ook het nieuwe vervoermiddel, de fiets, aan de beurt. Dokter M. Flohil, die we hier afbeelden op een foto van omstreeks 1913, staat op de Voorstraat voor zijn woonhuis met op de fiets zijn zoontje Maas. Broertje Jan ligt prinsheerlijk in de kinderwagen. Een rustig sfeerfotootje, met op de achtergrond de in 1953, na de watersnood, afgebroken waag. Deze waag heeft heel lang gefunctioneerd in Lekkerkerk. De reglementen dateren van 1798, want in 1898 vierden de "aandeelhouders" hun eeuwfeest. Er werd van alles gewogen, want in 1896 blijkt dat er in dat jaar ook 350 bossen hennep zijn aangevoerd en maar liefst 2260 varkens. Dividend voor de aandeelhouders ... negen gulden per aandeel!

17. Een alleraardigst plaatje uit het eind van de jaren twintig. Op de Voorstraat, waar voor het huis van de familie Van der Voet nog de ouderwetse stoep aanwezig was, ging die familie met enkele andere Lekkerkerkers op de kiek.

In de deuropening staat metselaar G. van der Voet, naast hem C. van der Voet, vervolgens zijn vrouw, die naast de manufacturier J. van Limborgh van de Lange Stoep poseert. In volgorde, van links naar rechts, zitten op de stoep:

T. van der Voet, A. van der Voet, A. Roest en L. van der Voet.

Jammer dat het fraaie bordes je opgeofferd moest worden aan het toenemende verkeer op de Voorstraat. Het is verdwenen, zoals zovele kleine, vertrouwde zaken.

18. Cornelis van Es, beter bekend als Kees van Es, werd op 15 juli 1882 geboren en dàt tijdstip plus zijn gevoel voor rechtvaardigheid dreven hem in de politiek. Hij werd de voorman van de socialistische beweging in Lekkerkerk. Toen het beroep van klompenmaker hierdoor in de knel kwam, werd hij de eerste filiaalhouder van de Coöp. winkel aan de Kerkweg, waarin thans (1979) de bloemenzaak van Albert de Haay gevestigd is. In september 1919 kwam hij voor de S.D.A.P. (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) in de gemeenteraad en kruiste daar op een harde en scherpe manier, die toch bovenal bekwaam was, de degen met jonkheer L. de Geer van Jutphaas, bij wie het politieke steekspel niet zo op het lijf geschreven was.

Het kon niet uitblijven: iemand met dergelijke bestuurlijke gaven komt verder, zeker in de plaatselijke politiek. In 1935 werd hij wethouder en loco-burgemeester. Hij is dit tot aan zijn aftreden, in september 1953, gebleven, met inbegrip van de voor een politicus zo moeilijke oorlogsjaren, toen hij, behoedzaam manoeuvrerend, Lekkerkerk en zijn burgers zo goed mogelijk door die ellende heeft heen geholpen. Zijn verdiensten werden, behalve met het ereburgerschap van zijn gemeente, ook gehonoreerd met het ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. In 1966 overleed hij, reeds voorgegaan door zijn vrouw Aaltje Kroone, die hem altijd trouw terzijde heeft gestaan in mooie, maar veelal ook moeilijke tijden.

19. In de "Schoonhovensche Courant" van 25 november 1938 verscheen bijgaande foto met het volgende onderschrift: Lekkerkerk heeft de familie den Boon op één lid na in haar midden. Deze familie bestaat uit de volgende personen: Pietje den Boon, wed. Terlouw, 79 jaar; Corn. den Boon, 81 jaar; Aaltje den Boon, wed. Pols, 83 jaar; Gerrit den Boon, 85 jaar; Aart den Boon, 87 jaar. Alleen Pietje woont in Rotterdam. Tezamen telt de familie 415 jaar, en alle leden zijn nog kerngezond. Het krasse vijftal heeft nog een broeder gehad, die op jeugdige leeftijd, als zinker werkzaam bij de zalmzegenvisserii, in een stormachtige nacht is verdronken. De oudste is als leerlooier werkzaam geweest bij de fa. Luijten. De anderen zijn in de touwslagerij v.h. 1. de Gruijter en Zoon tot hun oude dag werkzaam geweest. Zij zijn dus in weer en wind gehard, aldus de genoemde krant.

Voorwaar een leuke foto, die het waard is opgenomen te worden in dit boekje, want de familie Den Boon behoort tot de oudere families van Lekkerkerk. De foto werd genomen, ter gelegenheid van de verjaardag van Aaltje, in de tuin naast het huis van haar zoon, Aart Pols, aan het begin van de Voorstraat.

20. Zo maar een foto van twee ras-Lekkerkerkers: links de sigarenmaker Jan Kamhoot en rechts zijn zwager Arie Polderman de Jong. Zij wandelen hier rustig midden op de nog niet bestrate of geasfalteerde Kerkweg, die met zijn vele tientallen bruggetjes over de .Kerkvliet" pittoresk aandeed.

Jan Kamhoot was sigarenmaker/eigenaar van een flink bedrijf aan de Kerkweg, waar onder meer een van de bekende merken de "Henkjes" was. Kenners beweren: een prima sigaar voor weinig geld.

Rechts loopt Arie Polderman de Jong, die in zijn jonge jaren naar het oude Indië vertrok als koloniaal. Dat is hem trouwens op deze foto wel aan te zien, want zijn revers zijn gesierd met een drietal onderscheidingen: twee voor expedities in Atjeh en Lombok en één voor goed gedrag.

Deze foto is in de jaren dertig genomen, waarschijnlijk op een koninginnedag (31 augustus), omdat Polderman de Jong zich op dat soort feestdagen tooide met zijn verdiende onderscheidingen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2019 Publisher European library,