Kent u ze nog... de Lekkerkerkers

Kent u ze nog... de Lekkerkerkers

Author
:   M. Hoogenboezem
Municipality
:   Nederlek
Province
:   Zuid-Holland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0502-6
Pages
:   160
Price
:   EUR 19.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Kent u ze nog... de Lekkerkerkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. In de jaren dertig, toen de Burgemeester Van der Willigen straat nog gewoon Lange Achterweg genoemd werd en een schone sloot het mogelijk maakte dat je bijna met de schouw tot in de dorpskom kon varen, woonde aan het begin van deze weg het echtpaar Pieter van der Graaf en Trijntje Neven. Pieter was welbekend in het dorp, want ten tijde van het burgemeesterschap van Willem de Gruijter was hij in de kleine dorpsgemeenschap de lantaarnopsteker. In de avonduren beoefende hij daarbij het beroep van zahnvisser. Kortom, een nijvere inwoner, die later "baander" werd op de naast zijn huis gelegen touwbaan. Daar bracht hij tot op hoge ouderdom zijn laatste levensjaren door. Een in die tijd van kolengebruik voorkomend euvel, namelijk kolendamp, maakte een tragisch einde aan het leven van zijn vrouw. Hijzelf, met de dochter die vader en moeder verzorgde, kwam er ten slotte op het laatste nippertje nog bovenop. Het drietal ziet u op bijgaande foto.

Hun huisje, geheel verscholen onder klimop en rozen, is enkele jaren geleden afgebroken om plaats te maken voor een tuin voor het erachter gelegen huis.

22. Een bekende naam in de geschiedenis is die van de familie Van der Wouden: Anton M.M. van der Wouden, die de hobby van zijn vader Jo(hannes), geschiedschrijving over zijn geboortedorp, voortzette met een uitgebreide studie, die resulteerde in een fors boekwerk "Uit Lekkerkerks Verleden", dat als historische documentatie veel waardering ondervond. Op vele gemeentesecretarieën verrichtte hij speurwerk in de oudste archiefbescheiden en veel wist hij, op eigen wijze en stijl, onder de aandacht van de mensen te brengen. Kort voor zijn dood, op achtenzestigjarige leeftijd in 1971, legde hij de laatste hand aan een manuscript over de geschiedenis van Berkenwoude. Tot op heden is dit echter niet uitgegeven.

Interessant ten slotte is een studie van zijn hand, gewijd aan de ontwikkeling van het verkeer in de Krimpenerwaard, die hij in opdracht van de Provinciale Waterstaat in Den Haag, waar de heer Van der Wouden de laatste jaren werkte, samenstelde.

23. Zo tegen het einde van de negentiende eeuw ging een gezelschap dames, dat waarschijnlijk verbonden was aan het zondagsschoolwerk te Lekkerkerk, achter de pastorie van de Hervormde Kerk op de foto. Hoewel wij niet alle namen meer konden achterhalen, vonden we de foto toch te leuk om haar niet in dit boekje op te nemen.

Op de trap, geheel rechts, staat Zoetje den Oudsten, dochter van wethouder C. den Oudsten en later gehuwd met veehouder Pieter Streefland uit Opperduit. Naast haar een (nog) onbekende dame.

Op de middelste rij, weer van links naar rechts, staan mejuffrouw Boon uit Schuagt, een onbekende, mejuffrouw Van Vliet van de Lange Stoep, mejuffrouw Annie de Jong, dochter van Jac. de Jong (directeur van N.V. Luijten), mejuffrouw J. de Waard en mejuffrouw Den Oudsten, later gehuwd met C. Loekemeijer.

Op de eerste rij, van links naar rechts, allereerst een onbekende, vervolgens mejuffrouw Van Dam, die later huwde met klompenmaker D. van Zwienen, de later bekende "tante" Teus van Zoest, mejuffrouw Adr. Roest, die een winkel had in het pand van C. Peute in Schuagt, dan iemand die werkte bij hoofdonderwijzer Simon Kakebeke en als laatste in de rij mejuffrouw Grietje Oskam, dochter van loodgieter Oskam en later getrouwd met de heer Eegdeman.

24. De bovenzaal van café "De Groote Boer" heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het verenigingsleven van Lekkerkerk. Zang en dans konden er gerepeteerd worden en de aanwezigheid van een flink toneel maakte dat er op gezette tijden uitvoeringen van verschillende zaken te bezien waren.

Op 18 maart 1897 waren het kinderen die een operette opvoerden, genaamd "Hoida en Rübezahl", een stuk in maar liefst vijf bedrijven. Erg veel namen van de foto hebben we niet meer kunnen achterhalen, maar wel vonden we in de "Schoonhovensche Courant" een enthousiast verslag, dat sprak van een goed bezette zaal tijdens de meerdere uitvoeringen. Voor die gelegenheid was ook een strijkje geformeerd - het was een soort musical onder leiding van schoolmeester Joh. van der Wouden. Zang en spel, schrijft de courant, waren in overeenstemming met de karakters die zij moesten weergeven. Aan toewijding bij het onderricht van onderwijzeressen en onderwijzers heeft het niet ontbroken.

De kostuums waren voor het grootste deel gemaakt door de onderwijzeressen, de dames De Swart en Boers en juffrouw Stuart, die maar liefst vierentwintig jongenskostuums hadden gemaakt. Mejuffrouw S. Boers, dochter van het Opperduitse schoolhoofd IJ. Boers, speelde voortreffelijk piano en dirigent Van der Wouden werd geassisteerd door een aantal Rotterdamse collega's, om het geheel "voltallig" te maken.

We schreven het reeds, een paar namen zijn ons maar bekend: A. Neven, C. van Zwienen, N. Kakebeeke, C. Mudde, A.C. de Gruijter en diens zus Annigje.

Het was kennelijk een hele onderneming geweest, want enkele dagen later werd, "op algemeen verlange", besloten dat de kinderen in kostuums, in vijf groepen, zouden worden gefotografeerd. Dit gebeurde in de pastorietuin. De avond ten slotte werd gegeven in het streven dat de bevordering van het getrouw schoolbezoek voorzeker in waardering zal winnen.

25. Kort voor het overlijden, op 16 december 1899, van wethouder C. Kersbergen, zalmhandelaar/hereboer aan de Voorstraat, kwamen in de tuin van diens woning de leden van de sociëteit "Nederland en Oranje" met enige introducés onder het genot van een gezellig glas bijeen. Een paar namen hebben we niet meer kunnen achterhalen. Staande, van links naar rechts: J.C. Kersbergen, J. Tom (over hem schreven wij reeds), twee onbekende heren, Ant. van der Graaf, de latere wethouder, dokter Vonck, een onbekende, bakker Huig Vos, de vader van meester E. Vos en Is. Vos, en Dirk Luijten van de gelijknamige fabriek.

Links voor, in zijn stoel gezeten, wethouder Kersbergen, die gehuwd was met Annigje van der Graaf van 't Loethuis, dan neef Hugo Kersbergen en Evert de Gruijter, verder de "jonge" notaris De Mooy, dokter P. van Dijk en de "oude" notaris A.J. de Mooy.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2019 Publisher European library,