Kent u ze nog... de Lekkerkerkers

Kent u ze nog... de Lekkerkerkers

Author
:   M. Hoogenboezem
Municipality
:   Nederlek
Province
:   Zuid-Holland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0502-6
Pages
:   160
Price
:   EUR 19.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Kent u ze nog... de Lekkerkerkers'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

36. De in 1910 opgerichte muziekvereniging "Juliana" heeft lange tijd muzikale triomfen gevierd op concoursen en festivals, waar vele prijzen en erkenningen van muzikale prestaties werden binnengehaald. Later werden de beide verenigingen "Juliana" en "Excelsior" opgeheven en samengevoegd tot de huidige muziekvereniging .Lekkerkerk" .

Op deze foto echter is "Juliana" nog in volle glorie en staan, steeds van links naar rechts en achteraan beginnend:

P. van der Heul, W.P. van Zoest, J. de Jager, L. Barnhard, H. van Zoest, W. de Bruin (de vaandeldrager), A. de Bruin, M. Noordergraaf, G. van Boudestein en M. Berkel.

Voor hen:G. Bol, D. van der Graaf, J. Roest, S. Man in 't Veld, A.C. Streefland, A.P. Ligthart, Abr. van Risp, Van Zwienen(? ), W. Roest, H. Roest en P. Neef.

Zittend: C. VerwaaI, J. van Zwienen, T. van der Voet, T. Berkel, dirigent Hoon, H. Schenk, M. de Waard, T. Koutstaal, Ant. de Groot, H. Daalwijk en met grote trom G. Verboom.

De vier "jeugdleden" op de voorgrond zijn: C. van der Graaf, Kl. van der Wouden, Reg. Vis en G. van Buren.

De foto is na het tienjarig bestaan genomen, want het vaandel, dat door de bevolking bij het tienjarig bestaan werd aangeboden, is op deze afbeelding al te zien.

37. In 1917 werd de arbeidersmuziekvereniging "Excelsior" opgericht, mogelijk gemaakt door de aankoop van muziekinstrumenten door de S.D.A.P. (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) van de ter ziele gegane, in 1898 opgerichte muziekvereniging "Wilhelmina". De vereniging had in de beginjaren een duidelijk politiek karakter, wat onder meer tot uitdrukking kwam in de "Internationale" als "begin-tune", een der voorwaarden waarop de Lekkerkerkse afdeling van de S.D.A.P. de muziekinstrumenten aan de nieuwe vereniging in bruikleen gaf.

Het korps stond vele jaren onder de eminente leiding van Cornelis Horsman uit Krimpen aan de Lek, die zijn dirigentschap deelde met een werkkring op een scheepswerf te Schiedam. De heer Horsman was een kleurrijke figuur, die in muzikale kringen, ook buiten Lekkerkerk, en bij de eigen muzikanten hoog stond aangeschreven, hoewel hij veel van zijn mensen vergde! Een van de evenementen in een muziekvereniging, het deelnemen aan een concours in Hoog Blokland in 1927, werd door een fotograaf vastgelegd.

Staande van links naar rechts, bovenaan te beginnen: A. Langerak, A. van Kleij, J. van Zoest, P. Mudde, A. Kooiman, P. de Boer, J. van Vugt, S. Ouwerkerk, W. Verboom, Jls. Mudde, C. Verwaal, W. Bravenboer, A. Mudde, L. de Jager, J. Nobel, W. Potuit, B. Mudde (die de trom of het vaandel droeg), chauffeur G. Rook (die het gezelschap reed) en C. de Jager.

Zittend, van links naar rechts: C. de Jager, W. Verstek, A. Potuit, C. de Jager, dirigent Horsman, L.A. van Zoest, A. Nobel, A. de Hoop en B. Hofwegen.

38. Omstreeks 1930 kwam het gezelschap van de toneelvereniging "Nieuw Leven" bijeen in de bovenzaal van hotel "De Groote Boer". Na een geslaagde opvoering ging het hele gezelschap, met bestuursleden, op de kiek. Zittend, van links naar rechts, het bestuur: Ch. Blommers, J.W. Breuklander, H. Bruin en D. van der Graaf.

Op de middelste rij staan: N. de Jager Mdr. en N. de Jager Gdr., L. van Zoest, B. Potuit, M. Eerland en A. Donk. Op de achterste rij, voor het kleurige, fraai beschilderde doek, staan: W. Hoogerdijk, T. Nobel, N. Groeneveld, C. Neven en J. den Boer.

"Nieuw Leven" was een van de drie toneelverenigingen die Lekkerkerk toen rijk was. Er was ook nog de arbeiderszangvereniging "Morgenrood" met een toneelafdeling, opgericht in 1919, en de aloude rederijkerskamer "Jan Nieuwenhuizen", die reeds in 1862 het levenslicht aanschouwde.

39. Zo vlak na de bevrijding, in 1945, was er weinig gelegenheid het zilveren jubileum van een vereniging waardig te herdenken. Daarom besloot het bestuur van de postduivenvereniging "De Postduif" deze feestelijkheden te verzetten en daarvoor het dertigjarig bestaan te nemen in 1951. Ter gelegenheid daarvan ging de gehele vereniging op de foto.

Van links naar rechts, vanaf de achterste rij: H. Koutstaal, J.J. Broer, B. Ouwerkerk, C. Mudde, J. van Breningen, Kl. Roest, T. Zwartenbol. W. de Gruijter, Joh. de Jong, A. Potuit, C. Molenaar en Joh. de Vrij.

Op de tweede rij beginnen we met P. Slingerland, dan A. Eikelboom, Nic. de Jager, A. Daalwijk, Kl. Mudde, C. van Limborgh, P. Mudde, H. Mudde, H. Burggraaf, P. Verheij en A. van Zoest.

Ten slotte zittend het bestuur: C. Stoppelenburg, CP. Broer, A. de Bruin, M. Hoogenboezem, Mart. Mudde, J. Graafland en A. de Jong.

40. De voetbalvereniging "L.F.C." speelt al meer dan een halve eeuw een belangrijke rol in het sportgebeuren van Lekkerkerk. Toen de club in 1927 werd opgericht, voetbalde men op een stuk weiland aan de Wetering-Oost en de ware sportliefhebbers lieten zich zelfs niet afhouden van vervoer per "schouw" naar het terrein waar gespeeld werd, om de kleuren, wit-zwart, hoog te houden.

Voor de goal poseren, van links naar rechts, de bestuursleden C. Borsje en J. Broere Czn. en de spelers M. van der Voet, N. de Bruin, G. askam, A. askam en H. Ligthart Schenk, dan de scheidsrechter en bestuurslid J. Stoppelenburg.

Op de knieƫn: A. Polderman de Jong, R. Oosterom en A. Broere Czn.

Op de eerste rij: G. Deelen, doelverdediger Adr. Vermeulen en A. Kooiman.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2019 Publisher European library,