Kent u ze nog... de Zierikzeeënaars deel 2

Kent u ze nog... de Zierikzeeënaars deel 2

Author
:   C.P. Pols
Municipality
:   Schouwen-Duiveland
Province
:   Zeeland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3220-6
Pages
:   160
Price
:   EUR 19.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Kent u ze nog... de Zierikzeeënaars deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Een goede foto van de gereformeerde kerkeraad tussen 1904 en 1911. De heren hebben plaats genomen in de vroegere kerkeraadskamer van het kerkgebouw in de Sint-Domusstraat. We zien van links naar reehts: W. den Boer, D. Oehtman, P. Coumou, D. Mulder, dominee H.W. Laman, A. Timmerman Czn., J. Bienefelt, G. Potappel en J.C. van Sehaik.

7. Op 4 augustus 1927 brachten de leden van de hervormde meisjesvereniging een bezoek aan de duinen bij Renesse. Van boven af en dan van links naar rechts: Rietje Verhage, Martien van Almkerk, Bien Arnold, Marie van der Klift, Marie Hagestein, Pietje van Bemden, Daatje Verhage, Lucie Mossel, Nellie van Langeraad, Gre Kommer, Jo van As, Marie Freen, Tiny Flikweert, Adrie Struijk, mevrouw G.J. van Waardenburg en mevrouw De Zwarte. Vervolgens: Mina Flikweert, Saar Schraver, Jans Flikweert, Dien Berrevoets, Adrie van den Houten, Bep Berrevoets en Willy de Zwarte.

8. Boven: de hervormde rneisjesvererugmg bij de grate koepel van cafe-restaurant "Schuddebeurs", Op de eerste rij van links naar rechts onder anderen Martien de Yin, Sien v.d. Zande, Sientje Page, meisje v.d. Wekken en Nelly Struijk. Verder op de foto onder anderen mejuffrouw J. van den Berg, Geertje Page, Pie de Ronde, Jans Verloo, Corrie de Ronde, Corrie de Yin, Pietje Verhage, Coba Verdoorn, Marie Bal, Corrie Dalebout, Jo van der Klippe, Marie de Jonge, Kaatje Roosma Stem, Dana Berrevoets, Koos Berrevoets, Aukje Pistorius, Leentje Leeuwe, Marie van der Klift, Marie van Dongen en Anna van Dongen.

Onder: de hervormde meisjesvereniging op 13 mei 1926 (heme1vaartsdag) in het bos te Schuddebeurs. Op deze foto zien we onder anderen dominee Darnste, Jo van der Klippe, To Klompe, Jans van Llsseldijk, Pietje Verhage, Leentje Leeuwe, Marie van Dijk, Mina Flikweert, Nellie van Langeraad, Saar Schraver, Catrien Alburg, Martien van Almkerk, Jeanne de Pooter, Marie van der Doe, Marie Freen, Tine Flikweert, Marie Vermeule, Jans Berrevoets, Lucie Mossel, Jo van As, Betsie van der Klift, Coba Verdoorn, Bien Arnold, Mientje Buijze, Rina Uil, Jans Flikweert, Mina Flikweert, Adrie Struijk, Dien Berrevoets, Francien Holm, Henny Arnold, Willy de Zwarte, Dirkje van Llsseldijk, Marie Hagestein, Adrie van den Houten, Greta Gast, Corrie Flikweert, Daatje Verhage, Corrie Simmers en Bep Berrevoets.

9. Op 23 april 1927 werd deze foto gemaakt van de christelijk gereformeerde meisjesvereniging, Op de onderste rijen, van links naar reehts: Nel Boot, Anna Beije, Jaantje Schults, Jacoba J. Viergever, Adrie van Dijke, Geertje de Vlieger, Maatje Overbeeke, mevrouw Van der Molen en dominee Van der Molen (christelijk-gereforrneerd predikant te Zierikzee van 1921/27). Verder:

Sien Sehults, Corrie bij de Vaate, Jaantje Luijk, Cato Vaane, Cor Pannekoek, Teuntje Bolle, Keetje van der Weele, juffrouw De Vlieger, onbekend, Ma van Burg, Janna Pannekoek, Coba van der Welle, Pietje Luijk en Koos Schults. Bovenste rij: onder anderen Marie van Burg, Marie Bil, A. Schouls, Sien Sehouls, Marie Landman, Maatje Landman, Marie Verseput en Neeltje Berrevoets. De foto werd genomen bij het afscheid van dominee S. van der Molen.

10. Linksboven: de hervormde naai- en breischool te Zierikzee vierde in februari 1926 haar vier de jaarfeest. De naaischool stond onder 1eiding van mejuffrouw Viergever en de breischool was voor rekening van mejuffrouw J. Jacobi. Achterste rij, van links naar rechts: Jans Berrevoets, Mina Smallegange, Jans Priemus, Fien v.d. Zande, Leentje Leeuwe, Marie Freen, Sien Overdu1ve, Betsy Verhage, Mientje van Geesbergen en mejuffrouw J. Jacobi. Zittend: Teuntje Bolle, Saartje en Saartje Schouls, freule Schuurbeque Boeije, mevrouw Ribbens, mejuffrouw Buijze, Adrie van den Houten, Marie Boogerd, Pietje Verhage, Tonia Beije, Betsy Manni en Jo Heuseveldt.

Rechtsboven: nogmaals leden van de hervormde naai- en breischool, nu ter herinnering aan het derde jaarfeest op 29 januari 1925. Achterste rij, van links naar reehts: Gre Kommer, Nelly van Langeraad, Nel Evertse, mevrouw A.C. Geluk-Snoep, Pietje en Maatje Boot, Anna Rombouts, Marie Hendrikse, mejuffrouw J. Jacobi, Betsy Verhage en L. Schou1s (een naam ontbreekt). Zittend: Lies Padmos, Anna Beije, Martien van Almkerk, mevrouw G.J. van Waardenburg, Jans Berrevoets, Leentje Leeuwe, Saartje en Saartje Schouls, Pietje Verhage en Nelly Lindhout. Linksonder: de dames van de modevakschool (knippen en naaien) van mejuffrouw J. Borst op 4 juli 1928 aan het strand. Het zijn onder anderen Saar, Zus, Koos en Marie In den Bosch, Lena Schults, mejuffrouw J. Borst, Jeanne de Pooter, Leentje Leeuwe, Pietje Verhage, Trijn Coomans (uit Noordgouwe), J. Vink, Dirkje van der Graaf, Marie Kouwenberg, Corrie Simmers, Mina Kooman, Neelie Joppe, Johanna Helmstrijd (Ouwerkerk), Sara Heule (Ouwerkerk), Jans Viergever, Maatje Bolijn (Ouwerkerk), Grietje Hart (Kerkwerve) en Sietje Bil.

Reehtsonder: de Zierikzeese Meisjesbond, opgericht op 4 februari 1925. Deze foto dateert van 31 maart 1927 en werd genomen ter ge1egenheid van het lentefeest. Bovenste rij: van links naar rechts: Jans van Leeuwen, Marie de Vin, Lee Haze, Tine en Anna van Dongen, onbekend en Mina de Vin. Tweede rij: Geertje Page (leidster), mevrouw G.J. Waardenburg, mejuffrouw J. v.d. Berg, J annetje van Klooster en Pietje Slegt. Voorste rij: J ans Flikweert, Pietje Verhage, J 0 van As, Gre ? , Martiene van Almkerk, Leentje Leeuwe, Corrie Da1ebout, To Klompe, Betsie van der Klift en Corrie de Vin.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2018 Publisher European library,