Wormerveer in oude ansichten deel 2

Wormerveer in oude ansichten deel 2

Author
:   A.F. Neuhaus
Municipality
:   Zaanstad
Province
:   Noord-Holland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0459-3
Pages
:   80
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 weeks (subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Wormerveer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Toen fotograaf Cornelis van der Meulen omstreeks 1913 met zijn kiekkast op straat verscheen, waren er direct drommen kinderen van de Krommenieërweg verzameld "om even naar het vogeltje te gaan kijken". Herkend zijn de gezichten van Trijn Altink, Nel Stam, Guurt Stam, AafWoudt en Dieuw Boot. Voor de kruidenierswinkel van Arie Pot (links) staat bakker Hendrik Kroonenburg. Aan de rechterkant zien we woonhuis en slagerij van Piet Zwart. Daarnaast huisde Siem Stam, vervolgens schoenmaker Jan Altink en "kouwe" bakker Gude.

10. Zó zag het Krommenieërpad ter hoogte van de christelijke kerk en school er omstreeks 1903 uit. Dit van 1878 daterende godshuis kwam buiten dienst toen de gereformeerden in 1932 naar de Wattstraat gingen kerken. Het schoolgebouwtje uit 1882 heeft wonder boven wonder de slopershamer weten te ontlopen. Verderop, waar het pad nauw toeliep, lagen de tapperij van Piet Hildering en de boerderij van Siem Waal. Op de achtergrond kunt u rechts Zevenhuizen zien liggen. Een weggestopt, intiem buurtje met een Zaanse gemoedelijkheid, waar het gezellig toeven was. Het is thans totaal van de Wormerveerse aardbodem verdwenen.

A ;.,{. Lichidr. J. )1.

11. Een prentbriefkaart uit lang vervlogen dagen, gezien vanaf de Dronkenbrug. Midden op de rijweg sukkelt een hondekar rustig voort en daarachter bevond zich de fietsenzaak van Ceesvan der Meulen (thans doorgang naar de Kerkstraat). Achter het groepje bomen, links, lag het kruidenierswinkeltje van Willem Bakker. "Ridder" Bakker werd ie genoemd! Rechts op de voorgrond zien we het land van Waal, waar nog in 1907 circus Caroly de tenten opsloeg. Trouwens, er liepen serieuze plannen om in 1918 op dàt terrein een bioscooptheater voor Tinus Bruijn te bouwen. Uiteindelijk zag men toch meer brood in winkelhuizen.

M ?? rl<tstr1tHt WOH:Y1cRVEER.

12. Er werd wel eens beweerd dat Wormerveer een dorp was met rangen en standen. Zelfs zo, dat school C van meester Van Raalte (rechts in het midden) voor de armenschool werd aangekeken en dat de betere stand school D van meester Van Son bezocht. Rechts zien we een glimpje van de tabakswinkel van de weduwe Keijzer, later van Klaas Bakker. Na de schoenenwinkel van Hendrik Koene volgt de woning van meester Van Raalte. Pal naast school C stond het spuithuisje, daarna de winkel van Teun Landweer en van groenteboer Jan Visser. En als u 't mij vraagt, is stalhouderij Bakker doende een begrafenisrit voor te bereiden. Dat blijkt ook wel uit die drie "kraaien", keuvelend bij de winkel van Koene.

13. Pakhuis "De Arend" werd in 1899 gebouwd en vanaf die tijd groeide chocoladefabriek Pette daar uit tot een grootindustrie met ruim driehonderd werknemers. Grote afzet had men in vijf en tien cents volarepen, terwijl ook vijf cents chocolade caramel gevuld met nootjes, "Oh-Heintjes" genaamd, een veel gevraagde lekkernij was. In 1937 viel dit bedrijf aan de crisis ten offer. In het houten gebouw links van "De Arend" vond de eerste cacaoproduktie plaats. Uiterst links de percelen van boterboer Hein Kelder en Gerrit Landsman. Het winkeltje rechts werd beheerd door Jan Kuijk, filiaalhouder van Simon de Wit. Dat daarnaast gelegen huis bood onderdak aan de gezinnen van Andries Bruijn en Kop.

ark tr at.

nrnen oe F.

14. Terug op de oneven zijde, zien we rechts de sigarenwinkel van Keukens, waar de jeugd van die dagen ook een cent van 't blad haalde. Op de winkelruiten staat gepenseeld: "Stoom-TabakskerverijSigarenfabriek." Wie heeft daar nog heugenis van? Trouwens, die paar houten huizen stammen nog uit de tijd toen hier het Bredasepad bestond. Want voor 1850 liep door de huidige Marktstraat een sloot, waarvan aan weerszijden een pad lag; het Kikkerspad aan de zuidkant en het Bredasepad aan de noordkant. Verdergaand komen we bij de bakkerij van Hein Vollmer en het huis van timmerman Heekelaar. Daarvoor in de plaats verrees in 1901 de nog altijd bestaande slagerij van Pels. In het stenen winkelhuis ernaast zetelde Piet Stelling, depothouder van Verkade. Naderhand was hier "Werkmanskracht".

' ormcrvecr

t. . ·0. 714

15. In 1898 diende de weduwe F. Abelen-Graas een bouwplan in om op haar weiland een woonstraat te mogen aanleggen. Daartoe moest vanuit de Marktstraat een doorbraak worden gemaakt. En zo ontstond, nog juist voor de eeuwwisseling, de Transvaalstraat, ofschoon pas in 1904 op de nieuw aangebrachte verbindingsweg het naambordje "Steijnstraat" prijkte. Links zien we schilder Barend Boes, wiens woning we straks op het Schoolpad zullen tegenkomen. Ook Frits Bos, timmerman bij de firma H.A. Rem, laat zich midden op straat gewillig vereeuwigen.

16. De straat waarin we nu wandelen heet Oranjestraat, deel uitmakend van de Transvaal- of Afrikanerbuurt, zoals men deze wijk daar wel aanduidt. De Boerenoorlog (1899-1902), waarbij ook Wormerveer "pro-Boer" was, zorgde voor een ruime keuze aan namen. Naast boerengeneraals en -presidenten werden ook landstreken als naamgevers gebruikt. De Oranjestraat werd in 1906, dankzij een particulier initiatief, aangelegd. Vooral aannemer Kok bouwde er veel burgerwoonhuizen. Op de achtergrond zien we het ziekenhuis aan de Paul Krugerstraat. Zo op 't oog is daar niet veel veranderd, behalve dan dat de bomen en straatlantaarns een ander stekkie hebben gekregen.

17. Nu we daar toch in de buurt zijn, stappen we even door naar het rustieke Sluispad, dat vroeger altijd voor Boksempad doorging. Toen papiermolen "De Bok" in 1864 werd gesloopt, bleef z'n schuur staan en werd nadien als werkhuis gebezigd voor werkloze ingezetenen. Hoe sterk Zaankanters zich destijds met de molens verwant voelden, kunnen we nu nog altijd uit diverse uitdrukkingen gewaar worden. Zo zou met de zegswijze: "Iemand van de Bok op Jasper sturen" (Van 't kastje naar de muur sturen), de eerder genoemde molen "De Bok" bedoeld zijn, terwijl "De Jasper" was gelegen aan het eind van het Papenpad te Zaandam. Links zien we het na de brand van 1901 hernieuwde werkhuis: Nu staat hier de polikliniek. Aan het Oversluispad (rechts) staat het boerenbedrijf van Albert Wijnberg, voortgezet door Piet Gaal.

_: .. ';. -

18. We nemen u mee terug naar het begin van de Marktstraat, waar op de hoek van de Zaanweg de herberg "Het Fortuin" van Jurrie Kaat stond. Het kon er best lawaaiig toegaan, vooral bij samenkomsten van leden van de sjouwerij. Dit logement werd in 1931 omgebouwd tot chocolaterie van Jamin en vandaag de dag kunt u er uw vakantiereis bespreken. Naast het café volgen de manufacturenwinkel van Piet Koene en het sigarenmagazijn annex scheerhoek van Luuk Middelkamp. Naderhand winkelde Gerrit Heine er. Verderop woonde glashandelaar Willem Thepen, terwijl daar ook de Nutsspaarbank een poos lang te vinden was. Nu houdt accountant Rein Dik er kantoor.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2017 Publisher European library,