Zaamslag in oude ansichten deel 1

Zaamslag in oude ansichten deel 1

Author
:   J.W. Kusee
Municipality
:   Terneuzen
Province
:   Zeeland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1954-2
Pages
:   80
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 weeks (subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Zaamslag in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Plein West. Helemaal reehts zijn de hoefstallen van de smederij van Breen, daarna van Biezen, later van Markusse en nu van C.M. de Vos, Het huisje met de kleine ruitjes, tevens winkel (uit 1651), was aehtereenvolgens de winkel van Valk, Leunis, Van Breen en Van Westen. Daarnaast ziet u de bakkerij van aehtereenvolgens Geelhoedt, Cadsand en J. van Fraeijenhove. Dan is er de woning van vlashandelaar P. de Vos, thans kapsalon van Lensen. Weer verder staat de pastorie van de gereformeerde kerk (dominee met bolhoed), later Van Antwerpen (nu A en 0.) Ook is de woning van C.A. Wisse nog ziehtbaar, waar later op- en omroeper H.P. Lensen woonde en nu J. van Hoeve.

:;

@e:is 'lc ,g)orpsp1eil1'

~t(?-{'-/- ~-e--e// c3aamslag

v/~ t/~ <r~~//

633

11. De leibomen voor de huizen varu Plein West staan weer dieht in de bladeren. Tussen de rij hoogopgaande bomen en de kerktuin zien we het monument, dat uit ingezamelde gelden ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina werd opgericht. Het borstbeeld van gips was betrekkelijk gauw verweerd; de sokkel heeft nog een poos aan de noordkant in de tuin, naast de muziektent, gestaan. De "wandelende" muziektent zien we hier aan de westzijde. Later kreeg deze haar plaats aan de noordzijde (foto 4 ), terwijl we haar nu aan de zuidzijde vinden.

ZAAMSLAG

Poldertche ,ttaat

12. Een kijkje in de Po1derstraat. Hier is goed te zien dat het centrum van het dorp hoog ligt: de straat loopt af. Rechts cafe "Het Wapen van Zeeland". Op de hoek van de Stoofstraat was de schoenmakerswerkplaats van Marien Joris, die zelf ook bij het groepje rechts staat. In zijn huis kwam dokter Van Pienbroek spreekuur houden. Links een klein stukje van cafe "In 't Hert", Daarnaast de woning van Bert Geelhoedt, die in 1903 de eerste auto op Zaamslag had. Ernaast de bakkerij van Wisse, later Oele. Boven de bomen nog een stukje van de hervormde pastorie (uit 1902) waar dominee Van Dis woonde.

Christelijke School Zaam lag.

13. In 1906 werd aan het eind van de toenmalige bebouwing van de Polderstraat een tweeklassige school en een woning voor het schoolhoofd gebouwd voor de vereniging voor C.V.O. Het eerste hoofd was de heer S. Brouwer. Mejuffrouw S. van WeI en de heer Anthonisse stonden in de lagere klassen. Later zijn ze met elkaar getrouwd. Op deze foto van het "Brouwerschooltje" zien we nog een groot aantal kinderen in hun Axelse dracht, terwijl de burgerjongens allen een flinke pet droegen. Opvallend is dat de meesten voor deze gelegenheid hun schoenen had den aangekregen. Ze verwachtten blijkbaar de fotograaf. Toen ging men meestal op klompen naar school!

14. Omstreeks 1900 had Zaams1ag vier windkorenmo1ens. In de Axe1sestraat was er eerst de mo1en van Jas Haak (foto 19) en daartegenover, waar nu de k1euterschoo1 staat, de mo1en van Bram Dees. Aan de Terneuzensestraat, ongeveer tegenover de dreef naar de Hoogte, zag men de mo1en "De Zonnebloem" van Meijer (in 1922 afgebrand) en tenslotte was er in de Polderstraat de mo1en van Jan Geelhoedt, gehuwd met Adriana van Vessem. Ongeveer 200 meter voor de mo1en stond een bordje 1angs de weg " Molen Stil", waar de voerlui met hun jonge schichtige paarden moesten wachten tot de wieken stilstonden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2019 Publisher European library,