Zaamslag in oude ansichten deel 1

Zaamslag in oude ansichten deel 1

Author
:   J.W. Kusee
Municipality
:   Terneuzen
Province
:   Zeeland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1954-2
Pages
:   80
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Zaamslag in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. De laatste molen van Zaamslag, in de Polderstraat, wordt hier afgebroken. Dit moet in 1932 gebeurd zijn. Duidelijk zien we hier het geraamte van de. standaardmolen op de gemetselde stenen voeten staan. De molensteen staat rechtop daartussen. Vooraan zit op een der balken een man met witte baard, Jan Geelhoedt, uit het oude molenaarsgeslacht Geelhoedt. Met deze afbraak veranderde het silhouet van de Polderstraat geheel.

, ..

!

c3aamslag

629.

16. De koetsier/voerman is Michiel Wilhelm, die jaren gewoond he eft aan de "Ooge Eule" (Poolse brug) waar nu Troost woont. De kaart laat u het kruispunt Koepoortstraat Noordstraat en Stoofstraat - Achterstraat zien. Rechts (met het raam) is de schoenmakerij van Kees de Vos zichtbaar.later was daar slagerij Wisse. Thans zit er een meer eigentijds bedrijf in en weI een friture van Overdulve. Op de foto staan onder anderen de vrouw van Jan Kaijser, Miete Elve, de vrouw van Jan de Krijger, De Dixhoom, Wanne Joris en Koosje Bloem, weduwe van Jacob Penne.

17. Zo zagen de mensen die Zaamslag binnenkwamen vanaf het Veer het begin van de Veerstraat. Timmerman Galle staat in de deur van zijn werkp1aats (werd afgebroken). Daarachter was de ingang van de Korte Delft. Op de hoek van de straat zien we een lantaarn (op de volgende foto ook duidelijk zichtbaar). In die tijd werden ze aangestoken door Dirk Rietveld d'Hondt. Links in het rijtje stond de kruidenierswinkel van Marien van Breen. Je kon er ook mussenklemmen kopen. Midden op de weg (er is toch geen ander verkeer) zien we een boerenknecht met zijn paard. De trambaan ontbreekt nog.

~eerslraal.

18. Vanaf het Plein kijken we de Veerstraat in totaan het Veer. We zien enkele mensen en een kar die bij de wagenmaker staat. Rechts is de school van meester De Vries, later van meester De Moor. Naast de school woonde vrachtrijder Bram Dees en koetsier Dirk de Blaeij, Later kwam daar een wagenmakerij. Links vooraan staat de schuur van Willem Leenhouts, daarnaast woonde Wantje Wisse, waar mejuffrouw Cato Willemsen van de Polderse school in pension was. Verderop gingen de kinderen bij Bram Houtzager om snoep met "een cent van 't schiemblad" of bij Ko Jansen om "twee sukerspekken voor een cent". In dat rijtje woonde ook schoen- en gareelmaker Piet Lensen, die meestal het gerepareerd tuig buitenzette, zodat de knechts dit "en passant" konden meenemen.

19. Aan weerszijden van de christelijk-gerefonneerde kerk, die in 1884 gebouwd was, zag de Axelsestraat er omstreeks 1900 uit zoals u dat op deze foto kunt zien. Tegen de kerk geleund stond de consistorie. Daarv66r staan de winkel en drukkerij van Marius de Vos, die onder andere ansichtkaarten uitgaf. Daarvoor, nog half zichtbaar, woonde timmerman P. Wisse. Voorbij de kerk zien we een drietal huisjes van de "Brouweriee", waar onder anderen d'ouwe Leine en Lies en Pieternelle woonden. In de rij naar de molen van Jas Haak stond het cafe van Kees 't Gilde, "waar je kon leren dansen voor een alve stuver bie Wanne". Er stond ook een spijkerbiljart. Veel Veerenaars vonden daar hun vermaak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2020 Publisher European library,