Zaamslag in oude ansichten deel 1

Zaamslag in oude ansichten deel 1

Author
:   J.W. Kusee
Municipality
:   Terneuzen
Province
:   Zeeland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1954-2
Pages
:   80
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 weeks (subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Zaamslag in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Zaamslag

Axelsche straat

20. Op dit gedeelte van de Axelsestraat is veel "begankenis". Links vooraan, waar de kar staat, woonde Kees Dees, die met Marius de Vos een praatje maakt. Verder woonden daar Jac. van Hoeve en dokter Buijze (deze woning werd later gesplitst ten behoeve van A.P. Wisse en F.C. Wisse) In het lage huisje woonde eerst Stoffels en later Joh. Wisse. De vroegere herberg "De Roode Leeuw" is hier vervangen door de grote woning, die thans doktershuis is. Rechts zien we het hek van de christelijk-gereformeerde kerk, eerder kerk A. van de afgescheidenen. Een eindje verder staat mevrouw F. van de Velde-De Ridder op de stoep.

Zaamslag l'xelschestraat

21. Op deze foto van de Axelsestraat, richting dorpsplein, zien we de trambaan liggen. Deze zal in 1916 zijn aangelegd. De sloot tegen het erf van de hofstede van Jande Bruijne, die stond waar thans de woning van mevrouw Wisse-Kaijser staat, werd toen gedempt met grond van de molenberg van Jas Haak. Voor het tweede huis reehts staat de toenmalige gemeenteseeretaris, de heer J. Stolk.

r-
I
~
~
.?
~
"
~
~
g- 0.
Ol 3aamslag

627.

. ~ze(Tlarilnslraal.

22. Op vele oranjefeesten werd de Rozemarijnstraat overhuifd door een netwerk van draden en slingers met roosjes. Poorten en bogen met vetpotjes gaven de straat een feestelijk aanzien. Jan en Saar, Hein en Jannetje, Mietje van Maantje, Dries en Maatje en vele anderen genoten (in latere jaren) dan zichtbaar. Voor de jeugd was het "Rozemarijntje", vooral in de donkere maanden, een ideale speelstraat voor sneeuwgevechten, belletje trekken, "buut", enzovoorts. Links vooraan stond cafe-uitspanning "De Roode Leeuw" van Jan de Pooter. De man met de fiets is meester Odink.

23. Hier ziet u het Rozemarijntje van de andere kant. Ruim zestig jaar geleden trok Philip Knijff het eerste huisje, links, op en legde daar zinken "leien" op in plaats van pannen. Hij begon er zijn rijwielzaak. Het huis met openstaand bovenluik was de timmermanszaak van Duijvestein. Daarv66r woonde schoenmaker Jan Stout (hamer) er. Er woonden nog meer neringdoenden in dit levendige straatje zoals Jan Schieman, de olieman, Hij ging ook de koopdagen af met "koopdagkoeken" (gele krentekoeken) van bakker Westerweel.

Terneuzensche straar

Uitg. A. "an Overbeeke, 'rereeueee.

24. Op het 1aatste gedeelte van de Terneuzensestraat, gezien in de richting van het Plein, staat links vooraan de in 1903 door burgemeester P.J. Wortman gebouwde woning. Later werd ze pastorie van de predikant van de gereformeerde kerk en in 1967 gerestaureerd. Op de p1aats van de vo1gende woning, tot 1906 bewoond door weduwe Die1eman (beter bekend als Grootje Koekkoek), werd in 1911 de gereformeerde kerk gebouwd. Achter de houten schuur woonde Keetje van de Voorde, die breischoo1 hield. Op de hoek van de herberg "In 't Hert" van Kees 't Gilde ziet u de zoon van Kees 't Gilde uit de Axelsestraat (foto 19). Rechts staat het hoge doktershuis, waar de bekende pianist George van Renesse werd geboren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2019 Publisher European library,