Zaamslag in oude ansichten deel 1

Zaamslag in oude ansichten deel 1

Author
:   J.W. Kusee
Municipality
:   Terneuzen
Province
:   Zeeland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1954-2
Pages
:   80
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Zaamslag in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Zaamslag

Neuzensche straat

25. Voor de rijwielzaak van Frans Verstraten in de Temeuzensestraat worden een paar fietsen getoond. Leuk dat het sleutel- en reparatietasje onder het zadel juist zichtbaar is! Achter de vier woningen met de frontgevel zien we duidelijk de dolerende kerk, kerk B., die tot 1911 dienst heeft gedaan. De eerste predikant van die kerk was ds. W.A. Vrolijk. Het huis met de gebroken kap verderop was de wagenmakerij van Joris Wisse op de hoek van de Drieschouwenstraat. Recht daartegenover stond toen de gereformeerde school, die in 1931 naar de Riemensstraat verhuisde.

26. Op deze foto is de bebouwing te zien van de zuidzijde van het Veer. De huisjes staan op de dijk tussen de polders Willem III en Zaamslag. Iedereen is uitgelopen om toch vooral op de foto te komen. In de rij ziet u onder andere het pakhuis van De Mul, de zondagsschool en de bakkerij van Meijer (later koopman). Het pad dat bovenover loopt, zal weI net zo geweest zijn als dat van de Oude Zeedijk onderlangs: met slik en modderig, vooral in de bietentijd. Op de foto onder anderen (nu) mevrouw Riemens-Overdulve, mevrouw Jansen-Buijze, mevrouw Zegers-Scheele en mevrouw Kaijser-Dieleman.

27. Op de dijk zijn welhaast aIle vrouwen en mannen, jong en oud, van N oten verzame1d voor het grote gebeuren: het knippen van een foto. Men zou kunnen spreken van een grote "familiefoto". Noten betekent Othene, maar de volksmond kent aIleen Noten. Dit p1aatsje is prachtig ge1egen aan de Otheense Kreek (Notense Kreke) en is gebouwd aan Terneuzen (waartoe het nu behoort). Op de foto ziet u onder anderen Martien de Putter, Janneke de Jonge, Adriana Maas en Jan 't Gilde. Het hoge huis links in het midden was cafe "Po1derlust" van M. Goossen. De dijkwaarop de mensen staan is op 1 februari 1953 overspoe1d en brak door bij de sluis, die zich een eind terug bevindt. Noten heeft twee scho1en gehad, een open bare en een bijzondere, Beide zijn opgeheven.

I "De Griete" aan de Schelde I'

28. Deze foto is een verzamelfoto van de Griete en omgeving. Linksboven een kijkje in de Inlage. Er bevinden zich zo goed als geen permanente bewoners. Zomerhuisjes staan er nog wel, maar die zuilen waarschijnlijk in 1973 verdwenen zijn voor de dijkverzwaring. Rechtsboven ziet u de bebouwing, oudere en nieuwere woningen "op de weie", met vooraan het cafe "Buitenlust" van Jas de Ridder. Verder ziet u de bebouwing van de Griete rechtsonder. Ret plaatje linksonder is de Valput in De Val. De put is in de loop der jaren wel kleiner geworden, maar het blijft een geliefd plekje voor beroeps- en amateurfotografen.

29. Hier ziet u het haventje aan de Westerschelde bij de buurtschap de Griete, dit is afgeleid van Margarethapolder. Vroeger was het er druk en levendig door transport van suikerbieten en aardappelen. Ret macadam en het grint voor de wegen werd in man den uit de schepen gedragen. Ret haventje is verzand en zal door uit te voeren deltawerken practisch geheel verdwijnen. De woning op de dijk is afgebroken voor de dijkverzwaring. Ze diende als dienstwoning voor de "dijkbaas". Ze werd gebouwd voor de heer Eijke en is later bewoond door de waterbouwkundigen Ferdinandusse en Van der Waa.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2020 Publisher European library,