Zwaluwe in oude ansichten deel 5

Zwaluwe in oude ansichten deel 5

Author
:   D.C. en P. van Elzelingen
Municipality
:   Zwaluwe
Province
:   Noord-Brabant
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1327-4
Pages
:   80
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Zwaluwe in oude ansichten deel 5'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Bij de geboorte van prinses Beatrix op 31 januari 1938 was er natuurlijk ook feest in Lage Zwaluwe. U ziet hier een momentopname van de feestelijke optocht. Het landbouwerspaard van Jacob den Engelsen moet de feestvierenden trekken. Het zijn de buurmeisjes Jo, Bets en Nellie van Meurs en Adriaan Broere (de witte). Links staat Dim den Engelsen, die later met zijn vrouw Adrie Dudok naar een boerenbedrijf in Ens (Noord-Oostpolder) is vertrokken.

30. Nederland herrijst. Na de bevrijding besloot het oranjecomité om op 30 april 1948 de verjaardag van koningin Juliana weer luisterrijk te gaan vieren. Sedert 1940 waren de oranjefeesten taboe geweest, maar nu moest het weer net zo mooi worden als voor de oorlog. Met erebogen in de dorpsstraten en met een feestelijke optocht, versierd met oranje, rood, wit en blauw. Met enthousiasme werd door de heren van het oranjecomité met de Zwaluwse bevolking gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. Door het gehele dorp was het een wedstrijd wie het mooiste resultaat zou weten te bereiken, dat dan door de heren juryleden waardig zou worden gekeurd om, met de kaart lste prijs, in de ereboog te pronken. Op de foto de commissie. Van links: Maarten Crezeé, Gerrit de Graaf, de voorzitter Cor de Visser in gekleed pak, Jacobus de Graaf, Jan van den Bosch, Piet de Visser Bzn. en Piet ten Haaf.

31. Ook het hervormd kerkkoor "De Zwaluwen" wilde niet achterblijven en was op koninginnedag present om zijn steentje bij te dragen door het zingen van een aantal liederen. U ziet hier enkele zangers en zangeressen voor de muziekkiosk op het feestterrein. Bovenste rij: Maarten Kooijmans, Piet en Basje Schuiler-Lucas, Ad Lucas, Lijntje Schuiler-Vogelaar, Corrie Lucas-den Engelsen en Rie Dubbelman. Voorste rij, vanaf links: mevrouw Den Rooijen (van de postmeester), Arie Mol, Cor van de Veeke-Anserns en Geert van 't Geloof-Polak.

32. Omstreeks het jaar 1910 besloot de firma Adam de Graaf en zn., wonende in het witte huis nr. 39 en 41, hun zeilschip om te wisselen voor een motorschip met een inhoud van ongeveer 60 à 70 ton. Daar er twee zusters waren, Aaltje en Johanna de Graaf, werd het nieuwe schip "De twee gezusters" genoemd. Het was het eerste schip dat door motorkracht de Lage Zwaluwse haven binnenkwam. Deze foto dateert van het jaar 1916. In het midden staat de kapitein, Kees de Graaf, die om zijn houding ook wel de burgemeester werd genoemd. Verder zijn twee neven, Dam de Graaf die de machine bediende en het koksmaatje Arie de Graaf, aan boord. Later kwam er nog een motorschip bij, een clipper, onder de naam "De Zeven Gebroeders", naar de zeven zonen. De schepen waren nodig voor hun eigen riethande1 en ook wel voor het griendbedrijf.

33. Een leuke foto van twee verloofde paren, omstreeks het jaar 1920. Van links Cor Keller, commies bij de belastingen, en Adam de Graaf, van hout- en riethandel De Graaf, met hun meisjes tijdens een reisje in Rotterdam. De dames Suzanne en Jaantje van der Veeke gaan gekleed naar de mode van die tijd. Hun blik is strak en ernstig op de fotograaf gericht. Adam de Graaf heeft zijn hand op de schouder van zijn meisje, zoals dat bij een ouderwetse foto gewoonte was. Ons inziens was de hoedenmode in die tijd wel wat groot van model, maar de mode anno 1920 schreef dit voor en dan moest je gewoon maar meedoen. Nu, in 1980, is het voor ons een unieke foto, al was het alleen maar door de kleding van toen.

34. Voor het huis van Adriaan de Vos langs de Nieuwlandsedijk staat boerin Grietje Beljaars met haar melkkar met ijzeren banden en blinkend geschuurde melkbussen klaar, om haar dagelijkse rit over de Grintweg te gaan maken om de koeien te gaan melken. Deze reis werd tweemaal daags gedaan 's morgens en 's middags vertrok men rond 5 uur. Daar het melkkarretje op ijzeren wielen liep, behoefde Grietje echt niet te bellen, want men hoorde haar al van verre aankomen. Het is wel een groot verschil met de elektrische melkerij met de moderne melktanks van nu. Overbuurman Adriaan de Vos, vader van frater A. de Vos en dochter Jo de Vos, de latere mevrouw Van der Made-de Vos, voltooien deze foto. Grietje Beljaars staat te wachten op haar zuster Bets Beljaars. die ook haar steentje bijdraagt in het werk op het boerenbedrijf je.

35. Wat genieten deze twee mensen van de rust, het mooie zomerweer en de zon! Het zal wel een gesprek over het werk of over vroeger zijn geweest. Rechts zit Corstiaan de Visser, vlasfabrikant, met zijn vaste vlasschipper Adriaan de Vos. Die voerde zomers in de vlastijd het vlas aan uit Zeeland. Het werd dan in de Lage Zwaluwse haven aan de beurs gelost en vandaar naar de vlasfabriek gebracht voor verdere behandeling. Bij deze vaartochtjes kwam schipper Adriaan de Vos ook langs Yerseke, waar de mosselcultuur welig tierde, en hij bracht dan deze delicatesse mee naar huis, zodat zijn gezin een heerlijk etentje had. Deze foto werd gemaakt op 30 juli 1939.

36. Voor de christelijke school in de Nieuwstraat te Rietland poseert het bestuur van het fanfaregezelschap "Excelsior" met enkele muzikanten. Eerste rij, links: Piet KeIler, dan voorzitter C.B. de Visser, twee bestuursleden, H. Dubbelman en Jac Dudok, en naast hen Cor Hofman. Tweede rij: Jan van den Berg, Jac Dudok Azn., Cees den Rooijen, Jan de Vries en Dirk den Rooijen. Het is meestal een trieste zaak om oude foto's te bekijken, omdat men vaak moet constateren dat de helft van de personen die men hier ziet, inmiddels is overleden. In het jaar 1979 heeft het fanfarekorps het zestigjarig bestaan, met de nodige feestelijkheden gepaard gaande, herdacht. Maar ook diegenen die bij de oprichting van fanfare "Excelsior" in 1919 en daarna voor het korps aktief zijn geweest, werden herdacht.

37. Een klas met leerlingen van de toenmalige openbare school, met rechts hoofdonderwijzer W. Bouwman, op 10 september 1920, in "Ons Belang". Links het onderwijzend personeel, mejuffrouw Neeltje de Visser, mijnheer De Haan, dan Adrie Bouwman, Teunis Polak, Bets Dudok, Ans van 't Geloof, Adrie de Jongh, een onbekende, Anna van Rijsbergen, Gerrit van Rijsbergen en Katrina de Vries. Tweede rij: Mark Markus, Jantje en Zus Verhoek, Katrina Nelemans, Sijke en Jaantje van Rijsbergen, Gaart je Dudok, Rien van Heijst, Cor den Rooijen, Bertha Verhoek, zusjes Van Rijsbergen, Nellij van 't Geloof, Jaantje en Anna van Rijsbergen, broertjes Van Rijsbergen en Gretha Bouwman. Eerste rij: een onbekende, Adriaan en Keesje den Rooijen, Kees Huismans, Piet Dubbelman Hzn., Aart en Koos van Altena en Adriaan en Wim Polak.

Groet uit Lage-Zwaluwe.

38. De Kerkstraat in 1930. Rechts de boerderij van Dingeman den Engelsen-Boot (bouwjaar 1719), nu fietsenzaak en aanverwante artikelen van Tops Sulkers. Links het huis met boerenschuur van landbouwer en vlasser Piet de Visser-van Bavel. De grote landbouwschuur werd later afgebroken en meer naar achteren werd een nieuwe schuur gebouwd. In 1936 verrees daar het renteniershuis van P. de Visser, dat na 1945 werd aangekocht door het Groene Kruis en werd gebruikt als consultatiebureau en als woning voor de wijkverpleegster, zuster Mulder. Na 1960 volgde dokter De Jong dokter Dooremans als huisarts op, kocht het pand van de kruisvereniging en bouwde er voor f 22.000,- een praktijkruimte naast, zodat dit huis dokterswoning werd. Na dokter De Jong woonde er ook dokter Vriezen en sedert 1978 wordt het bewoond door dokter Boschker met zijn gezin, die nu, in 1980, samen met dokter Mulder een artsenpraktijk in Zwaluwe heeft.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2018 Publisher European library,