Hengelo in oude ansichten deel 2

Hengelo in oude ansichten deel 2

Author
:   D.J.F. Wilmink
Municipality
:   Hengelo (Ov)
Province
:   Overijssel
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1879-8
Pages
:   112
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 weeks (subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Hengelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

78. Ter gelegenheid van het afscheid van Betsy Steenblik werd van de technische commissie van de gymnastiekvereniging "Hercules" in 1930 dit plaatje geschoten. Van links naar rechts, staand: Jan Krol, Albert Schut, Lena Hulshuis en Engelbert Zwiebel. Zittend: Betsy Steenblik, Herman Heukers en Kloezeman.

79. Zout tangs weg van de mensheid.

Zout! In de Bijbel zijn er vele teksten aan gewijd. Heksen en tovenaars zijn er doodsbang voor. Jacob Cats heeft het keukenzout bezongen: "Geen kock en kan bestaen, geen meyt en weet te koken, soo haest als haer het zout of pekel heeft ontbroken." Zelfs tegen de tering zou zout een geneesmiddel zijn. In elk geval kun je er pieren en slakken mee afweren. De zoutwinning behoort tot de oudste menselijke technieken en de uitvinding ervan valt samen met het begin van de landbouw. Toen de mens meer koolhydraten ging gebruiken, vroeg zijn lichaam om zout. Men haalde en haalt het nog uit de zee en uit de rotsen en de Chine zen maakten zelfs al v66r het begin van onze jaartelling gebruik van boormethoden. En duizend jaar later boorden zij tot 3000 voet diep. In Europa verhuisden hele volksstammen langs de zoutwegen die de handel had ontdekt. Zout diende eeuwenlang als betaalmiddel, vandaar het woord salaris. Venetie dankt haar opkomst aan de zoutzieders in haar lagunes. Ook langs de Nederlandse kust zijn zoutpannen in bedrijf geweest en in de middeleeuwen won men zelfs zout uit het zilte veen van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden door de zouthoudende turf te verbranden en uit de as zout te "zieden". Pas omstreeks de laatste eeuwwisseling werd in eigen bodem het steenzout ontdekt, dat daar 240 miljoen jaar geleden is ontstaan. Nu is de Nederlandse zoutindustrie uitgegroeid tot een concern van wereldformaat. De grondslag daarvoor werd gelegd, toen "De Zout" de sprong van Boekelo naar Hengelo waagde. In oktober 1933 kwam de concessie voor de Hengelose zoutvelden af. Dat is drieenveertig jaar geleden; vandaar deze terugblik.

<.","k1,," N ~

ederl" ?? dsch . e Zo ??? tinduJlrie 80 k I

, e. 0 (HoU.Id)

Konlnklljke

Nederland ?? Z outindustrie

80. Maatschappij De Houthandel, voorheen A.H.M. Wesselink, aan de Enschedesestraat. In 1874 werd een houtdraaierij opgericht door de heren Moll en Bergsma. In 1880 volgde omzetting in een naamloze vennootschap, "De Hengelosche Houtdraaierij" genaamd. Deze kwam onder beheer van de heer Dikkers. In 1888 werd de fabriek overgeplaatst naar de Haaksbergerstraat (thans Industriestraat), doch de daaraan verbonden zagerij bleef aan de Enschedesestraat en werd verkocht aan de heer A.H.M. Wesselink. Aan genoemde houtdraaierij waren in 1913 vierentwintig werknemers verbonden. De heer Wesselink zette in januari 1908 zijn zagerij, waar hij inmidde1s een schaverij en een pakkistenfabriek aan had verbonden, om in een naamloze vennootschap, genaamd "Maatschappij De Houthandel v.h. A.H.M. Wesselink".

81. In de jaren dertig zag de Telgen er zo uit. Rechts ziet u de cooperatie "Samenwerking", daarnaast garage Ordelman en vervolgens muziekhandel Ter Horst. Op de achtergrond, met de voorzijde naar de Molenstraat, staat bakkerij ,,'t Molentje" van bakker Meyer. Daarvoor bevindt zich het huis van mandenmaker Smit en geheellinks daarvan dat van Piet van der Helm, een bekend sigarenwinkelier en tevens pianist op bruiloften en partijen. De palen waren bestemd voor de veemarkt.

82. Deze groepfoto werd gemaakt van een aantalleerlingen van de Drienersehool. Van links naar reehts, op de bovenste rij: Dini Wevers, Mini Lutje Sehipholt, Jo Tieke, Leida Huiskes, Mientje Visser en Bertha Nijhof. Op de volgende rij: juffrouw Nijhuis, Jan Beliers, Engelbert Huiskes, Johan Engberink, Gerhard Tieke, Bernhard Weyers, Herman Tieke en meester De Vlieger. Op de derde rij: Liesje Oortman, Ronnie Oortman, Jan Lutje Sehipholt, Geesje Lutje Sehipholt, meisje Ter Vergert (? ), Stien Praster, Wim Harberink en Willie Kuster. Op de voorgrond zitten Alfons Kuster, Johan Huiskes en Wim Oortman.

83. Over au de auto's gesproken! Hiernaast ziet u twee fantastische "voertuigen" van de familie Dalhuizen-Verburg. Met deze "trots" snelde de familie in de jaren twintig langs Twentes dreven.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Delivery terms | © 2009 - 2020 Publisher European library,