Joure in oude ansichten deel 2

Joure in oude ansichten deel 2

Author
:   P.R. van der Zee
Municipality
:   Skarsterlân
Province
:   Fryslân / Friesland
Country
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3818-5
Pages
:   80
Price
:   EUR 16.95 Including VAT *

Delivery time: 2 - 3 working days ((subject too). The illustrated cover may differ.

   


Fragments from the book 'Joure in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

17. Het karakteristieke bakkerswinkeltje met daarachter de bakkerij van de familie Gorter, in het centrum van de Midstraat, zoals genera ties Jousters het hebben gekend. De foto dateert van het begin van deze eeuw. Het bord aan de muur verwijst naar het voormalige stucadoorsbedrijf van de firma Wempe & Welvaart, gevestigd in de Geelgietersgang of -straat, tussen de bakkerswinkel en de Jouster apotheek. Daar waren in die jaren ook het fabrieksgebouw van Douwe Egberts en de geelgieterij van de firma Keverling te vinden. De geelgieterij is er nog steeds; het oude fabrieksgebouw van Douwe Egberts is in juli 1976 onder de naam Johannes-Hessel-Huis in gebruik genomen als museum. Links op de foto ldskje Woudstra-de Vos, de vrouw van Karst Woudstra, in Joure destijds eigenlijk aileen maar bekend onder de naam Karst-Idsk. Naast haar Pieter van der Zee, baas in de fabriek van Douwe Egberts.

18. Op deze pagina een bijzondere foto uit de Eerste Wereldoorlog toen ook in Joure een aantal vluchtelingen uit Belgic was gehuisvest. Op de foto vier van hen, met in het midden Petrus de Winter, voor de geelgieterij van de familie Keverling aan de Geelgietersstraat. Het zijn, van links naar reehts: Francois Herpain, Jan Buggenhout, Henri van Zieuw en Deonatus van Rossum. De gevelsteen verraadt dat 1854 en 1911 belangrijke jaartallen voor het bedrijf zijn geweest. Dat klopt. In 1854 werd het bedrijf gestieht door Petrus Sijbrandus Keverling, een zoon van Brant Keverling, die tot dan toe op de plaats waar de kopergieterij verrees een leerlooierij had. In 1911 yond een verbouwing en uitbreiding plaats. Vandaar dus die geve1steen met twee jaartallen in de mum van het fabrieksgebouw.

19. De oude fabriek van Douwe Egberts aan de Geelgietersstraat in 1918. Bij eenbrand in de nacht van 14 op 15 oktober 1881 gingen in Joure dertien woonhuizen, enkele winkels en een boerderij verloren. Daaronder was ook het woonhuis van de familie J.H. de Jong aan de Midstraat, met daarachter een tabakskerverij, Op 5 mei 1882 werd de eerste steen gelegd voor een nieuw woonhuis en een nieuwe tabakskerverij en kofficbranderij door twee zoons, Hessel en Cornelis, van de heer J.H. de Jong. In 1883 overleden zowel de heer J. H. de J ong als diens zoon Hessel; vier jaar later werd de leiding van het bedrijf toevertrouwd aan Camelis Johannes de Jong (zie foto 16). Deze liet in 1898 in de tuin achter de woning aan de Midstraat, grenzende aan de Geelgietersstraat, een pakhuis bouwen VOGI de opslag van tabak, koffie en thee. In 1913 verhuisden de produktie-afdelingen van tabak en kame naar een nieuwe vestiging aan de Slachtedijk, in 1933 gevolgd door de theepakkerij. De oude fabriek doet nu onder de naam Johannes-Hessel-Huis dienst als museum.

Groete uit Joure.

20. Een hoekje van de Midstraat uit de jaren tussen 1912 en 1921, waar een drietal destijds zeer bekende panden is terug te vinden. Het tweede pand links is het voormalige cafe "De Ster" (zie het fietsenrek en het uithangbord). Het cafe werd in 1922 door de heer P.P. IJsselmuiden verkocht aan de heer J.D. Bijkersma. In april 1927 werd de heer W.K. Taconis de nieuwe eigenaar en op 27 oktober van dat jaar werd in het voormalige cafe een confectiezaak onder de naarn Firma K.W. Taconis geopend. Het tweede pand rechts, met het zonnescherm, is de voormalige drogisterij "De Gaper" van de familie Van der Heide. Op de stoep, met lange stofjas aan, drogist Gerrit van der Heide. Naast "De Gaper", met de fraaie lindeboom ervoor, een winkel - met daarachter een boerderij - die jarenlang in het bezit van de farnilie Holtrop is geweest. In het winkeltje werden als specialiteit peulvruchten verkocht. Beide panden zijn enkele jaren geleden afgebroken om plaats te rnaken voor een modern zakenpand.

21. Met deze foto bereiken we zo ongeveer het einde van onze wandeling door de Midstraat. De dubbele bomenrij op de achtergrond sierde destijds de Enkele Regel. Het gedeelte van de Midstraat op deze, van het begin van de twintigste eeuw daterende foto is waarschijnlijk het oudste gedeelte van Joure. Achter enkele woningen rechts op de foto zijn narnelijk bij het dempen van een vaart scherven van zeer oud aardewerk gevonden. Ook vond men daar stenen van zeer oude waterputten. Op grond van deze vondsten is men tot de conclusie gekomen dat dit gedeelte van Joure ouder moet zijn dan de wijk begrensd door Torenstraat, het Zand, Appelwijk en Midstraat. Aan dat gedeelte van Joure werden eerder de oudste rechten toegekend.

Oro re uit Jour .

22. Op dit punt eindigt in feite de Midstraat. Daar waar de Midstraat overgaat in de Enkele Regel, was de straat een overkluizing van een daaronderdoor lopende vaart. Deze vaart liep vanuit de Overspitting voor langs de Roggemolenstraat en bereikte de Midstraat op het punt waar reehts op de foto een boom staat. Voorbij de woningen links op de foto sloeg de vaart af in de riehting van de roorns-katholieke kerk (toren links), tot het punt waar nu aan de Brugstraat gebouw "De Brug" staat. Hier mondde de vaart uit in de oude haven van Joure. Tot aan 1614 volgde het seheepvaartverkeer van en naar Joure deze route. Nadat in 1614 de Kolk was gegraven verloor de oude seheepvaartroute snel aan betekenis.

23. Op deze foto uit omstreeks 1905 is de Enkele Regel aan beide kanten van de weg nog getooid met een fraaie bomenrij. Links en reehts op de voorgrond is duidelijk het hekwerk op de rand van een overkluizing te onderseheiden (zie ook foto 22). Het trammetje op de aehtergrond rijdt in de riehting Sneek. Tussen het eerste en tweede huis reehts op de foto is de ingang van de Driessenstraat te zien, na 1922 de toegangsweg naar het in. dat jaar gebouwde, nieuwe tramstation. Voorbij de Driessenstraat stond reehts van de straat nog een drietal panden. Daarna was slechts aan de linkerkant van de weg nog bebouwing. Vandaar de naam Enkele Regel.

24. Deze foto herinnert aan een historisch moment uit 1912. Door de firma R. en A. Schootstra was de eerste automobiel (merk Brennebor) aangeschaft en half Joure liep uit om dit wonder op wielen met eigen ogen te aanschouwen. Achter het stuur van de automobiel zit de trotse mede-eigenaar Rients Schootstra. In de deuropening van de winkel staat zijn echtgenote, Johanna Schootstra-Nauta, met op de arm hun dochtertje Maaike. Links naast de garage de Roggemolenstraat en op de hoek daarvan het pand (enkele jaren geleden afgebroken), waarin de legendarische scheerbaas Tjitsche Vos jarenlang mes, kwast en schaar heeft gehanteerd en, zowelletterlijk als figuurlijk, honderden Jousters bij de neus heeft genom en.

25. Op deze foto de beide panden van de firma R. en A. Schootstra. Links het pand waarin Albert Schootstra rijwielen, naaimachines en kinderwagens verkocht. Op de achtergrond de winkel en garage van Rients Schootstra (zie ook foto 24), waar rijwielen, motoren en automobielen werden verkocht en gerepareerd. In de winkel werden ook uurwerken en goud- en zilverwerk verkocht. Albert Schootstra is later naar Leeuwarden vertrokken, waar hij begon als grossier in rijwielen. Uit die grossierderij is de Phoenix-rijwielfabriek ontstaan. Op de voorgrond van de foto nog een klein gedeelte van de voormalige marktkamp, jarenlang een geliefd speelveld van de Jouster jeugd. Nu, onder de naam De Merk, het nieuwe centrum van Joure, waar onder meer het postkantoor en een bankgebouw een plaats hebben gekregen.

26. Op deze foto uit omstreeks 1915 zien we het oude tramstation. Dit gedeelte van Joure werd vroeger ook wei "het Zuidend" genoemd. Het voorste gedeelte van het gebouw links op de foto werd gebruikt als wachtkamer, op het uithangbord aangeduid als "Bondscafe". Van 1900 tot 1922 werd de wachtkamer beheerd door Bernhard Wierda. In het achterste gedeelte van het gebouw was het kantoor van de stationschef gevestigd. Daarnaast stond de goederenloods. In de jaren twintig werd een nieuw tram station gebouwd ten westen van de Scheen en in het verlengde van de Driessenstraat. De oude wachtkamer is ook daarna nog een tijd lang als cafe in gebruik gebleven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colophon | Privacy | Disclaimer | Terms and conditions | Delivery terms | © 2009 - 2021 Publisher European library,