Anna Paulowna in oude ansichten deel 3

Anna Paulowna in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A.A. Schouten
Localité
:   Anna Paulowna
Province
:   Noord-Holland
Pays
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3524-5
Pages
:   80
Prix
:   EUR 16.95 TVA comprise *

Délai de livraison: 2 - 3 semaines (sous réserve). La couverture peut être différente de celle présentée sur l'illustration.

   


Extraits du livre 'Anna Paulowna in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. De buitenhaven te Van Ewijcksluis. Vroeger, toen men de zee nog voor de sluis had, was er te Van Ewijcksluis een vissersvloottje). Van gemeentewege is geprobeerd om het vissen te stimuleren en werd er een veiling gehouden. De schepen waren gemerkt met A.P.P. en daarna het nummer. De veiling was spoedig ter ziele, vanwege het geharrewar over de opbrengst, die men liever niet bij de gemeente bekend wilde maken! Op de achtergrond de "wiervangdam" en in de hoek van de glooiing is de uitmonding van de duiker, waarmee men het Balgkanaal kon afspuien.

6. Ret station Anna Paulowna bestond vanaf 1870. Voor een foto-opname was een ieder te vinden en we zien de chef met zijn vrouw en assistent. Twee witkie1en zorgden voor het vrachtgoed en voor de koffers van de reizigers die in de coupe werden gebracht, wat een fooitje op1everde. De machinist en de stoker staan op en naast de locornotief en bij de conducteur staat een van de passagiers. Niet iedereen kon gebruik maken van het "spoortje", want het kostte de gewone man "een rib uit zijn lijf"! De foto is genomen op de rails voor de sneltrein; daarvoor was geen perron nodig,

De KooV

7. De Kooy, Ret cafe Keuris stond waar nu de woning en winkel van de campinghouder gebouwd zijn. Gerrit Keuris was van een molenaarsgeslacht en het jagen op wild buiten de dijk was hem niet vreemd. Hij kocht hier een klein stukje grand en een flink stuk water van het Balgkanaal van de polder. Gaandeweg werd het water kleiner en toen de Zuiderzeewerken alles veranderden, had het laatste stukje Balgkanaal geen functie meer en is tot aan de gebouwen van Duineveld gedempt. Tijdens de Zuiderzeewerken was het een druk cafe, doch daama is het bezoek snel afgenomen vanwege de snellere overtocht, van de pont naar de vlotbrug.

8. De "bejaardentocht" van 1939. Zij waren in Velserbeek geweest en kwamen over de Kooy door het dorp Breezand weer terug. Op de achtergrond de oude openbare 1agere school. De Po1derse autobezitters waren een van de eersten die dit voor de 65-jarigen en ouderen organiseerden. De slager Rens Rezelman heeft dit nog ve1e jaren met een staf van vrijwilligers, compleet met dokter, politie en "brokkenauto" prima verzorgd. De voorste auto is van de latere dijkgraaf van de Anna Pau1ownapo1der, de heer Rezelman, die de auto door de opzichter liet berijden om hem uit Duitse handen te houden.

9. Joost Hooimeijer, tuinder, gemeenteraadslid en later wethouder, voorzitter van de Vereniging van Christelijk Onderwijs, voorzitter van de veiling te Den Helder, voorzitter van de woningbouwvereniging enzovoort! Hier zien we hem als jongeman in de "broeibakken". Ondanks zijn vele afwezigheid groeide het er als kool op "Nimmerdor", zoals het bedrijf was genoemd. Het was voor ieder een raadsel dat er soms vele malen per jaar kon worden geoogst en dat er op zo'n klein stukje grand toch een goede boterham werd verdiend. De groenteteelt is later grootschaliger geworden en met het opheffen van de veiling in Den Helder zijn aile tuindersbedrijven in de Anna Paulownapolder gestopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Plan du site | Liens | Colophon | Vie privée | Clause de non-responsabilité | Conditions de livraison | © 2009 - 2020 Editions Bibliothèque européenne