Anna Paulowna in oude ansichten deel 3

Anna Paulowna in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A.A. Schouten
Localité
:   Anna Paulowna
Province
:   Noord-Holland
Pays
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3524-5
Pages
:   80
Prix
:   EUR 16.95 TVA comprise *

Délai de livraison: 2 - 3 semaines (sous réserve). La couverture peut être différente de celle présentée sur l'illustration.

   


Extraits du livre 'Anna Paulowna in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Jan de Wit op boerderij "Holland" aan de Middenweg langs de Zijperdijk. Ook voor de akkerbouw braken er betere tijden aan toen het .Jrandwerk" kon worden vervangen door bijvoorbeeld de "Fordson" en de zelfbinder. Het zuidwestelijk dee I van de polder noemde men de "spookhoek"; het was er nogal aan verandering onderhevig. Als er een goed jaar voor de grasboeren was, wisselde daar veellandbouwgrond voor weide en was er met landbouw meer te verdienen, dan gingen de koeien weer de stal uit.

16. In de bollenveiling te Breezand werden grate partijen bloembollen geveild en de oprichters hadden het goed geschoten. Doch al spoedig volgde de wereldcrisis van 1929 en toen was er niet veel omzet meer. Rechts zien we Teun Boekee, die de eerste schuur bouwde van het bedrijf dat nu van de gebraeders Kapiteijn is. Links van hem staat Manus van Bostelen, die bedrijfs1eider was voor De Wreede aan de Zandvaart bij de overweg. Hij is na de oorlog naar Canada geemigreerd.

17. Hier de Zwarteweg, zo genoemd naar het ko1engruis en sintels, die van de He1derse gasfabriek kwamen voor de wegverharding, nu de Burgemeester Lovinkstraat aan de spoorkluft. Nadat de kistdam op de Van Ewijcksvaartweg was doorgebroken, brak ook de gronddam door die op de Oost-Zandvaartsweg was opgeworpen. Het water komt van het oosten en gaat juist de wegsloot vullen. De spoorlijn en de Koegraszeedijk keerden de overstroming. Het loslopende ka1f wordt over de spoorbaan op het droge gebracht.

18. Hier wordt de familie van meester Raap Iangs de Kerkweg gered. De wagen liep vol water en meester Raap, diens vrouw en twee kinderen zitten in de boot, evena1s een onderwijzeresje dat hen hie1p bij het geven van onderwijs in de Oostpolder. Twee militairen hie1pen hen en ook het paard, dat tijdens de vaart zwemmende werd meegenomen. De Zwinweg had geen bomenrij en de voerlieden luisterden zeer gespannen of de paarden op het grind van de weg trapten; zo niet, dan was het gevaar groot dat men in de diepe bermsloot terechtkwam.

Vatersnood Anna Paulowna 1-+ .Iauuari 191h.

19. Bij "De drie Molens" te Wieringerwaard kwamen de meeste geredden aan de wal en werden daar liefderijk ontvangen. Velen zuilen een gebedje hebben opgezegd omdat hun leven was gered. Have en goed waren naar de zolder gesleept, doch de golven deden de huizen vroeg of laat instorten en van velen is alles verloren gegaan. Na de droogmaking kregen vele arbeiders helemaal geen schadevergoeding of na veel soebatten 25 gulden om weer opnieuw te kunnen beginnen. Op de voorgrond liggen zandzakken, die bestemd waren om bij springvloed de coupure, de lage doorgang, te dichten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Plan du site | Liens | Colophon | Vie privée | Clause de non-responsabilité | Conditions de livraison | © 2009 - 2020 Editions Bibliothèque européenne