Wagenborgen in oude ansichten

Wagenborgen in oude ansichten

Auteur
:   H. Doornbos
Localité
:   Delfzijl
Province
:   Groningen
Pays
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4137-6
Pages
:   96
Prix
:   EUR 16.95 TVA comprise *

Délai de livraison: 2-3 jours ouvrables (sous réserve). La couverture peut être différente de celle présentée sur l'illustration.

   


Extraits du livre 'Wagenborgen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. In de tuin naast die oude meesterswoning gaat de jeugd met juf en meesters op de kiek, ter gelegenheid van het zilveren jubileum van meester Huisman (1 juli 1923).

Kent u ze nog, de jeugd van toen?

Bovenste rij: meester Bos, meester Huisman, Krina Koop, Jannes Koop, Piet Sprang, Piet Pimmelaar, Uipko Pimmelaar, David Emaar, Johannes Elias Brons, Martje Bos en juffrouw Lameris. Middelste rij: Jan Jansema, Jantje Jansema, Maria Jansema, Evertje Sprang, Alie Medema, Gretha Medema en Tine Medema. Onderste rij: Jan Wedda, Ayolt Smit, Elzo Brons, twee onbekenden, Trijntje Willems, Douwe Medema, Piet Medema en Lies Medema. Ter weerszijden van het bord: Eltje Wedda, Willemke Wedda, Wietske Schelts, Herman Mulder en Fokko Schelts.

7. Een schoolportret uit 1930. Zes jaren scheid en hoofdonderwijzer Pieter Huisman nog van zijn welverdiend pensioen.

Wie waren zij?

Onderste rij: Piet van der Wolde, Bastientje en Janske Poort (tweeting), Geessien Kortenkool, Dettje Nanninga, Jakob van Kampen en Tiddo Hoven. Tweede rij: Anje Poort, Albert Poort, Jan Koster, Berend Hoving en Paulus Medema. Derde rij: juffrouw Lameris, Siementje Massier, Rijna Smit, Lammert Smit, Rinske Doornbos, meester Huisman, Trijntje Koop, Jan Koop, Piet Medema, onder hen Eltje van der Molen, Fre Hoven, boven hem Douwe Medema en handwerkjuf Trientje Wolthuis. Vierde rij: meester J. Hoving, Bep Voorthuis, Jaap Vroegop, Lucie Vroegop, Lien Engels, Wietske Schelts, Tonna van der Molen en Albert van der Molen.

8. Meester Huisman neemt afscheid van zijn school, waaraan hij gedurende een periode van achtendertig jaar (1898-1936) als hoofd verbonden is geweest. Een prettig, aimabel mens. Op de achtergrond de woning van de commissionair Rijkwert Engels.

De leerlingen in 1936 waren, op de onderste rij: twee onbekenden, Remt Kuiper, Meint Mulder, Hendrik Timmer, Aagtje Timmer, Okke Bouwman en Harm Timmer. Tweede rij: Harm Mulder, Jaap Mulder, Herman Wiegman, Betty en Gezientje Akkerman bij oma Huisman op schoot, Rika Sprang, twee onbekenden en Eento Tillema. Derde rij: juf Miny Bosman, juf Lameris, Jan Pimmelaar, Geessien Kortenkool, Albert van der Laan en Jan Koop. Vierde rij: Kornelis van der Laan, Jakob van der Laan, Jan Kuiper, Dinie van der Molen, Kornelis van der Molen, Jantje Oosting, Eeke Kuiper, meester Enter en meester Huisman.

9. De Hoofdweg aan het begin van het dorp, omstreeks 1600 Heerenwegh genoemd. Wagenborgen ligt op de meest noordelijke en grootste van een reeks zandplaten, die zich tussen de zeeklei en de venen uitstrekt tot aan de woudgordel in het zuidelijk gedeelte van het Oldambt. Het ontstaan van de Dollard had tot gevolg dat Wagenborgen aan de zeekust kwam te liggen, maar door de hoge ligging werd slechts bij enkele vloeden (zoals die in 1580 en 1589) ernstige schade geleden. Ook de doorbraken van de Zomerdijk - de Dollarddijk ten noorden van het dorp - had den op het dorp zelf geen invloed.

Door de ligging in een laag gebied ontstond er vrij veel water rond Wagenborgen, onder andere het Proostmeer, het Janjemeer, de Rotkolk, de Stolderijkolk en het Hondhalstermaar. Door inpolderingen en veranderingen is hiervan niets meer te zien. De plaats Wagenborgen wordt voor het eerst genoemd in de vijftiende eeuw, als een parochie behorende bij de proosdij Farmsum. Genoemde Heerenwegh werd destijds gelegd op de natuurlijke hoogten en dijken door het dorp. Als gevolg daarvan is thans nog het slingerende trace merkbaar.

Wij rijden hier het dorp binnen en komen bij het tolhuis links naast de school, waarvan de heer Jan Eltjes Godlieb onder anderen pachter was. Voor het onderhoud van de wegen moest tol worden betaald. Het tariefwas: voor een onaangespannen paard: 21/2 cent, voor een rund, ezel of veulen: 1 cent, voor een schaap, kalf ofbok: 1/2 cent, voor elk aangespannen trekdier, onverschillig voor welk rijtuig: 21/2 cent, goederen met een gewicht van 500 tot 1000 kilo: 5 cent en voor meer dan 1500 kilo: 10 cent.

Geschil tolwachter Godlieb met Kasper Huizinga:

Het vervoer van koren, hooi en dergelijke dat rechtstreeks van het land kwam, was vrijgesteld van betaling van tol. Voor het vervoer van produkten die eerst op een andere plaats werden opgeslagen, was die vrijdom niet van toepassing. Godlieb klaagde bij het gemeentebestuur dat hij nadeel heeft, omdat Kornelis Bult toelaat dat paard en wagen een brug passeren die tussen de Stinkvaart en zijn land verbinding geeft met het dorp, waardoor men over het land van Bult de grindweg kan bereiken en het tolhuis niet behoeft te worden aangedaan. Hoe deze affaire is afgelopen is niet bekend.

Het tolhuis werd in 1901 gebouwd. De laagste inschrijver was tirnmerman Eisse Schutler, voor de prijs van f 1080,-. Het werk werd niet gegund, omdat het gemeentebestuur het te duur vond. Het werd later in daghuur uitgevoerd en mocht niet meer bedragen dan f 800,-. De opzichter moest zelf het meerwerk betalen. Op 1 mei 1902 werd dit tolhuis in gebruik genomen.

10. In gedaehten stappen we hier de .Japkewlnkel" van Eltjo Brons binnen en kopen wat rood baaien stof voor vaders hemd. Hij en zijn vrouw Alberdina zwaaiden hier de ellestok.

Voor de winkel staan, van links naar reehts: Pieter Brons (later burgemeester van Bierum), Eppo Brons (vader Brons' opvolger), moeder Brons, Ge Brons en het dienstmeisje Lize Zandinga.

Reehts de woning van de heer Derk Troost, destijds boekhouder bij de stiehtingen T.C.L. Tussen winkel en woning loopt het laantje dat thans naar de heer Troost is vemoemd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Plan du site | Liens | Colophon | Vie privée | Clause de non-responsabilité | Conditions de livraison | © 2009 - 2018 Editions Bibliothèque européenne