Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4530-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Hier een van de wemige foro's van de oude Doopsgezinde kerk aan de Zijdstraat. De foto stamt uit 1892, toen een tuinbouwtentoonstelling werd gehouden. Aan de tafel zit koster Jan Wegman. Staande voor het hek, geheel links, herkent men barbier Schouten, die tevens Iantaarnopsteker was. Geheel rechts, voor het hek, Kees Buiser. De tentoonstelling werd georganiseerd door notaris Ledeboer en A. Keessen Jr.

104

Een rozententoonstelling georganiseerd in het Oosteinde, nabij het spoorstationnetje (1916).

H.M. koningin Wilhelmina vereerde de rozententoonstelling in 1916 met een bezoek (zie vorige foto). De koningin draagt een grote witte hoed.

105

106

Hier de comrnissie van toezicht van de rijkstuinbouwwinterschool ornstreeks 1912. Zittend van I. naar r. C. J. Augustijn, Duijvis en W. Keessen (Terra Nova). Staande van I. naar r. J. Keessen Dzn., D. Keessen Czn., M. Alderden (Oosteinde), D. Eveleens Maarse, P. de Vries (directeur van de school) en D. Baardse Dzn.

Op dit plaatje krijgt u een indruk van het plantenvervoer naar de steden. De motorboot op de foto is van Corn. Maarse, die op Rotterdam voer.

107

108

De Coop. veilingvereniging "Bloemenlust" in het Oosteinde is opgericht II november 1911. Het veilen geschiedde eerst in de kas van Kees Been aan de Oosteinderweg, waarvan de ansicht een beeld geeft. 1 n april 1912 werd het houten veilinggebouw voltooid. Op de foto vooraan van links naar rechts Maarten Jongkind, Gijs Stevens, Jan Jongkind, Klaas Bol, Henk Stevens en geheel op de achtergrond afslager Doeve.

Eezichl :FruifIJetiing ,,23/oemenlusf'

Oosteinde .Jla/smeer

De aanvoerruimte voor het veil en van fruit in de veiling Bloernenlust, stond bij de veiling op de hoek van de Pontweg/Oosteinderweg (± 1913).

109

110

Het eerste veilinggebouw van .Bloernenlust", werd in april 1912 in gebruik genomen. De nieuwe veilingcomplexen van deze coop. vereniging beslaan thans (1969) een oppervlakte van 23.500 m".

De koperstribune in de oude veiling van Bloemenlust. Op de eerste bank vanaf links: het zoontje van G. Hazenberg (Jaap), Willem de Groot, Gijs Jongkind Jacz. en Jaap Verbeek. De tweede bank: 3e van links: Hendrik Eveleens Arn.zn. Geheel boven: staande 4e van links Sam Zurel, daarnaast J. C. Teeuwen en vervolgens Wim v. d. Zwaard Ald.zn. Staande Ie van links (met strohoed): D. Jongkind Mzn.

III

112

Het personeel van de veiling en administratie van Bloemenlust in de eerste jaren (::,:: 1916). Zittend, vanaf links: Zeggelink en afslager A. Doeve. Staande, vanaf links: Ko Berghoef, Jaap Schouten, Piet Joore, mej. Krijntje Jongkind, Jouke Stuiver, J. C. Teeuwen en Dirk Schuit.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek