Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4530-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

De waning van Dirk Hansen, rietdekker, gelegen aan de Oosteinderweg, waar thans de nieuwe veiling van Bloemenlust staat (voorste gedeelte). Op de achtergrond is het eerste veilinggebouw van Bloemenlust te zien.

113

114

De eerste steenlegging voor de uitbreiding van de nieuwe veiling Bloernenlust, onder architectuur van J. F. Berghoef (1929). Op de voorgrond zien we, vanaflinks: Jaap Schouten, architect J. F. Berghoef, Jan van der Meer Pzn., voorzitter van Bloemenlust, vervolgens Willem Dekkers. Geheel rechts J. Ouwerkerk en vlak daarboven de zaalchef P. van der Meer Czn.

Het veilen door de coop. vereniging "Centrale Aalsmeerse veiling" in de III Kolommen aan de Stationsweg, nl. vanaf de oprichting der vereniging (17 januari 1912) tot het tijdstip, dat het veilen in het nieuwe gebouw aan de Marktstraat in het dorp kon plaats vinden (15 september 1912).

115

)tJarkfsfraaf met Veilin s ebouw.

J 16

Het eerste gebouw van de Centrale Aalsmeerse Veiling aan de Marktstraat werd in J 9 J 2 voltooid. Thans (1969) hebben de veilingcomplexen van deze vereniging aan de Van Cleeffkade een vloeroppervlakte van 23.500 m", hetgeen gelijk is aan die van de veiling Bloemenlust.

Het veilinggebouw van de centrale Aalsmeerse veiling aan de Marktstraat na de uitbreiding, waartoe in 1916 werd besloten. In 1928 kwam de bloemenveiling aan de Van Cleeffkade gereed. Het veilinggebouw aan de Marktstraat werd in 1932 verbouwd tot verenigingsgebouw, met cafe-restaurant (N. V. De Dude Veiling).

117

Jnferieur v. h. Veilingsgebouw.

118

Het interieur van de "grate zaal" van de centrale Aalsmeerse veiling aan de Marktstraat (tussen 1912en 1916).

De koperstribune in de centrale Aalsmeerse veiling (tussen 1912-1916). Staande, geheellinks is de bloemenexporteur J. Hilverda te zien.

120

Nog een foto genomen van de grate zaal in de centrale Aalsmeerse veiling aan de Marktstraat.

Het hoofd van de open bare school Oosteinde schreef in samenwerking met G. W. Keessen een buurts (Uiterweegs) toneelstuk in oud-Aalsmeers dialect, op de Uiterweg gesproken. De foto geeft het toneelgezelschap weer, dat het stuk uitvoerde, alsmede de auteurs: staande rechts J. Kallen en naast hem G. W. Keessen. De toneelspeelsters zijn in oud-Aalsmeerse klederdracht, tot in de tweede helft van de vorige eeuw gedragen.

121

122

Ter ge1egenheid van de geboorte van Prinses Juliana werden op 8 en 9 juni 1909 "prinsessefeesten" gevierd, waaraan o.m. een optocht van versierde koetsen en andere wagens verbonden was. De foto brengt in herinnering het tonee1stuk "Uyt te Ouwe Tyt", de wagen rijdende in de Dorpsstraat.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek