Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4530-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

De door vervening ontstane plassen, geheel of gedeeltelijk behorende tot Aalsmeer (Schinkelpolder, Oosteinderpoelpolder, Noorder-Legmeer en Zuider-Legmeerpolder) zijn in de 19de eeuw drooggemalen. Door allerlei omstandigheden ontsprong de Westeinderplas de dans, hoewel reeds in 1884 een concessie was verleend. Mede aan deze plas heeft Aalsmeer zijn charme te danken; en zij is ook van economisch belang gezien de recreatie en de leverantie van molm voor de tuinbouwbedrijven. Op de foto ziet u een wedstrijd van de Aalsmeerse punterc1ub (vermoedelijk 1915).

133

134

Na 1915 heeft de Westeinderplas zich ontwikkeld tot een belangrijk en uniek watersportgebied van nationale betekenis. Op de foto de eertijds bekende Topsvoortboom, die aan de Kleine Poel (Uiterwegzijde) stond. Door zijn hoogte van 20 m. was hij van verre zichtbaar. Na een bestaan van anderhalve eeuw is de boom in 1932 gevallen.

Baggeren in "De Poel" een vee! beoefend bedrijf. De foto toont de baggerman K. Maarse, nabij de Stommeerweg, ter hoogte van de later aangelegde J. C. Mensinglaan, genoemd naar J. C. M. Mensing, die de leidende figuur was in vele tuinbouworganisaties. Maarse baggert in rustig water, dankzij de door de gemeente aange!egde houten pier, om een haven te verkrijgen voor het lossen van materialen, in verband met de ontwikkeling van de Stommeerpolder (± 1930). Later is de pier weer afgebroken.

135

136

De visserij is in de loop der eeuwen van groot belang voor Aalsmeer geweest, vooral toen het Haarlemmermeer nog niet was drooggemalen. Een klein aantal beroepsvissers bevaren nag de Westeinderplas, waarbij de vissers Eveleens, o.m. op de foto afgebeeld, een rol speelden (foto ± 1950).

Gezicht op de Westeinderplas (Grote Poel). De rieteilandjes zijn successievelijk verdwenen.

137

138

In de strenge winter van 1929 vervoerde de brandstoffenhandel Jongkind per vrachtauto de kolen over het ijs van de Kleine Poel naar de kwekerijen aan de Uiterweg. Op de achtergrond is de Topsvoortboorn, reeds in verval, te zien.

,1 I

IJswedstrijden op de Westeinderplas, georganiseerd door de IJsclub Aalsrneer, opgericht in 1873.

139

140

Na het overlijden van burgemeester Heydanus, in 1913, werd de burgemeester van Ransdorp, de heer J. Kastelein, tot burgemeester van Aalsmeer henoemd per ingang van 5 maart 1914. Het ambt werd beeindigd op I maart 1941. De nieuw benoemde burgemeester werd ontvangen aan het spoorstation van Aalsmeer. Van links naar reehts mevr. Kaptein, gemeenteseeretaris Kaptein, mevr. van Dillewijn, wethouder J. v. Dillewijn, mevr. Veer, wethouder C. Veer, burgemeester J. Kastelein, het zoontje George en mevr. Kastelein. Op de aehtergrond de Aalsmeerse Fanfare.

Herdenking in een raadsvergadering, naar aanleiding van het 12! burgemeestersschap J. Kastelein. (5 maart 1914-5 sept. 1926). Zittend van 1. naar 1'.: de raadsleden H. Wichmann, W. Keessen Azn., wethouder J. C. M. Mensing, burgemeester J. Kastelein, gem. secretaris P. Kaptein, raadslid M. Alderden Czn. Staande van 1. naar r.: C. Veer, dir. gem. elektr. bedr., de secr.-ambt. C. J. Braber, J. M. Wentzel, J. v. d. Zwaard, gem. opz. J. W. Luik, de raadsleden P. v. Egmond, B. Broeckrnans, P. v. d. Meer Pzn., B. Wegman Czn., dejournalist J. Wesselius, de raadsleden W. C. Keessen Kz., G. Th. v. d. Zwaan en de ambt. ter seer. D. Groen en A. Visser. Wethouder Jac. Alderden Dzn. ontbreekt.

141

142

Oud-Aalsmeers interieur (arrangement).

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek