Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4530-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De Nederl. Herv. kerk, met uitgang op de Dorpsstraat, maar meer zichtbaar vanaf ringvaart Haarlernrnermeerpolder, de Kanaalstraat en de Helling. Van deskundige zijde wordt aangenomen, dat deze eertijds R.K. kerk in 1550 gebouwd werd. Aalsmeer bezit in deze kerk een kostelijk specimen van laat-gotische bouwkunst. Zij werd in 1586 voor de protestantse eredienst ingericht. Na een gehouden p-ijsvraag werd in 186-8 door de burgerlijke gemeente de thans aanwezige toren gebouwd, die een oudere toren verving .. De foto is genomen vanaf de Helling.

14

1910. Aan het Kegelpad, net voorbij de draaibrug over de ringvaart van de Haarlernrnerrneerpolder, was de los- en laadplaats van de beurtvaartdienst Pannekoek, later omgezet in vrachtautovervoer. Bet bedrijf ontstond in 1827, toen de raad van Aalsmeer het aardbezienveer naar Amsterdam aan Pannekoek toewees. Toentertijd werd gevaren over het Haarlemmermeer, dat eerst in 1852 droog kwam. Rechts het materialenmagazijntje van het Witte Kruis, gebouwd in 1895, dat dienst deed tot 1923, waarna een nieuw gebouw aan de Weteringstraat werd gesticht.

Het Kegelpad verder in de richting van het Dorp omstreeks 1900. Rechts de oude manufacturenwinkel van D. v. d. Schilden. Daarnaast het huis, waar o.m. grutter Streefkerk woonde, wiens grutterij stond aan de Dorpsstraat, tegenover het raadhuis. De woning werd later vervangen door het pand van arts E. J. F. Bon. De kinder schaar op de achtergrond staat voor de toenmalige Chr. school, grenzende aan het huis Streefkerk. Deze school, niet zichtbaar, werd geopend in 1888 en ging over naar een nieuwe school aan de Schoolstraat (1912). In de oude school vestigde zich drukkerij De Nieuwe Meerbode.

15

16

Het Kegelpad in de riehting van de ringvaartbrug omstreeks 1905. Links de waning van het hoofd derChr.lagere school, de heer F. Roosjen, die deze functie vervulde van 1888-1914. Woning thans bewoond door Spaargaren. De bebouwing reehts is goeddeels nag aanwezig,

Wee. en Bestede "gen hu. Aa $-"

Het wees- en bestedelingenhuis, aan de kop van de Dorpsstraat (omstreeks 1910). Dit tehuis werd gebouwd in 1872. Later uitsluitend besternd voor bejaarden. In 1928 kreeg het de naam .Rustoord". Het beheer was in handen van de diaconie van de Ned. Herv. kerk. Het gebouw werd enkele jaren gel eden afgebroken, waarvoor in de nabijheid, achter de Kanaalstraat, een modern bejaardenhuis met bejaardenwoningen, tot stand kwam.

17

cIlafsmeer. - Dorpslraat.

18

1900. De ingang van de Dorpsstraat, op de hoek van de Kanaalstraat (eertijds Kegelpad) en de hoek Zijdstraat (eertijds Zijdweg). Het eerste huis rechts de oude winkel van de manufacturenzaak C. Koudijs. (V66r de winkel een zoon van Koudijs). Daarnaast de broodbakkerswinkel J. van Dillewijn, thans gevestigd bloembinderij Van Dijk.

Dorpstraat

Aalsmae"

Begin van de Dorpsstraat ter plaatse als de voorgaande ansichtkaart. Rechts blijkt inmiddels de bescheiden manufacturenwinkel van Koudijs door een groot nieuw winkelpand te zijn vervangen (gebouwd in 1906). Ansicht omstreeks 1910. Links het nag bestaande gemeentewoninkje, waar eertijds barbier Schouten zijn beroep uitoefende. Daarnaast het houten brandspuithuis, later vervangen door een plantsoentje, met uitzicht op de Ned. Hervormde kerk. Vervolgens het voormalige raadhuis, onder de volgende ansicht nader omschreven.

19

20

Het - thans voormalige - raadhuis werd in 1780 geheel nieuw gebouwd. Het wordt nog gebezigd voor de huisvesting van sociale instellingen. De foto is van J915. Op de stoep, geheel rechts, de heer P. Kaptein, die in 1894 tot ambtenaar ter secretarie werd aangesteld, waarna hij van 1912 tot 1940 de functie van gemeentesecretaris vervulde. Op de stoep naast de heer Kaptein veldwachter Vellekoop, vervolgens de jonge ambtenaar T. v. d. Schilden. Meer op de achtergrond de ambtenaar F. v. Dijken.

Foto uit 1906, een veulenkeuring in de Dorpsstraat voor het raadhuis. In de Dorpsstraat werden ook veemarkten gehouden. Rechts de gevel van de grutterij van Streefkerk, later van bakker J. v. Dillewijn. Daaraan grenzend de pastorie van de Ned. H erv. kerk. Vervolgens het pand, bewoond door bakker Mur, waar tevens het hulppostkantoor was gevestigd. Later de winkel van bakker de long, terwijl de coop. tuinbouwbank hier enige tijd kantoor hield. Op deze plaats thans schoenwinkel Van den Ent. Het laatste huis de vroegere schoolwoning van de openbare school. De open bare school was achter de woning gelegen en door een poort met de Dorpsstraat verbonden. In 1918 kwam hiervoor in de plaats de nieuw gebouwde school aan de Rozenstraat.

21

22

Hotel "Het Wapen van Aalsrneer", staande tussen het raadhuis en de burgemeesterswoning. Opgericht in 1861 door Kaptein. In 1890 overgenornen door Jac. Met, later opgevolgd door zijn zoon A. Met, die het bedrijf uitoefende tot 1929. De huidige eigenaar van het hotel-cafe-restaurant, die het bedrijf uitbreidde en restaureerde, kwam in 1959, voorafgegaan door A. de Paus, tijdvak 1939-1959. Tussen het cafe en het oude raadhuis bestaat nog steeds de Kerkstraat, toegang tot de Ned. Herv. kerk. I n de Kerkstraat stond vroeger de dorpspomp (ansicht ± 1905).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek