Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4530-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

1905. De oude burgemeesterswoning aan de Dorpsstraat, met in de voortuin burgemeester Heydanus (1887-1913). In 1925 werd aldaar de nieuwe ambtswoning voor de burgemeester gebouwd.

23

~.

-

24

Naast de burgemeesterswoning aan de Dorpsstraat links het wine huisje, waar de gezusters Klaasje en Guurtje Mol hun snoepwinkeltje hadden. Daarnaast cafe Lobach, waar een deel, van de jaarlijkse Aalsmeerse kermis zich afspeelde. Beide percelen zijn thans bezet door de gebouwen van N.Y. garage Met. Rechts de verhuizing - verzorgd door het beurtvaartbedrijf Pannekoek - van de inboedel van het hoofd der openbare lagere school G. de Boer, die naar Harlingen vertrok als leraar van de H. B.S. aldaar in 1906.

Het Breys bruggetje, ook weI Gortzakkebruggetje genoemd (vaste brug), in de Dorpsstraat over het vaarwater van de Helling, eertijds vaarverbinding van het Haarlemrnermeer - later de ringvaart - met het Stommeersweegje. Op een oude prent van 1736 is aldaar een ophaalbrug aangegeven, waarna een draaibrug volgde. De Hellingbebouwing is nog intact en in de loop der jaren verbeterd. V66r de brug links (niet zichtbaar) de smederij Brey en het eerste huis van het blok, voorbij de brug links, van broodbakker Gortzak. Het eerste huis rechts het kruidenierswinkeltje Klaas Pannekoek. Staande op de brug, geheel links slager Izaak Meier. Met kind op de arm de echtgenote van schoolhoofd de Boer.

25

26

1900. Een uitstapje naar de Helling in de richting van de ringvaart van de Haarlernmermeerpolder, met een hardstenen trapje bereikbaar vanaf Brey's bruggetje. Rechts de achterzijde van de bakkerij Gortzak, daarnaast de schoenmakerswerkplaats van Herman Meier. Daarnaast de woning en klompenmakerij Fook. Al deze percelen zijn vervangen door nieuwe woningen. Links een rijtje oude woningen, enkelc jaren geleden afgebroken voor bedrijfsbebouwing Kreeft en Van Wissen (voorheen Brey), De schuit op de achtergrond is van Mastenbroek, die daar 's zomers matten verkocht.

Rimrllaart bij Aalsmeer,

'itCl. P. Bev eate i n. Aalemet'r.

Foto J. Tan Koot

1905. Gezicht vanaf de toren der Ned. Herv. kerk naar de Helling. Rechts de oudste scheepswerf van Aalsrneer, eig. Van Dam (oprichting 1870). Op de achtergrond de ringvaart van de Haarlernrnerrneerpolder, met aan de ringdijk links cafe Bloernink, aanlegplaats van de stoornboten Carsjen en Bus. Rechts rnolen de Korenschoofvan Wentzel.

27

28

l5KlO. De wandeling door de Dorpsstraat, voorbij de Helling vervolgende, links - naast het woningblok, de slagerswinkel van Izaak Meier (met de zonneschermen), broer Jacob Meier hielp in de zaak. Daarnaast, achter de bomen, de waning met achtergelegen pottenk wekerij van de gebrs. Van der Meer.

Fot J. van Koot.

::':: 1908. De Barendebrug in de Dorpsstraat, als vaste brug met houten leuningen (nog petroleumverlichting). Vervolgens herbouwd als ijzeren ophaalbrug. De overbrugde vaarsloot vormde een verbinding tussen de ringvaart van de Haarlemmerpolder met het Stommeersweegje.

29

Aalsmeer, be.~in Oostein ' n1ti' C. 'vee e . A~t8meer.

30

Dorpsstraat voorbij de Barendebrug in de richting Lijnbaan. Links, de eerste woning, van kweker Jac. Maarse. Daarnaast de woning van handelskweker J. Keessen Dzn.

De woning met boomkwekerij van de gebrs, Blootshoofd, aan de Dorpsstraat, welke wijken moesten voor de aanleg van de provinciale weg Haarlem-Hilversum (1934).

31

Lijnbaan.

Aalsmeer

32

De weg tussen de Dorpsstraat en de Oosteinderweg, genaamd de Lijnbaan, naar het daar uitgeoefende touwslagersbedrijf. Het laatst door Gerrit Noene. Daarvoor door zijn vader Jan Noene. Bet touwslagershuisje op de achtergrond. Bet bedrijf is reedsjaren niet meer aanwezig (ansicht omstreeks 1910).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek