Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4530-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Gerrit Noene in zijn touwslagershuisje aan de Lijnbaan.

33

;;IJds;~::zar. cAa,smee".

t·lt~. P R!1Te.INn .a s meer

34

Terugkerende tot de hoek Dorpsstraat-Zijdstraat zien we omstreeks 1898 de sigarenwinkel "In de drie Kistjes" van Kors van Zijverden, voortgezet door neef Gerard van Zijverden. Einde vorige eeuw was daar de boekwinkel/drukkerij vande Ruiter, in 1896 gevolgd door drukkerij Mur. Het opvolgende huis (met topgevel) eertijds smid Snel, later o.m. kapper Holtman. Het volgende huis (met dakkapel) woning smederij J. D. van Iperen. Eerder woonden daar achtereenvolgens de schilders De Wit en Molenaar.

V roegere huizen aan de Zijdstraat z. w. zijde, waar in 1906 het postkantoor werd gebouwd. Het eerste huis was eertijds van Arie Buis, veehouder. De laatste huizen: aan het einde van de Zijdstraat, nabij de Dorpsstraat (omstreeks 1900).

35

Ongeveer hetzelfde gedeelte van de Zijdstraat als de voorgaande ansicht, echter met het vo)tooide postkantoor (omstreeks 1910).

Ongeveer hetzelfde traject als de voorgaande foto, omstreeks 1910, nu gezien vanaf de Dorpsstraat. Naast het postkantoor de boekhandel, toen van C. Veer, thans Aalsmeers Boekhuis. Linkerzijde huis van Iperen (met dakkapel) en daamaast de mr. lac. Tak-bewaarschool, genoemd naar de burgemeester van Aalsmeer en Uithoom (1853-1878).

37

38

Bijna hetzelfde traject Ziidstraat als vorige foto (1905), nu gezien vanaf de plaats waar thans de schoenwinkel Van Wirdum is, en wei in de richting van de Dorpsstraat. Op de voorgrond het eertijds Lagerwey's bruggetje, naar de broodbakkerij Lagerwey, links. Rechts de woning en pakhuis van Roe! Eijken en vervolgens de bewaarschool.

Korenmolen De Leeuw aan de Zijdstraat, op de foto gezien vanaf de achterzijde en eerst voor enkele jaren genomen, toen een algehele restauratie had plaats gevonden. De malen werd in 1863 naar de Zijdstraat verplaatst, kornende van het Molenpad, ter plaatse van het nieuwe raadhuis. Sinds 1877 is de molen eigendom van de fa. v. d. Born.

40

Verder de Zijdstraat in de riehting Stationsweg, reehts aehtereenvolgens sigarenwinkel Jongkind (gedeeltelijk ziehtbaar), galanteriewinkel Pik, 2 panden v. d. Bilt (kruideniers- en meubelwinkel) manufaeturenzaak Brink, dan lage woning met rieten dak van timmerman v. d. Laarse en tenslotte het huis (met verdieping), waar eertijds woonden notaris P. Ledeboer (1878-1895) en notaris J. M. Neomagus (1896-1911). Thans gebouw Algemene Bank Nederland. Linkerzijde, achter de tentwagen, smederij Kramer (ansieht omstreeks 1905).

Ongeveer hetzelfde traject, omstreeks 1900, nu gezien in de richting Dorpsstraat. Op de achtergrond het Lagerwey's bruggetje. Het pakhuisje, met het bord boven de deur, werd o.m. gebruikt als drukkerij van de Nieuwe Meerbode.

41

42

Zijdstraat, gezien in de richting Dorpsstraat, omstreeks 1905, ongeveer ter hoogte waar thans de Weteringstraat op de Zijdstraat uitkomt. Ten behoeve van deze uitmonding moest verdwijnen het eerste huis rechts (± ) 912) van schilder Molenaar. Het hoge huis daarnaast het woonhuis van de graanhandelaar J. v. d. Linde, later Coop. Tuinbouwbank (1920), thans winkelhuis Koudijs. Links de woning van arts Snethlage (thans zaak Heideman), daarnaast - met balkon - de dameshoedenwinkel van A. Maarse-Vreeken en vervolgens het huis van notaris N eomagus.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek