Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4530-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Het gedeelte Zijdstraat, vanaf Weteringstraat in de richting Stationsweg, omstreeks 1918. Links de comestibleswinkel W. Maarse, genaamd "Het huis achter de linden" (thans showroom garage v. d. Wal) vervolgens cafe De Plantenbeurs (Dirk Maarse), thans rijwielzaak Peterson, daarnaast de oude Doopsgezinde kerk , waarvan een gedeelte van de topgevel zichtbaar is (in gebruikneming nieuwe Doopsgezinde Kerk 1928).

43

44

De Zijdstraat, gezien in de richting Dorpsstraat. Links, eerste huis, de boerderij van A. Keessen Azn., waar later de twee woningen van de gebrs. J. en A. Keessen verrezen. Vervolgens de brood- ell banketwinkel Spaargaren, cafe De Vriendschap (Vreeken, daarna Zijp) de slagerswinkel Van Leeuwen en tenslotte de eierhandel Blanken (daarna Wegman) omstreeks 1905.

Lange Z'jdstraat. AALSMEER.

1910. Het daarop volgende gedeelte van de Zijdstraat, gezien in de richting Stationsweg. Op de voorgrond links de boekwinkel P. Ravestein, daarna Pistorius en vervolgens boekhandel Jager. Daarnaast het oude huis van W. Maarse (die later verhuisde naar het "Huis achter de Linden"), later winkelhuis Hoogendoorn. Daarnaast broodbakkerij v. d. Beukel en vervolgens het hoge pand (met de zonneschermen) de manufacturenzaak J. P. Berghoef later fa. Dekker.

45

Aalsmeer, 7,jdsIYf,al.

I HZ {" VeE-T. A1~"Tn~f'r

46

De Zijdstraat, gezien naar de riehting Dorpsstraat. Links een gedeelte van het oude pand J. M. de Jonge, vervoJgens loodgietersbedrijf Prins, de dubbele woning, o.m. kweker Jongkind, de eerste topgevel het huis van N eeltje Veer en de tweede topgevel slagerij W. Maarse(±191O).

± 1925. Het woon- en winkelhuis van J. M. de Jonge, barbier en tabaksartikelen, tevens fotograaf, aan.wiens foto's vele ansichten te danken zijn. Aan de deur vader J, M. de lange en zoon Marcus.

47

r-':: """"' ... "" .... ~ '"

48

De pastorie van de Doopsgezinde gemeente ± 1905, aan het einde van de Zijdstraat links, met de brugverbinding (Schou tense brug) naar de Stationsweg, voor 1912 Stommeer genaamd. Ter hoogte van de leuning in het brugtalud is een deel van de pastorietuin verdwenen voor aanleg van de Van Cleeftkade (± 1912) in het verlengde van de Uiterweg en successievelijk verbonden met de Oosteinderweg.

Een kijkje van het begin van de Uiterweg naar de Schoutense brug (± 1905). In de vaarsloot ligt het vaartuig met de broodkist waarmee bakker Maarse zijn brood bezorgde langs de Uiterweg. De Bakkerij Maarse was gevestigd Uiterweg/hoek Zijdstraat (thans Jansen). Achter de telegraafpaal de "Wilhelminaboom" bij de Kroningsfeesten 1898 geplant door de oudste boomkweker, de 86-jarige G. W. Buis.

49

50

:t: 1925. In de uitbreiding dorp (Weteringplantsoen) werd later de Wilhelminaboom overgeplant, welke operatie haar leven echter verkortte.

Het Molenpad ± 1900, evenwijdig met de Van Cleefkade en uitmondende op de Stationsweg, moest - met de bebouwing - verdwijnen voor de raadhuisbouw met raadhuisplein, in 1962 in gebruik genomen. Links, aan de andere zijde van het water, de tuin van de Doopsgezinde pastorie, waar later de Van Cleeffkade kwarn, naar de leraar van de Doopsgezinde

gemeente, Ds. L. van Cleeff, genoemd (1887 -1907).

51

1935. Slootje achter de bebouwing van de Zijdstraat n.o. zijde, gezien vanaf de brug in Weteringstraat, ter hoogte van de Mr. Jac. Tak bewaarschool, eertijds staande aan de Zijdstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek