Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4530-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

"Buurpraatje bij de put" op het achtererf nabij de hoek U iterweg/Zijdstraat. Links de echtgenote van wethouder Piet de Vries (omstreeks 1905).

.-

-

54

De Stationsweg omstreeks 1900, gezien in de richting van de Zijdstraat, met op de achtergrond de Schoutense brug. Het huis achter de brug (hoek Uiterweg/Zijdstraat) is dat van bakker Maarse (thans Jansen). Links op de voorgrond, het gedeelte van de woning, waarvoor later de Coop. tuinbouwbank in de plaats kwam (1939). Rechts oude huizen, thans de uitgang van het raadhuisplein naar de Stationsweg.

Aalsmeer, SI"",m",... Pitll. C YfIoer, A&1sm ?? r.

.--..,

Vervolg van de Stationsweg omstreeks 1905, gezien in de richting van Kudelstaart. Het eerste huis rechts, eertijds kwekerswoning, is onlangs vervangen door de Spaarbank Aalsmeer, bijkantoor van de Spaarbank voor de stad Amsterdam. Het daarop volgende huis (met gebroken kap) de oude woning van de gemeentesecretaris P. Kaptein, in wiens latere nieuwe woning aldaar sinds kart de AMRO-bank huisvest. De sloot langs de weg is nog niet gedempt; dit geschiedde in 1910.

55

56

Het huis van de familie Keessen aan de Stationsweg gebouwd in 1905 door G. Keessen Wzn., thans bewoond door D. W. G. Keessen. Daarnaast de tuinbouwwinterschool, geopend in 1897, sinds 1926 genaamd Rijkstuinbouwschool voor Bloementeelt. In 1899 werd achter de school de proeftuin aangelegd. In 1965 is de school vervangen door de Rijks Middelbare Tuinbouwschool voor bloementeelt, met het daaraan verbonden Landelijk Proefstation en de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, aan de Linnaeuslaan in de Stornmeerpolder. Op de achtergrond de "oude" III kolommen (ansicht ± 1908).

Het cafe "De III Kolomrnen" van C. M. Alderden aan de Stationsweg. Het voorgedeelte is in J 880 gebouwd en in J 911 de daarachter gelegen grote zaal voor de plaatselijke uitvoeringen. De naam zou ontJeend zijn aan de drie kolommen, die de gelagkamer schoorden van de oude herberg, in 1880 afgebroken. De zaak ging in 1920 in andere handen over. In 1935 werd het voorgebouw vernieuwd.

57

58

De boerderij 't Kloosterhuys aan de Stommeerweg, in 1830 eigenaar Gerrit Corn. Keessen en laatste eigenaar C. de Boer, die de boerderij met land aan de gemeente Aalsmeer verkocht voor uitvoering van het uitbreidingsplan Stommeerpolder. De boerderij moest wijken voor de aanleg van de Hadleystraat, aansluitende aan de Stommeerweg. Hier de eerste huizen aan de Hadleystraat gebouwd door de bouwvereniging Goed Wonen in 1928. Naar overlevering zou aan de Stommeerweg, hoek Zwarte weg, een klooster hebben gestaan, waartoe de boerderij behoorde.

Het nettenakkertje van Koome aan de Stommeerweg, langs de Westeinderdijksloot, dat nog steeds de toegang vormt tot de in J 915 gestichte jachthaven aan de Westeinderplas door Jochem Dragt, die hiermede de eerste jachthaven in Aalsmeer verwezenlijkte. Op de achtergrond, aan de andere zijde van de Stommeerweg, de woning van Jaap Noordhoek (foto ± 1910).

59

60

De woning van Jaap Noordhoek aan de Stommeerweg, van opzij gezien. Aan de weg zijn twee zware bomen te zien, waarvan nog een aanwezig. Deze woning maakte plaats voor het talud van de Ophelialaan (foto ± 1925).

fI0(7'( "B"er(n--reuglf", Aalsmeer, l ita P Rave~tein, Aal me r }"Oto J. van Koot

De boerderij "Boerenvreugd" omstreeks 1910, in de vorige eeuw o.m. eigenaar D. Yetman, is gelegen in de Hornmeerpolder, voorbij de Zwarte weg tegenover de watertoren. De gemeente onteigende enige tijd geleden de woning met landerijen voor de ontwikkeling van het uitbreidingsplan Hornmeer.

61

62

Het begin van de U iterweg omstreeks 1910, gezien vanaf de Schoutensebrug/Zijdstraat. Op de achtergrond ligt de Baardse's brug.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek