Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Aalsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4530-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Een niet meer aanwezige woning aan de Uiterweg ringvaartzijde, v66r de Topsvoortbrug. Freek Maarse kocht dit huis van de Doopsgezinde gemeente, die meer onroerend goed verkocht voor de bouw van de nieuwe kerk (1928). In de voortuin de buxus-vorrncultuur, een belangrijk onderdeel van de boomkwekerij in de 2e helft van de 19de eeuw en rond de eeuwwisseling, export naar verschillende landen had plaats, o.m. was Noord-Amerika een enorm afzetgebied van Buxus en andere art ike len.

73

74

De Topsvoortbrug, gezien vanaf de ringvaart in de richting Westeinderplas. Links woonden 4 gezinnen, thans woning W. Maarse. Rechts thans de woningen van Ab en C. Spaargaren.(± 1910).

De Topsvoortbrug met de Topsvoortwoning (± 1925). Lijpje Topsvoort was getrouwd met Dirk Maarse, na naamswijziging "Eveleens Maarse", Nadat het interieur gewijzigd werd (o.rn, werd de stal in de woonruimte opgenomen), is het thans de woning van J, Maarse, oprichter van de autobusonderneming Maarse en Kroon.

75

76

De woonkamer van de Topsvoortwoning, toen bewoond door Pieter Eveleens Maarse, die bij het haardvuur zit.

De boerenbehuizing met boomkwekerij aan de Uiterweg, van Willem Maarse Dzn., werd in 1918 met de aangrenzende woningen door brand vernietigd. De rieten daken van de oude woningen aan de U iterweg 1everden een groot brandgevaar op.

77

.; .... ....,;

8388

78

Aan het einde van de Uiterweg, waar deze doodloopt op de ringvaart van de Haarlemmerpolder. In vroeger eeuwen was de Uiterweg verbonden met de Herenweg, tussen Kudelstaart en Leimuiden, de zg. Groene weg. Door vervening en landverlies door de goIfsJag op het Haarlemmermeer, het ontstaan van de Westeinderplas, is de Groene weg langzarnerhand verdwenen. Het vaartuig aan de Wallekant, een Westlander, ontvangt daar aardbeien, overgeladen uit Aalsmeerse schuiten, met de bestemming Den Haag. In de Aardbeiensloot (Aardbeienbrug) geschiedde dit overladen met de be stemming Amsterdam (± 1900).

00 eindc.

Aal meer

De Oosteinderweg, van Aalsmeer uit voor de Jaap Bollebrug. De Oosteinderweg, een verbinding vanaf het dorp Aalsmeer in de riehting Amsterdam, is ± 5,5 km lang, eertijds was het een voetpad, langzamerhand werd het een smalle rijweg, doeh eerst in de dertiger jaren een redelijke verkeersweg geworden, door demping van de linker wegsloot. De ansieht geeft de toestand weer voor de slootdemping.

79

Oosleinde Jlalsmecr

80

De Oosteinderweg, eveneens v66r de Jaap Bollebrug. Staande op de weg, tweede van links, schoenlapper Herman Meier. Rechts de woning van de kweker Am. Eveleens.

Oosteinderweg, op de achtergrond is de Jaap Bollebrug zichtbaar.

81

.....

_.

1';1". (' v« r " I

cIlalsmeer. - Ocsteinde.

82

De Jaap Bollebrug in de Oosteinderweg, met houten leuningen. De daarna gebouwde brug met ijzeren leuningen werd opgeruimd in 1952, Op de voorgrond de brug over de wegsloot naar de kwekerij Buis (Pomona) omstreeks 1905.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek