Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

85. De foto toont het verzendgereedmaken naar Engeland van buxusvorrnbornen en coniferen op de koninklijke kwekerij "Terra Nova". V66r 1914 yond ook export naar Amerika plaats. De firrna zond haar boomkwekers-artikelen overigens naar verscheidene landen in Europa en uiteraard ook in het binnenland. De foto dateert van ongeveer 1900. Koningin Wilhelmina bracht in 1912 een bezoek aan deze belangrijke kwekerij: haar handtekening prijkt in het gastenboek.

86. De vrachtboot "Lastdrager II" (busboot) aan de wal bij de boomkwekerij "Terra Nova" voor het laden van de produkten van de kwekerij. De naam "Terra Nova" (nieuw land) is rand 1900 ontstaan als gevolg van de demping met klei van een poeltje tussen de akkers, welke specie was vrijgekomen door het uitdiepen van de hoofdvaart van de Haarlcrnrnerrnecrpoldcr en via de genievaart de boomkwekerij bereikte. De beschikbaarstelling en ook de aanvoer was kosteloos en zo konden twee nieuwe teelakkers aan de kwekerij worden toegevoegd. Op de foto onder anderen W.D. Keessen Azn., Jacob Spaargaren en Jac. Boon (Foto circa 1912.)

87. De kwekerswoning aan de Uiterweg van de familie Heeren is nag intact.

88. Bovenstaande ansicht van de Uiterweg laat de waning van Geertje Lubberde zien. Deze waning is later afgebroken. Oak de buxusvorrncultuur in de zijtuin is ondergesneeuwd.

89. Links zicn wij de kwekcrswoning aan de Uiterweg, oorspronkclijk van Hendrik (Hein) Eveleens (Heine Wurf). Het huis is in 1950 afgebrand. De nieuwe kwekerswoning rcchts van Piet Maarse verving de oude kwckerswoning van Jan Lubberde. De nieuwe woning werd gebouwd onder architcctuur van prof. if. J.F. Berghoef.

I.

I ?

90. Rechts op de ansicht zien wij het oudc huis van Abel Venema, aan de Uiterwcg, inrniddels afgebroken. Aan dezclfde zijde van de weg op de achtergrond springt cafe "De Tuinbouw" - met een zaal voor uitvoeringen - naar voren, in later jaren verbouwd tot woningcn,

91. Dit huis aan de Uiterweg, indertijd bewoond door Haasje en Lijpje Buis, is omstreeks 1930 afgebroken. (Foto circa 1925.)

Aalsmeer

Einde U,terweg

92. Aan het einde van de Uiterweg eindigt de bebouwing (op de ansicht links) waar de ringvaart van de Haarlemmerrneerpolder bijna de achtergevels van de woningen raakt. Het brandspuithuisje op de voorgrond is inmiddels verdwenen.

Oosteinde

Aalsmeerl t'f /1>

93. Als een langgerekt smal lint van ongeveer 5 kilometer, met aan beide zijden sloten, strekt de Oosteinderweg (hier vanaf de Lijnbaan) zich uit in de riehting Amstelveen. De linker wegsloot, aanwezig tot de Kerkweg, is rond 1930 voor wegverbreding gedempt. Het huis rechts was van de verffabrikant A. Heeren en is kort geleden vervangen door een nieuwe woning. (Ansicht circa 1910.)

lJilg. C. Yeer. A"I·U1eer.

c!la{smeer, Oosleinde.

94. Wij zien de Oosteinderweg ter hoogte van de kwekerij van K. Visser. In de verte komt de postkoets aanrijden, die de dagelijkse post van Amsterdam naar Aalsmeer transporteerde. (Ansicht circa 1906.)

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek