COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

95. De buxus- en taxusvormcultuur yond in Aalsmeer haar bakermat aan de Uiterweg. Van het einde van de vorige ecuw tot 1914 nam deze cultuur haar grootste vlucht, voor cen groot deel bestemd voor export naar Amerika en voorts naar Engeland en ook naar andere Europese landen. Door exportbelemmeringen in de cerste wereldoorlog kreeg zij eon gevoelige knak en in 1919 ging het nog meer bergafwaarts, to en Amerika zijn grenzen sloot voor aile kluithoudende planten, Bovcnstaande ansicht toont de buxusvormen op de kwekerij van de ftrma K. en J. Baarse aan de Oosteinderweg; de boomkwekcrij van de firma was ovcrigens hoofdzakelijk in de Oosteindcrpoelpolder gelegen. (Ansicht circa 1910.)

96. Bovenstaande foto uit omstreeks 1924laat ons opnieuw de firma K. en J. Baarse voor het voetlieht treden. Onder meer de buxusvorrnen werden per Hollandsehe Stoombootmaatsehappij vanuit Amsterdam naar Engcland verseheept en autovraehtrijder Van den Heuvel haalde de produkten bij de han de Iskwckerijcn in Aalsmeer op. Na het inladen bij de firma K. en J. Baarse kwam de vrachtwagen bij de handelskwekerij van de weduwe P. Eveleens in de wegsloot van de Dorpsstraat terecht. Een van de ingepakte buxusfiguren met de letters "K.J.B." steekt nog boven water uit. Op de voorgrond, reehts, staat KJaas Baarse, links Cornclis Eveleens en aehter hem buurman Hein Eveleens. Bij de woning bevinden zieh onder anderen Aagje en Aartje Eveleens en Catrinus Eveleens,

97. De Jaap Bollebrug in de Oosteinderweg werd in 1952 vervangen door een duiker, cnkcle tientallen meter meer innoordoostelijke riehting. Op de aehtergrond het huis van de kwekerij "Pomona" van de familie Buis.

98. Achter de kwekerij "Pomona" aan de Oosteinderweg wordt een praam met grond voortgeboomd. Op de voorgrond Piet Doeve. (Foto circa 1932).

Cafe "Welkom'

Aalsmeer Oosteinde

99. Nabij het kruispunt Oosteinderweg-Pontweg stond cafe "Welkom" van Jan Jongkind Mzn, De brug reehts gaat naar de Machineweg. De eerste veiling van de cooperatieve veilingvereniging "Bloemenlust" kwam in 1912 naast het cafe tot stand. (Zie deel 1 van "Aalsmeer in oude ansichten" pagina 110.) Deze ansichtkaart werd rond 1910 vervaardigd.

100. De cooperatieve bakkerij "De Eendracht", gevestigd aan de Pontweg, stichtte in 1924 een nieuw gebouw aan de Oosteinderweg hoek Machineweg, waarvan de foto de eerstesteen1egging weergeeft. Bij de groep belangstellenden zien wij onder anderen, vanaf links: Jac. Schouten, Cornelis Been, bakker Splinter, M. Alderden, Gerrit Buis, P. v.d, Meer Pzn., Barend Wegman en, op een na geheel rechts, de architect van het gebouw, W. Maarse jr.

Station Oosteinde

101. De spoorlijn Aalsmeer-Amsterdarn kwam in 1915 tot stand. Op de ansicht zien wij het spoorstationnetje Oosteinde, op de hoek van de Aalsmeerderweg en de Machineweg. (Ansicht circa 1925.)

Oosteinderpoel. Aalsmeer-Oost

102. De foto toont de Machineweg, tussen de Aalsmeerderweg en de Hornweg. Rechts op de foto staat het complex woningwetwoningen van de bouwvereniging "Volksbelang", in de volksmond het "Rode Dorp", vanwege de rode daken. Links op de achtergrond de boerderij Kniep, enkele jaren geleden afgebroken. Op het weiland reehts zijn later kwekerijen gekomen en meer in de richting Hornweg, in een vee I later stadium, gerneentelijke sportterreinen en sinds kort een sporthaL (Ansieht circa 1925.)

Aalsrneerderweg, Aalsmeer-Oost .

103. De Aalsmeerderweg was vrocgcr een smalle grindweg, in beheer bij de Oosteindcrpoelpolder, later verbreed en van een teerdeklaag voorzien. Links zien wij de kwekerswoning van D. van Leeuwen, gelegen v66r de Machineweg. (Ansicht circa 1920.)

::: 0'
:0 C
'"
.!) '"
c
c '"
'"
~
(J 104. Het oud-katholieke kerkje aan de Oosteinderweg, nabij de Kerkweg, werd in 1861 ingewijd. Op de weg loopt mevrouw Offerman. De woning op de voorgrond is reeds jaren geleden afgebroken. Cas Rinkel "de post" woonde daar en tevens was er een postkantoortje gevcstigd. Later betrok J. Moleman het huis,

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek