COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

105. Het torentje van de oud-katholieke kerk steekt boven het geboomte uit, Geheel rechts staat de oude openbare lagere school aan de Oosteinderweg. Meer naar links, aan het water, zien wij de achterzijde van cafe "De Groot". De foto is genomen vanaf de Mr. lac. Takkade, een deel van de ringdijk van de Schinkelpolder, waar de oud-katholieke pastoor Dievenbach een wandeling maakt. (Foto circa 1929.)

(Josleb1de .fialsmee~ Ij 1

106. De Oosteinderweg zien we hier even voorbij de Kerkweg. Het huis reehts was vrij zeker dat van Japie Broere. De ansicht dateert van omstreeks 1919. De woning is later afgebroken. Achter de rij bomen (links) zou dan het percee1 van Baerveldt zijn gelegen.

107. Het pittoreske huisje op de foto van rond 1929 werd bewoond door de weduwe Rinkel met haar dochter Da Rinkel en haar zoon Klaas Rinke!. In 1944, to en Van den Helder daar woonde, ging de woning door bominslag verloren.

108. De kweker Piet Kuite zal, uitgeieide gedaan door zijn vrouw, een partijtje chrysanten, vanaf zijn woning aan de Oosteinderweg, per fiets naar de veiling "Bloemeniust" brengcn. (Foto circa 1917.)

109. Zo mooi was het vroeger aan het einde van de Oosteinderweg. (Foto 1929.)

?

110. In 1868 werd de Oosteinderpoel drooggelegd, waar zich in de loop der jaren het belangrijkste bloemencentrum van de gemeente Aalsmeer ontwikkelde, in het bijzonder rozen en later ook anjers als de voornaamste glasculturen. Het Schinkelsluisje aan het Schinkeldijkje had bij de droogmaking zijn bestaan te danken aan het streven een nieuwe vaarweg te verkrijgen vanaf de dijksloot langs de Oosteinderweg naar het Molmpoeltje, waarvan het waterpeil echter verschillend was. Door het schutten van de vaartuigen kon deze moeilijkheid worden opgelost. Toen het eertijds druk ke vaarverkeer sterk verminderde kon met een duiker worden volstaan. (Foto circa 1920.)

111. Door de aanleg van het Amsterdamse Bos, dat voor een deel op Aalsmeers grondgebied kwam tc liggen, moest de bcbouwing van de Kleine Noorddijk, liggende in het verlengde van de Oosteinderweg, wijken. Vrijwel aile woningen - versehillende tientallen - werden bij de aanleg van het bos, merendeels rond 1945, door Amsterdam "afgebroken. Timmerman J. Gelein bouwde in 1922 bovenstaand perceel (Kleine Noorddijk 57) voor Jae. Gelein, in 1938 opgevolgd door zijn zoon Hein Gelein.

112. Op de foto zien wij de afgebroken dubbele woning aan de Kleine Noorddijk, de nummers 10 en 12. Op nummer 10 woonden respectievelijk W. de Gooier en D. van 't Schip. Op nummer 12 (linker woning) kwam Gijs Jongkind na zijn trouwen in 1906 te wonen, waar hij een turfzaakje begon. Hij haalde de harde turf uit de Rietwijkeroord en ventte per schuit langs de huizen via de Oosteinderwegsloot. Uit dit bescheiden begin ontwikkelde zich in de loop der jaren de belangrijkste brandstoffenzaak van Aalsmeer en wijde omgeving: de firma G. Jongkind Mzn. en Zoncn. Op nummcr 12 hebben ook nog gewoond C. Buskermolen en Van der Jagt.

113. Aan de Kleine Noorddijk stond het zeer oude perceel, plaatselijk gemerkt nummer 100, eertijds door twee gezinnen bewoond: achter v.d. Genugten en voor Saarloos, na hen Splinter.

114. Bovenstaande foto toont het pad, dat in 1920 werd aangelegd, ter verb in ding van de Kleine Noorddijk met de Luwte en de Bovenkerkerweg. Eerdere pogingen, om deze verbinding tot stand te brengen, stuitten af op onvoldoende medewerking van grondeigenaren. Daarom moest men, om Bovenkerk te bereiken, een omweg maken via het Schinkeldijkje, te voet ongeveer een half UUf. Er werd ook van een andere mogelijkheid gebruik gemaakt, door zich per vaartuig te laten overzetten door Franken, die aan de Kleine Noorddijk woonde ter hoogte waar later het verbindingspad uitmondde. Op de achtergrond staat de roorns-katholieke kerk van Bovenkerk.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek