COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

115. Bovenstaand perceel is bewoond geweest door Franken, die vaar 1920 een overzet onderhield naar de steiger te Bovenkerk, de zogenaamde kerkschuit. Zie ook de tekst onder de voorgaande foto.

fJriesprong bij eX udelstaart.

litot. I ~!l" "tein. Aslsrneer.

Foto J e a n

116. Deze ansicht van rond 1910 laat ons in de buurtschap Vrouwentroost te Kudelstaart zien: links cafe "De Driesprong" en rechts de boerderij "Vrouwentroost" van P. de Kuijer. De boerderij is enkele jaren geleden afgebroken, to en de gemeente tot aankoop overging ten behoeve van de uitbreiding Hornmeer.

11 7. De boerderij "Vrouwentroost", gedeeltelijk aangegeven op de voorgaande foto, grensde niet aileen aan de Kudelstaartse weg, maar ook aan de daarop uitkomende Vuurlijn. Bovenstaande foto laat de boerderij van die zijde zien. (Foto circa 1910.)

Gl'oet uit KUDELSTAART.

118. De ansicht toont de Kudelstaartse weg tussen Vrouwentroost en het fort Kudelstaart. Het huis links, met klimop, was dat van C. Gerritse. Enkele jaren geleden volgde afbraak om plaats te maken voor de kwekerswoning van L. van der Weijden, Geheel op de achtergrond is de voorgevel van de boerderij van P. de Kuyer te zien.

--

119. Verder de Kudelstaartse weg op komen we bovenstaande "samenscholing" tegen. Links, met de mutsen op, zien wij de weduwe P. Springintveld en de weduwe De leu. Naast hen staat Dirk Biesheuvel, die met zijn hondekar met galanterieen ventte. Geheel links een gedeelte van het 11Uis waarin A.Th. v.d. Hoorn woont. Het volgende dubbele pand werd aan deze zijde bewoond door A. Baars, daarna Bertus Baars en nu Scholte. Aan de andere zijde was eerst Dirk Biesheuvel gehuisvest en nu zijn won Gijs Biesheuvel. In het volgende huis woont nu C. Klein en voor hem Th. van Kleef. Rechts stonden de later afgebroken pereelen van smid Gerrit van der Meer en van wagenmaker Gerrit Bakker.

;. S EER

120. De ansicht laat de Kudelstaartse weg zien, gefotografeerd in de richting Vrouwentroost. Links was tot 1924 de openbare lagere school gcvestigd, met het brandspuithuisje aan de weg. Voor het opsteken van de lantaarns kwam de gemeentelantaarnopsteker Wegman uit het dorp Aalsmcer. Links staat het huis van Toon Springintveld, later afgebroken, waarvoor in de plaats kwamcn het winkelpand en de werkplaats van rnanden- en rietrneubelmaker v.d. Coolwijk. (Ansicht circa 1906.)

Groet uit KUDElSTAART.

121. We zijn nu voorbij het fort Kudelstaart, dat op de achtergrond is te zien. Dit fort kwam in 1906 gereed. Gedurende de mobilisatie 1914-1918 waren hier militairen gelegerd. Na vele jaren als opslagplaats voor wapenmateriaal te hebben dienst gedaan, kwam zijn huidige bestemming tot stand, namelijk recreatieoord op watersportgebied ten behoeve van een vereniging, waarvan de leden uit militairen bestaan.

JC udelstaari.

"i g '''c r. ()

122. De ansicht toont ons de roorns-katholieke kerk, half vcrscholen achter de bocrderij van W. Raadscheldcrs, waartoe ook het huis op de voorgrond behoort. Deze gebouwen zijn ongeveer tien jaar geleden afgebroken, am later plaats te maken voor het dorpshuis. (Ansicht circa 1905.)

123. We kijken in de richting van het dorp Aalsmeer vanaf de toren van de roorns-katholieke kerk aan de Kudelstaartse weg, met aan de voet het dak van de boerderij van W. Raadschelders, zoals ook aangegeven op de voorgaande foto. Even verderop sluit de Mijnsherenweg haaks op de Kudelstaartse weg aan, met links de Westeinderplas. Het dorp Kudelstaart, in de dertiende eeuw ook bekend onder de naam Sconedorp, werd in 1812 met de gemeente Aalsmeer verenigd, In 1724 koeht Amsterdam de ambachtsheerlijkheid Kudelstaart.

Groet uit KUDELSTAART.

-'-

124. Aan de Kudelstaartse weg zien wij Cor I-1oogenboom de heg knippen v66r zijn sehilderswinkel. In de woning, geheel links, woont Tinus Vink, koster van de rooms-katholieke kerk van Kudelstaart. (Ansicht circa 1930.)

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek