Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

125. De ijsc1ub "Vooruitgang Zij Ons Doel" te Kudelstaart, opgericht in 1895, hield in 1921 een optocht langs de Kudelstaartse weg. Bovenstaande foto laat een der wagens zien, een arreslee (op wieltjes), met op de achtergrond cafe C. van 't Schip, gclegen naast de roorns-katholieke kerk, ongeveer waar nu de roorns-katholieke kleuterschool staat. In de arreslee zien wij de voorzitter van de ijsclub, Th. Hoogeboom, met zijn cchtgenote. Naast het voertuig Chris de Bok en Hannes Bon.

126. De door vervening en afslag steeds groter worden de Westeinderplas verzwolg bijna geheel het dorp Kalslagen. Het restant, het hervorrnde kcrkje en enkele overgebleven huizen werden in 1803 door brand verwoest. Het gebicd Kalslagcn ging in 1864 van de gemeente Lcimuiden over naar de gemeente Aalsmeer. De grond, waarop de fundatie van de kcrk en de begraafplaats nog aanwezig waren, wcrd in 1954 door de Nederlands Hervormdc Kerk van Leimuiden verkocht aan de gerneente Aalsrneer, Dit historisch stukje grond ligt aan de Hcrenweg-Westeinderplaszijde, ongeveer 700 meter voor de grens tussen de gemeenten Aalsmecr en Leimuiden,

127. In 1935 vormde zich een comite van Aalsmcerse ingezetenen, met als doel de nog aanwezige begraafplaats van het vroegere dorp Kalslagen (zie de tekst onder de voorgaande foto) "als monument voor het nageslacht te bewarcn". Men yond de oude fundering van het kleine, rechthoekige kerkje en metselde deze tot even boven het maaiveld op. Hierop kwam een ijzeren hek en binnen de aldus ontstane ruimte werden de op het kerkhof nog aanwezige zerken tot ecn plaveisel overgcbracht. Ret ontbrekende deel van de vloer werd met cement geeffend.

128. De Haarlemmermeerlijnen: 110 kilometer door 32 polders, gelegen in het grate vierkant tussen Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen aan de Rijn en Nieuwersluis. Een nieuw spoorwegnet, dat zich naar het hart van ons Hollandse polderland richt! Als geografisch middelpunt daarvan geldt de prachtige siertuin van Aalsmeer. (In 1915 geschreven door Jan Feith.)

In augustus 1912 werden de trajecten Aalsrncer-Haarlem en Hoofddorp-Leiden in exploitatie genomen, zowel voor personen- als gocdcrcnvervoer. Maar op bovenstaande foto zijn de spoorlijnen in Aalsmeer nog niet aangelegd en ligt de Stornmeerpolder vrijwel geheel als een ongerepte vlakte van weilanden. De foto is genomcn ongeveer ter hoogte van het in 1921 gebouwde Carmelietenklooster. (Foto circa 1908.)

De Spoorwerken in den Stommeer.

Aalsmeer, If I P

/

129. Op deze ansicht (circa 1910) is de spoorwegaanleg in de Stommeerpolder in volle gang. Aan de strekdam wordt het zand per vaartuigen aangevoerd, de kiepkarren middels een grijper gevuld en het zandtreintje duikt de polder in. Op de plaats van de ophaalbrug in de Stommeer (sinds 1912 Stationsweg genaamd) gaf graaf Willem IV in 1323 aan de gemeente Aalsmeer het recht van tolhekken. De doorvaart werd in het midden van de vorige eeuw gedempt maar, zoals de ansicht laat zien, er kwam later weer een brug tot stand, na 1945 gewijzigd in een vaste brug.

130. Als onderdeel van de spoorwegaanleg is op bovenstaande foto het spoorstation dorp (kopstation) in aanbouw. (Architect prof. Watjes.) Deze foto is van 1912.

131. Aalsmeer begroette vol vreugde de aanleg van de Haarlemmermeerlijnen, die ook Aalsmeer uit zijn isolement zouden verlossen, al nam Aalsmeer met zijn vele mogelijkheden tot vaarverkeer een gunstiger positie in dan vele andere gemeenten in het spoorweggebied. Op 2 augustus 1912 was het zover en lOU de eerste trein uit Haarlem, via Hoofddorp, Aalsmeer bereiken. Maar voor het vertrek uit Haarlem was in de vroege morgen de trein reeds in Aalsmeer, om door de Aalsmeersche Snijbloemen Exporteursvereniging zowel in- als uitwendig met bloemen en planten te worden versierd. En zo kwam die dag de versierde feesttrein met honderd vijftig genodigden, onder wie de minister van Waterstaat, opnieuw in Aalsmeer aan.

132. Ter ere van de opening van de spoorlijn Aalsmeer-Haarlem en Hoofddorp-Leiden 01' 2 augustus 1912 was het dorp Aalsmeer feestelijk versierd, zelfs met erepoorten zowel bij het stati

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek