Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

45. De ansicht geeft een beeld van de Hortensialaan, traject Ophelialaan tot Hadleystraat, met op de achtergrond de nijverheidsschool voor meisjes (architect ir. J.G. Wiebenga, directeur van gemeentewerken). Opvallend is het zware geboomte in het middenplantsoen (populieren), dat in een later stadium is vervangen door het tegenwoordige grasgazon met rozenbeplanting. (Foto circa 1935).

46. Omstreeks 1934 kwam op initiatiefvan enkele bewoners van de uitbreiding Stommeerpolder (plan Zuid) een speeltuin tot stand, op het terrein tussen de Spoorlaan en de bocht van de spoorlijn. De eerste jaren maakte de speeltuin grote opgang, mede door het aantrekkelijke spelmateriaal, een clubgebouwtje voor handenarbeid en voorlezen, de activiteit van de ouders bij spelleiding en de aanstelling van een leidster. Daarna taande de belangstelling, omdat de jeugd op den duur toch liever de ruimte van het polderlandschap verkoos dan een omheind terrein.

Oezicht op den Stomrneerpolder

47. Door de aanleg van het emplacement en de spoorlijn Aalsmeer-Amsterdam (1915), vormde een deel van de Stommeerpolder, ten zuidwesten van de spoorlijn, een min of meer afzonderlijk gedeelte langs de Stommeerkade, traject Stommeerweg tot Aalsmeerderweg, waar vele bloemkwekerijen zich in de loop der jaren vestigden. De ansicht toont een van de eerste vestigingen aldaar, de kwekerij van Been en Van Leeuwen, later van M. Piet en Zonen, in de hoek waar de Stommeerkade een scherpe bocht maaktnaar het begin van de Aalsmeerderweg. In de vertc is vaag de ophaalbrug in de spoorlijn over de Molenvliet zichtbaar en vervolgens de poldermolen.

48. Aan de bocht van de Ophelialaan, ter hoogte van de nieuwe algemene begraafplaats, waar nu het complex bejaardenwoningen en het bejaardentehuis "Seringenpark" gelegen zijn, kwam in de jaren dertig in de werkverschaffing een landijsbaan tot stand, waarvan de foto hierboven een beeld geeft. Een van de werklozen yond daar nog een Romeinse munt. De aanleg geschiedde zodanig, dat met specie uit gegraven sloten een dijkje om de baan werd gelegd, met watertoevoer uit het Poeltje aan het begin van de Aalsmeerderweg. Op de achtergrond is de grafdelverswoning te zien van de enkele jaren daarvoor aangelegde algemene begraafplaats.

49. Burgemeester J. Kastelein opende in 1939 het cerste tennisbanencomplex (twee banen) op het gemeentcsportterrein aan de Sportlaan. De daartoe opgerichte tennisvereniging vcrzorgde de aanleg en de exploitatie. In de loop der jaren is het tennis park belangrijk uitgebreid.

50. Een Frans vrachtvliegtuig, opgestegen van het vliegveld Schiphol met bestemming Frankrijk, was gedwongen een noodlanding te maken in de Stommeerpolder, ter hoogte van het huidige Seringenpark. Het vliegtuig verongelukte en de piloot verloor hierbij het leven. Het toes tel was een "Farman" uit de wereldoorlog 1914-1918. (Foto circa 1931.)

51. In 1652 werd de Stommeerpolder drooggemalen, waarbij bovenstaande watermolen op de ringdijk van de polder werd ingeschakeld. Door blikseminslag vloog de molen op 4 december 1919 in brand en werd geheel in de as gelegd. Ouderen zuilen zich nog herinneren, dat de wieken gingen draaien en zich brandende onheilspeilend tegen de donkere hemel aftekenden. Een elders gekochte molen werd op dezelfde plaats aan de Molenvliet herbouwd, waar hij tot 1929 dienst deed, waarna hij werd vervangen door een motorinstailatie. Deze eveneens fraaie molen stoffeert nog steeds het landschap. Op de voorgrond van de foto - dus van de eerste molen - is molenaar Zwartendijk met familie zichtbaar. Sinds 1752 was steeds een Zwartendijk - tot voor enkele jaren - als molenaar daar werkzaam.

52.

De heer van Dragten verhuurt jachten, waar de stadslui zo naar smachten.

Dan zeilt Karel met Marietje, mijnheer George met lief Sophietje.

En ze zeilen en ze heilen door de heerlijk groote plassen En de punters en de grundels, zij doorklieven 't ruime sop.

Jac. Buis Jzn.

In 1915 stichtte Roelof Dragt de eerste jachthavcn in Aalsmeer, in de Kleine Poel, met uitgang op de Stommeerweg. In de begintijd was ook het verhuren van vaartuigen een onderdeel van het bedrijf. Stichter Roelof Dragt staat op de ansicht geheel1inks. (Ansicht 1916.)

53. De Zwarte Weg, gezien vanaf de Kudelstaartse weg de polder in, ongeveer op de scheiding van de Stommeerpolder (drooggemalen in 1652) en de Hornmeerpolder (drooggclcgd in 1657). Na de Stommeerpolder is cnkele jaren geleden de Hornmeerpolder aan de beurt gekomen om als uitbreidingsplan der gemeente te dienen en reeds nu is deze uitbreiding bijna voltooid. Een voor-ontwerp van dit plan was van de hand van prof. M. Duintjer, het definitieve plan is van ir. H. T. Vink te Amsterdam. De Zwarte Weg zal wel in zijn landclijke staat blijven, nu parallel daarmee een nieuwe verkeersweg in de Hornmecr is aangelegd.

54. Het zwembad V.I.B.A. aan de Kude1staartse weg was in de eerste jaren achter dicht geboomte verscholen, met een voetpaadje naar de weg. Zie ook de tekst van de volgende foto. (Foto circa 1910.)

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek