Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

55. Aan de Kudelstaartse weg, even voorbij de Zwarte Weg, stond nog heel kort geleden de zwerninrichting aan de oever van de Grote Poel. Reeds bij de eeuwwisseling was onder auspicien van de vereniging "Het Witte Kruis" aldaar een eenvoudige zwemplaats tot stand gekomen. De in 1912 opgerichte Vereniging tot stichting en Instandhouding van een Badhuis te Aalsmeer (V.l.B.A.) bouwde een "echte" bad- en zwcminrichting, waar ook zwemlessen werden gegeven. In 1926 kwam een beter en framer bad van de V.I.B.A. tot stand, waarvan de foto de officiele opening weergeeft. Geheel rcchts zien wij burgemeester J. Kastelein, naast hem de architect van de inrichting, W. Maarse jr., voorts verscheidenc bestuursleden en raadsleden.

56. De foto (van 1929) van de Kude1staartse weg, even voorbij de Zwarte Weg, laat zien hoe sma1 hij nog was. Links vormt de weg de oever van de Westeinderplas en reehts, aehter de bossehages, ligt de Hornmeerpolder, vrijwel zonder bebouwing. Paard en wagen gaan in de riehting van Kudelstaart.

57.

't Zijn geen hooge zuilen, ruischend in het bosch. 't Zijn de slanke pluimen, wiegend in het mos, Die deez' stille stroomen

Zo betoov'rend zoomen

Als de zonne lacht;

Die met hare stralen

Kleuren weet te malen,

Wondervol van pracht.

J. Kollen

Hengelaars vertoeven aan de windstille Wcsteinderplas, nabij Vrouwentroost. (Foto 1929.)

58. Maar bij zuidwester storm worden de golven van de Grote Poel haag opgejaagd en belagen zij de dijken, waar de polders achter schuilgaan. Op de foto (circa 1920) giert de stormwind ter hoogte van het schiereilandjc, waarop in 1927 de vijftig meter hoge watertoren van het provinciaal waterleidingbedrijf aan de Kudelstaartse weg werd gebouwd.

59.

In 't luwend hout liet zich een koekoek horen, en 't scheen of na het bruisen van den plas, dat ons nag ruischend naklonk in de ooren, de stilte in de kreek nag stiller was.

Rijmen van de Roef, van Epicurist

Van het eilandengebied tussen de Kleine en de Grote Poel vormt de Westeinderdijk-sloot de ruggegraat. De Westeinderdijk, ongeveer parallel lopende met de Uiterweg, werd in de vorige eeuw nog door kwekers bewoond. Maar de Westeinderdijk was niet meer te houden, zo ging de golfslag te keer. Tussen 1840 en 1850 werd de laatste woning naar de Uiterweg verplaatst.

-~.

~-

60.

Jac. Buis Jzn,

De Poe! vrat aan de akkers, maar gaf het ook als rnolm terug, kostbaar voor de potplantencultuur en voor het ophogen van de seringenakkers.

De oude kweeker.

'k Ben drie en tachtig jaar geworden, Met eere dat 's waarachtig waar.

'k Heb hard gewerkt mijn heele leven 'k Stond als een man van zessen klaar.

Toen 'k achttien was kon 'k al goed baggeren, 'k Deed zeven bokken op een dag.

Wat was ik dan grootsch als 'k negen gulden Des Zaterdags aan Moeders gaf

61.

Heel de westeinder is een staalblauw vlak; het ijs is ideaal voor verre reizen.

Daar, waar de zon te ketsen staat op 't dak der kerk, ligt Kudelstaart en ginds ~ heel zwak zie je Leimuiden uit de parelgrijze contouren van den winterdag verrijzen.

Rijmen van de Roef, van Epicurist

WESTPLAS BIJ AALSMEER.

62. Nog blaast in deze oorden in stille zomeravonden de roerdomp de paling op, nog huizen de vischotters in de rietbossen, maar zeldzaam hoort men den roep van het woudaapje en schaars verĀ· schijnen er de aalscholvers in bruidstooi. De zeldzame meervallen leven nog in deze wateren. Voor hoe lang dit alles?

J. Kollens, geschreven in 1916

Ook de rieteilandjes in de Westeinderplas zijn reeds lang verdwenen. (Ansicht circa 1910.)

Zeilwedstrijd op den Westplas,J''l

63. Deze ansicht laat ons een zeilwedstrijd op de Westeinderplas zien in 1919 (regenboogklasse). Veel wind is er niet!

64. Aan de Grote Poel, bij de Kleine Brug, werd in de jaren twintig de "Theetuin Blocmeneiland" gebouwd, met een starttoren ten behoeve van zeilwedstrijden. Een bevredigende exploitatie bleek niet mogelijk; de recreatie was to en ook veel minder dan tegenwoordig. Na enige jaren volgde afbraak van het gebouwde.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek