Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

65.

Willen wij met dank beloonen Ons product de treksering.

Stepman, Spath, Marie Legraye, Welvaart deel haar schatten mee.

Jac. Piet Wzn.

In de strenge winter van 1929 worden hier de te forceren seringenstruiken van de akker over het ijs van de Westeinderplas naar de kwekerij van C. Bnis W.Azn. aan de Uiterweg overgebracht, waar de struiken in de kassen onder hoge temperatuur in een maand tot bloei worden getrokken.

66. .Kcurmeesters aan den arbeid. - Tusschen de prachtige, zware trossen verrichten de keurmeesters hun moeilijken arbeid op den Seringendag, welken de afdeeling Aalsmeer van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde te Aalsmeer heeft gehouden". (Foto en tekst uit "Het Handelsblad" 1937.)

De keurmeesters zijn, van links naar rechts, de Aalsmeerse kwekers K. Maarse Dzn, jr. en D. Keessen Czn.

67. Rond de eeuwwisseling werd het kadaster van Aalsmeer gereviseerd, waarvoor landmeters uit Amsterdam geruime tijd hermetingen verichtten. In het waterrijke Aalsmeer moesten zij ook van vaartuigen gebruik maken, waarbij zij door Aalsmeerders werden geassisteerd.

68. In "grootmoeders tijd" waren de "dames" ook op het water, niet sportief, maar wei mooi gekleed! Achter in de roeiboot herkennen wij Neeltje van den Born. (Foto circa 1910.)

69. Tijdens de in 1897 gehouden bloemen- en plantententoonstelling in de doopsgezinde kerk, met een feestelijk aanzien van het dorp, waren er ook met bloemen en groen versierde kwekersschuiten, die op de foto vertoeven in de wegsloot aan het begin van de Uiterweg, nabij de hoek met de Zijdstraat. Het huis met de vlag uit het raam, links, is dat van wethouder P. de Vries en het was een mooi voorbeeld van achttiende-eeuwse architectuur. In de jaren dertig werd de woning gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw, de woning van A. v.d. Boon. De foto is van de Amsterdamse amateurfotograaf J. Olie Jzn. (AA).

70. Een fraai doorkijkje verschaft ons bovenstaande foto naar de kwekerij achter de woning van de firma Dahlia-Maarse, aan de Uiterweg. De stichting "GudAalsmeer" en de gerneente hebbcn onlangs overeenstemming met de firma bereikt over de koop van 7000 vierkante meter opcn grand van deze kwekerij, met als doel aldaar een historische tuin te stich ten, die een overzicht zal geven van de culturen, die hier in Aalsmeer gcdurende de laatste eeuwen zijn beoefend. In een later stadium wordt gedacht aan de koop van het gehele complex, met inrichting van de uit 1828 stammende karakteristieke woning met bijgebouwen als museum en expositieruimten. (Zie ook deel 1 van "Aalsmeer in oude ansichten" pagina 67.)

71. Grenzende aan de kwekerij van Dahlia-Maarse (zie voorgaande foto) zien wij links aan de Uiterweg het huis eertijds van Arie Bij, op welke kwekerij in 1903 een tentoonstelling van zomerbloemen werd gehouden. Rechts het huis van Jb, Heeren en vervolgens de woning van K. van Zijverden. (Foto 1929.)

72. Op dit rustieke plaatje van naar schatting circa 1910 hebben wij een gezicht op een gedeelte van de kwekcrij van de gebroeders Jan en Dirk Keessen Czn, De akkcrs droegen de namen "Kees Bije-akker" en "Kees Tassc-!and".

73.

'k Houd van 't frissche tuinmansleven, Van de zon en van den wind,

Die mij kracht, gezondheid geven, Die 'k van jongsaf heb bemind.

Werkzaamheid van geest en spieren Eist ons vak van ied're man; 'Dringe door in hart en nieren!

Pit en kracht, daar komt 't op an.

1. Kollen.

Op de werf van hun woning aan de Uiterweg zien wij leden uit het oude boomkwekersgeslacht Buis, Van links naar rechts: Willem Buis, Dirk Buis, vader Jan Buis met aan de hand Aagje Eveleens en, geheel rechts, Piet Peetoom. (Foto circa 1930.)

74. Met ons gezicht naar hct dorp gekcerd zien wij de Uiterweg in wintertooi. Links staat de woning van Jan Eigenhuis, nu al jaren geleden afgebroken, en daarnaast het huis van Haas Buiser. Rechts op de voorgrond de woning waar het laatst de weduwe Van Leeuwen woonde, welk perceel ongeveer vecrtig jaar gelcden werd afgebroken. Vroeger, tot in de tweede helft van de vorige eeuw, was her pand her doopsgezinde kerkje "De Leeuwenkuil", tevens kosterswoning. Daaraan grenst kwekerij "De Rcsiden tie" van Aldert Evelecns, waarvan de oude woning inmiddels is vervangen door een nicuw huis, Het kasje staat cr nog, Op de weg loopt, achter de slee, bakker Evert Maarse. (Foto circa 1911.)

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek