Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Aalsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Wentzel
Gemeente
:   Aalsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3646-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

75. Deze kwekerswoning aan de Uiterweg werd heel vroeger door drie gezinnen bewoond, namelijk door de families Kees Lubberde, Barend Buys Kzn. en Klaas Buis Baardzn. en later uitsluitend door de familie Barend Buys. Ook dit huis be staat niet meer en is in 1949 vervangen door een nieuwe woning. Op de voorgrond een partij seringenstruiken, waehtende om in de kas tot bloei te worden getrokken. (Foto eirea 1910.)

76. Op deze bladzijde is opnieuw het oude huis van de familie Buys opgenomen, reeds op de voorgaande foto getoond, maar nu de interessante zuidwest gevel.

77. Over de na 1945 gedempte rechter wegsloot van de Uiterweg ligt even voor de oude Aardbeienbrug de draaiplank naar de kwekerij "Sempervirens" van D. Keessen Czn., toen nog de gebroeders D. en J. Keessen. De volgende draaiplank behoort bij de woning van D.W. Keessen Azn. (Terra Nova). De poputieren op de achtergrond staan op het erf van CiJ, Bo!. De foto is van de Amsterdamse amateurfotograaf J. Olie Jzn., genamen in 1897. (AA)

78. Het huis bij de Aardbeienbrug aan de Uiterweg, eertijds bewoond door D.W. Keessen Azn. en na 1945 door D.A. Kniep. (Ansicht 1930.)

cJta[smeer,

Uitg. C. Veer ,

79. De kwekerswoning, reehts op de voorgrond, aan de Uiterweg werd ongeveer vijftig jaar geleden afgebroken. Het was het oude huis van Ald. Tas Dzn. Vervolgcns, aehter de hoge populieren, het pereeel van c.J. Bol.

80. De kwekerswoning van Klaas Keessen aan de Uiterweg is nog een van de oude aanwezige woningen.

81. Het woonhuis aan de Uiterweg op bovenstaande foto stond bekend als "de oude school", omdat dit als zodanig dienst deed voor een nieuwe school aan die weg werd gebouwd. Kort geleden is ook laatstbedoelde school aan haar bestemming onttrokken. In het voorste gedeelte van de "oude school" woonde het hoofd, meester Kraak; in het achterste gedeelte was een schoollokaal. Het perceel is kort geleden afgebroken.

82. De kwekerswoning van Willem Maarse, aan de Uiterweg, brand de rand 1917 af. Het ernaast liggende huis van Willem Keessen onderging hetzelfde lot.

83. Nog in 1930 adverteerde de koninklijke kwekerij "Terra Nova" van W. Keessen jr. en Zonen:

Vormbomen van Buxus en Taxus. Bovenstaande foto van deze toen belangrijke boomkwekerij, met binnen- en buitenlandse handel, dateert ongeveer van 1930 en toont het erf van het hoofdkantoor aan de Uiterweg, waarachter op vele akkers boomkwekerijen zich uitstrekten tot de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder toe. De vloot bedrijfsvaartuigen ligt aan de wal: vier landschuiten, vier pramen en, geheel achteraan, een bok. In een van de pram en staat Gerrit A. Keessen en op de wal D.W. Keessen Azn.

84.

Och, och, wat is dat al een jaren geleden Dat de vormeultuur in de mode kwam,

De beeldhouwkunst in de tuinbouw kwam treden En bij de firma Topsvoort haar oorsprong nam.

Torens en kerken, en schepen met zeilen, Kippen op voetstuk en reigers op starn, Stoelen geknipt in moderne stijlen,

't Was zeer variabel wat men onder handen nam.

lac. Piet Wzn.

Op bovenstaande foto wordt de buxusvormcultuur beoefend op de koninklijke kwekerij "Terra Nova" van de firma W. Keessen jr. en Zonen op een van de akkers aan de Uiterweg. Links zien wij Jan Spaargarcn, vervolgcns W.D. Kecssen Azn. en rechts Piet Vreeken, (Foto circa 1917.)

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek