Aalst en Waalre in oude ansichten

Aalst en Waalre in oude ansichten

Auteur
:   S.H.A.M. Zoetmulder
Gemeente
:   Waalre
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3502-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalst en Waalre in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Toen de Voldiin nog niet met villa's en andere behuizingen was volgebouwd, groeide de rogge er tussen enerzijds de dennebossen en anderzijds haar bestemming: de windmolen aan de Raadhuisstraat. Die was in 1904 opgetrokken en kreeg na een brand in 1936 als eerste in den 1ande gestroornlijnde wieken volgens het systeem-Van Bussel. Waar de vroegere molen, van 1773 tot 1780 bemalen door Daniel van de Loo, heeft gestaan, is nog niet achterhaald kunnen worden.

10. "De Pracht" was lange tijd het grootste en statigste huis van Aalst. Op het zuiden was er een boerderij tegenaan gebouwd en het werd reeds vermeld door dominee St. Haenewinkel op het einde van de achttiende eeuw. Ret lag aan de brede zandweg, thans doorbroken door de E-3, welke Stratum met Aalst verbond. Lang heeft er de familie Van Grootel gewoond maar het huis met fraaie siertuin is enige jaren geleden gesloopt.

11. De monumentaalste bezitting in de gemeente was het (toen nog ongedeelde) landgoed "Treeswijk", zieh aan beide zijden van de rijksweg onder Waalre uitstrekkende, dieht bij Valkenswaard. De bouwheer in de eerste decennien van de vorige eeuw was mr. Van Velthoven, president van de toenmalige Eindhovense reehtbank en gehuwd met ene baronesse Van Pallandt. Hij liet in de voorgevel de thans nog aanwezige beelden van de godinnen Ceres en Proserpina aanbrengen. De ramen van de onderbouw zijn later veranderd.

12. Waalrenaren grepen en grijpen graag elke ge1egenheid aan om een goed georganiseerd feest op touw te zetten. Z6 zag de Markt er uit toen Adr. J os. van de Ven er in 1907 als burgemeester werd ingehaald met een heel defile van praalwagens, verzorgd door de verschillende buurtschappen. Midden op de voorgrond, met bolhoed, staat de bekende schrijnwerker Thijs Coolen die veertig jaren later de monumentale rouwborden voor Brabants gesneuvelden zou steken.

13. Na de installatie van burgemeester G. van Dommelen (1916-1922) op het van 1911 daterende gemeentehuis van Aalst waar we op de trap, bovenaan beginnend, zien: KosterKeunen, pastoor Van den Eijnden, de nieuwe burgervader, P. Hezemans en oud-burgemeester J. van Vorstenbosch (1886-1916), tevens schoonvader van zijn opvolger. De trap afdalend moe ten er verder staan de beide wethouders J. van der Sanden en J. van der Veld en en gemeenteontvanger H.J. van der Sanden. Op de begane grond geheel rechts bovenmeester Th. Senecaut met naast zich in smoking Bern. Koster; verder in geklede-jas met cylinder Van de Meerakker en Th. Hezemans.

14. De inflatie van de jaren twintig in Duits1and had de rustend arts Kramer aangegrepen om daar enige geprefabriceerde 1andhuisjes te bestellen, vriendelijke dubbe1wandige bouwsels in hout en met 1uiken. Op zijn bosterrein 1angs de Goorloop op Voorbeek liet hij ze op een betonnen fundering zetten en met rode pannen dekken. Ze zijn inmidde1s alle verdwenen maar hebben in die tijd de eerste (allochtone) forensen naar het natuurschoon van Aalst getrokken.

15. De oudste bewaard gebleven schoolfoto met meisjes en jongens van de openbare lagere school te Waalre dateert van 19 november 1895. De figuur geheellinks lijkt met de fameuze bovenmeester Peter Sloots, aangesteld in 1875, te zijn, die in veelal gratis gegeyen avondvervolgonderwijs - men kwam er voor tot uit Eindhoven - menigeen heeft voorbereid op een goede positie.

16. In de schenking van Aengilbald aan de geloofsverkondiger Willibrord is reeds in 703 sprake van een watermolen op de Domme1. Aan de overzijde van de molenko1k lag later een volmo1en welke naam in het spraakgebruik ten onrechte op de korenmo1en is overgegaan. Die volmo1en was eind achttiende eeuw opgetrokken door de bekende Patriot Pieter Vreede, die zijn lakenfabriek van Leiden naar Tilburg had verplaatst en vandaar uit zijn weefse1s over de zandwegen naar Waalre vervoerde om ze daar te laten vollen. Gehee1links is nog een gedeelte van de vo1molen zichtbaar.

17. In de meidagen van 1940 zijn overal de houten brugjes bij de watermolens opgeb1azen waarvan ook de mo1enark de gevolgen ondervond. Die van Waa1re, to en bema1en door de firma Van Gaste1, werd zo hersteld dat hij nog een aanta1 jaren a1s graanmolen te gebruiken viel, Daarna greep het verva1 het bouwwerk dermate aan dat in het begin van de jaren zestig een hevige storm voldoende was om de rest en te slop en, juist toen een comite zich voor de restauratie weerde. Het ijzeren molenrad is op het terrein van de Technische Hogeschool Eindhoven beland.

18. Z6 rustig was zestig jaren geleden de Eindhovenseweg met bovengrondse telefoondraden, dat hoofd der school Th. Senecaut, als hij niet zat te componeren of de harmonie stond te dirigeren, op de bank voor zijn huis kon zitten. Daar staat nu het dub bel herenhuis met ondiep voortuintje ver over het trottoir toen de eerste plaatselijke huisarts, J.B. Wachters, er woonde. De beide arbeidershuisjes aan de overkant (nu de grote panden van drogisterij Van Barschot en horlogerie Walraven) hadden toen al geen rieten dak meer en de pastorie daarnaast nog geen doorgetrokken voorgeveL

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek