Aalst en Waalre in oude ansichten

Aalst en Waalre in oude ansichten

Auteur
:   S.H.A.M. Zoetmulder
Gemeente
:   Waalre
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3502-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalst en Waalre in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Amper was de nieuwe kerk van architect Ls. Kooken in gebruik genomen of er vormde zich een "cireustroep" uit de Waalrese bevolking om in de verlaten kerk voorstellingen te geven, 's middags voor de vrouwen, 's avonds voor de mannen volgens pastorale eis. De baten dienden voor de bouw van een patronaat. Links staat spreekstalmeester W. v.d. Looyen geheel reehts Alb. Waterschoot. Onder de Wolderse Fratellini's op de voorgrond zien we Jan Somers en Harry v.d. Baar.

30. Ret circus had succes. Met steun van het kerkbestuur van de parochie Waalre werd de stichting "Petrus Donders" opgericht die een parochiehuis met sportveld aanlegde. Trots zetelde pastoor J.A. van Beers met kapelaan G.J.P. Bannenberg links naast hem te midden van de patronaatsjongens met wat later een drum band heette bij het koperen bestaansfeest, de oude kerk op de achtergrond en cafe "De Doelen" in de flank.

.:

.i

..i- ~

31. Waar nu een monoliet aan de Raadhuisstraat de plaats van het vroegere kerkhof aangeeft, verhief zich tot 1906 de eeuwenoude parochiekerk van Aalst die van 1648 af in protestantse handen was en in december 1821 aan de katholieken werd teruggegeven. Pastoor Hub.J. Raymakers (1825-1853) heeft het gebouw nogal angeprapartioneerd laten vergroten. Aan de rechterzijde stand de pastorie, later woanhuis van burgemeester Van Vorstenbosch, thans Woninginrichting Hezemans.

I

32. Het interieur van de oude rooms-katholieke kerk van Aalst met de barokke altaren in houten marmer. Er hingen kruiswegstaties in, getekend door de jonge Th. Scnecaut, welke bij het slopen van het kerkgebouw zijn verdwenen.

33. Theodoor Senecaut heeft als jongernan de nieuwe parochiekerk van Aalst wel wat klein getekend in vergelijking met het oude bedehuis. Deze afbeelding is van 1906.

34. De Aalster parochianen waren er met hun nieuwe kerk van 1906 wel op vooruitgegaan, zij het dat zij zich nog met olielampen moesten vergenoegen. In 1933 moest het gebouw door architect Franssen uit Roermond worden vergroot.

35. Bij de consecratie van de nieuwe parochiekerk van Aalst door de bisschop van 's-Hertogenbosch deed de pas gereedgekomen uitbreiding van Hezemans (rechts op de foto) v66rdat er de machinale getouwen waren opgesteld, dienst als lokaliteit waar de jonkheid 's avonds guirlandes van sparregroen zat te vlechten die ter verwelkoming van de prelaat zouden worden opgehangen.

36. De huifwagen van linnenfabriek Hezemans heeft in 1918 dienst gedaan voor het vervoer van Belgische vluchtelingen die voor het aftrekkende Duitse leger een goed heenkomen gezocht hadden.

37. Helmus van der Waarden was veldwachter van Waalre met uniformpet, Turksleren broek en op hoge klompen. Gedurende zijn ambtsperiode, 1848-1909, heeft hij twee processenverbaal opgemaakt waarvan een tegen zijn eigen broer ...

38. In 1899 lanceerde de ondernemende Jan Bijnen Edisons Echophone of Spreekmachine ("Groot Succes in aIle Werelddeelen! ! ! " vermeldde een plakkaat). Hij staat erachter met op de foto links de onderdirecteur van "L'Union Musicale" C. Peeters en rechts Charles White, kantoorklerk bij Swane. V66r hem zit de zwierige tailleur Ls. Derijks en, met strohoed in de hand, Chr. v.d. Looy, barbier en herbergier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek