Aalst en Waalre in oude ansichten

Aalst en Waalre in oude ansichten

Auteur
:   S.H.A.M. Zoetmulder
Gemeente
:   Waalre
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3502-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalst en Waalre in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

. . '.-

??

39. Waar nu Waalres parochiekerk van 1925 staat, stond voorheen het huis van mr. Joh. Jac. de Wetstein Pfister (1833-1915), bekend om zijn milddadigheid waarvan men uit het naburige Gestel zelfs misbruik kwam maken. Hier he eft ook notaris De Vries gewoond, later meester Gijzen en ten slotte Michel Janssen die er in de avonduren een kapperszaak dreef.

40. Bij het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het oude kerkje in 1940 - het werd na de oorlog monument voor de Brabantse gesneuvelden -liet architect H.W. Valk ook het transept s1open. De altaarkluisdeur liet zich moeilijk wegkantelen.

41. Het eehtpaar M. van Weert vierde in 1916 de gouden bruiloft en bereikte zelfs zijn zestigjarige eehtvereniging. Ook de sehooljeugd vier de het uitbundig mee met geheel reehts onderwijzer Gijzen. Uit het to en gevormde buurtcomite groeide de thans nog bestaande societeit van Waa1re.

42. Waalres societeit zocht het op warme avonden achter cafe "De Doelen". Te beginnen links H. van Gastel (bakker en mulder), Luc, van Agt (bijzondere vrijwillige landstorm), meester Gijzen, Jean Leijssen, J ef van Dijk (linnenfabrikant), Jan van Gastel, Janus Berkvens (kastelein van "De Doelen") en meester Broos. Een zoon van Jef van Dijk, later gestorven als frater bij de Witte Paters van Lavigerie, hield de bierton op de bokkewagen warm.

43. In cafe "De Roskam" aan de Eindhovenseweg placht de societeit van Aalst bijeen te komen. Omstreeks de eerste wereldoorlog lieten de heren zich maar eens fotograferen. Dan zien we staan van links naar rechts Th. Senecaut, Bern. Koster, Joh, van Elderen, Th. Hezemans, Louis Koster, Wilh. Sanders, "pa" Jansen, Chr. Jos. Scheepers en Alph. Koster.

44. Met zijn hulponderwijzer Hezemans uit Valkenswaard (geheel links) verscheen het hoofd der jongensschool, Th. Senecaut, met de bovenbouw op de foto, allen in het zondagse pak. De haardracht van het knaapje met op zijn lei "AALST 21 Oct. '20" lijkt die van 1eeftijdgenoten een halve eeuw v66r te zijn.

45. "Opgericht 17 juli 1903" staat er voluit op het eerste vaande1 van "De Volharding" in Aalst, het gemeentewapen in de kop. Vermoedelijk bij het twaalfeneenha1fjarig bestaan liet de harmonie zich met haar bestuur in "De Roskam"-zaa1 fotograferen. Hub. Strijbos, vader van de tegenwoordige organist van de parochiekerk, staat achter de grote trom met naast zich Godefridus van Dijk die kastelein Luijten achter zich heeft staan. Lamb. Habraken, bovenaan tweede van links, was gemobiliseerd. Op de eerste rij de bestuurderen Bern. Koster, Kuijten, dirigent Th. Senecaut, Th. Hezemans, Chr, Scheepers, Ls. Koster en Felix Koster.

46. Aan het eind van de vorige eeuw had Waalre twee muziekverenigingen. De oudste was "L'Union Musicale" van 1881, de fabrieksharmonie van J.W. Swane en Zonen. Zittend op de grond eerste rij, te beginnen van links: Coop Leijten, onbekend, Fr. Kuijper, vijf onbekenden, M. van der Palen en tamboer J. Bijnen; achter hem trombonist A. van Weert. De Turkse-trombespeler is P. Bijnen met Van den Bogaard aan zijn linkerhand en rechts van hem Lex Peeters met naast deze Kees Peeters. Bij de trombonisten verder Toon van Weert. J.W. Swane (pet met glimmende klep) in het midden, links van hem dirigent Jan Manders en rechts Albert Swane. Met wit vest Jan Swane, De vaandeldrager is Verheggen en voorts komen er nog op voor Nic. Jansen en zoon en Janus van der Looy,

47. Een sigarenmakersstaking in 1912 maakte een einde aan de fabrieksharmonie. Er was evenwe1 nog een fanfare, "Nos Jungit Ars", opgericht in 1893. Die erfde later de uniformpetten van "L'Union Musicale" en had Jan Verhoeven als directeur. Hier droeg Van den Hurk het vaandel. Later traden oud-leden van de Swane-harmonie tot dit korps toe en hieruit ontstond de kern van de in 1919 opgerichte harmonie "Juliana", steeds hoger stijgend op de (toon)ladder van de Federatie en sedert 1959 in keurige uniformen met bovendien een sterk bezette drumband.

48. Blijkens het opschrift op de lei van het rneisje vooraan verscheen 27 mei 1926 de eerste groep van de "Bijz. Meisjesschool Aalst" met een kordaat kijkende onderwijzeres op de schoolplaats aan de tegenwoordige Raadhuisstraat voor de lens.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek