Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2807-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten en Bredevoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

44. Eeuwenlang was de Kattenberg zo ongeveer de meest noordelijke bebouwing van Aalten, maar rond 1840 stond dit kolossale pand er al. Nu is daarin kapsalon Houwer gevestigd, Lichtenvoortsestraatweg 20. In het midden van de vorige eeuw woonde daar Burchard D.G. Muller met zijn vrouw Elisabeth Manschot en hun kinderen. Deze zakenman was eigenaar van twee manufacturen-, ijzer- en galanteriewinkels. Ook dreef hij een graanhandel en had hij een kruidenierszaak. Omstreeks 1865 werd aan de Haartseweg op de hoogte van de wijk "Het Verzet" een stoomweverij, ververij en blekerij onder de firmanaam B.D.G. Muller opgericht. Het zo nodige water onttrok men aan de beek. Drie gebroeders van deze familie hebben nog geprobeerd de watermolen op de Pol te kopen, nadat deze ook al een keer was afgebrand en wel op 1 mei 1853. De watermolen met stuw werd echter door de gemeente aangekocht en rond de eeuwwisseling gesloopt. Vermoedelijk is watergebrek in droge perioden er de oorzaak van geweest dat rond 1910 het bedrijf werd gesloten. Deze afbeelding van hun ouderlijk huis werd in 1915 gemaakt. In het gedeelte waar nu de kapsalon is gevestigd, kon men vroeger de slagerij Thijs aantreffen en later Voskuils zaadhandel. In het gedeelte verderop woonde B.D.G. Muller, jarenlang kerkvoogd van de Hervormde Gemeente te Aalten. Ook de heren De Klerk en Mook hebben daar gewoond. In het woongedeelte uiterst rechts woonden onder anderen Westendorp, Vogel, Douma en Jansen. In de aanbouw was vishandel Vogel gevestigd. In onze tijd is dit pand niet meer het laatste huis, Aalten breidde zich uit in de richting van de Es.

45. Vroeger schreef men "Den Esch" en door samentrekking sprak men het uit als "De Nes". Deze prentbriefkaart toont ons cafe Simmelink rond 1904. Nu kennen wij dit als cafe en uitspanning "Ret Noorden". Grote wolken stoom en rook, afkomstig van de Stoomkammenfabriek Ten Dam en Manschot in "De Stegge", nu Damstraat, hangen boven het dorp. Buiten was het goed toeven. Lang geleden was de cafehouder tevens molenaar op de molen in de Es.

fla/ten, eaji Simmelink.

46. Hier zien we de molen in de Es. Deze molen werd ook wel "De molen van Streek" of "De oude molen" genoemd. Omstreeks 1400 werd er al over een molen op die plaats gesproken. In de eerste helft van de negentiende eeuw stond daar een standaardmolen. In 1849 is de molen, nu als achtkantige houten beltmolen, herbouwd door E. Roerdink, F.R. Lindehovius en J.W. Velthuis. "Op hoop van zegen" beitelde men in een steen boven de ingang. Eind 1929 waaide deze molen stuk, de wieken gingen verloren. Blijkens een bericht in de krant vroeg in 1930 de heer Van Eerden of de mo1en niet kon worden herste1d. Het was de enige nog draaiende mo1en in Aalten. Eigenaar was B. Klein Lebbink in Almen. Deze foto uit 1923 1aat ons de mo1en in zijn glorietijd zien. Op de bult staan de gebroeders G.H. en H. ter Haar.

47. De mo1enaar ging met paard-en-wagen a1 bellend door het dorp voor het opha1en van rogge, haver of gerst of wat er maar ook te malen viel. Ook werd op de molen gezorgd voor mengvoer zoals Russisch en Argentijns graan. In het adresboek van 1961 staat onder Koningsweg 6 nog:

"Molen". In het adresboek van 1967, het jaar van deze opname, staat: "Mo1enwrak". In die tussentijd verloor de molen door een storm wederom zijn kap. Wat kon men bij de oude mo1en heerlijk op avontuur gaan. De meest vreemde zaden, in de loop der jaren verloren geraakt, groeiden en bloeiden in verborgen hoekjes. Het was daar een eldorado voor de bioloog. Een molen leeft.

48. Ben molen sterft. Aileen een koe kijkt daarvan op.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek